13 let časopisu Svět Svaru

Svět Svaru v roce 2009 bude vycházet již 13 let. Také v letošním roce jsme připravili celou řadu zajímavých informací zaměřených především na svařování z praxe a novinky.

V loňském roce jsme připravili sérii článků, které se zabývaly produktivitou svařování. V letošním roce se budeme zabývat především novinkami, které budou představeny na největší výstavě svařovací techniky v Evropě – Schweissen & Schneiden Essen, která se koná každé 4 roky.

Dalšími nosnými tématy časopisu Svět svaru v roce 2009 budou prostředky a příslušenství, které zvyšují komfort svářečů při jejich práci. A také bezpečnost práce – tato je nedílnou součástí obsahu časopisu již několik let. Pokusíme se také připravit zajímavé téma o svařování a řezání kovů pod vodou.

Základní údaje o vydáních
Časopis je zasílán celoplošně jak v České republice, tak také na Slovensku. Svět svaru je nepravidelný čtvrtletník. Průměrný rozesílaný náklad v roce 2008 byl 3600 ks pro ČR. Pro Slovensko pak 600 ks. V roce 2009 plánujeme vydat pouze 2 čísla, a to zdůvodů krize.

Časopis je otevřený pro veřejnou inzerci, a to jako pro firmy, tak také pro reklamní agentury.

Poslání časopisu Svět Svaru
Hlavním posláním časopisu je poskytnout zajímavé a praktické informace všem firmám, které svařují. Především “svařování v praxi”. To je hlavní myšlenka v každé oblasti technologie obloukového, ale i odporového svařování. Tyto informace musí být dostupné. Proto je časopis zasílán zdarma všem uživatelům právě svařovacích technologií. Stále více však prosazujeme poskytování informací prostřednictvím internetových stránek časopisu.

Něco z historie časopisu
Časopis je vydáván od roku 1997 jako regionální časopis pro Ostravu a její nejbližší okolí. Náklad časopisu v tomto roce činil 450 ks, byl tištěn dvoubarevně na 4 stranách. V roce 1998 bylo vydáno 6 čísel. V letech 1999 až 2000 se průměrný náklad zvětšil na 800 ks a časopis již měl 8 až 12 stran a časopis vycházel 4x za rok.

V roce 2001 jsme zahájili tisk obálky + zadní strany na křídovém papíře v plné barvě. Vnitřní listy časopisu byly stále dvoubarevné. Do časopisu jsme začali vkládat barevné přílohy. Průměrný náklad stoupl na 1200 ks.

V roce 2002 jsme zahájili celostátní vydávání časopisu, který byl již plnobarevný a průměrně obsahoval 24 stran. Průměrný náklad se pohyboval kolem 2450 ks.

V roce 2005 jsme zahájili rozesílání časopisu na Slovensko. Průměrný náklad vzostl na 3000 ks.

Na konci roku 2007 se průměrný rozesílaný náklad časopisu pohyboval kolem 3600 ks.

Bezplatné stažení
Poslední číslo z roku 2008 si můžete stáhnout zde (k prohlížení PDF souboru je třeba aplikace Acrobat Reader, Foxit Reader nebo jim podobné programy).