140. výročí založení bývalé Huty Milowice

Milowice Světlík

v rámci 140. výročí založení bývalé Huty Milowice a nyní Vítkovice-Milmet SA v Sosnowci se v paláci Schoen konala výstava věnovaná 140 letům historie Milmetu a 100 letům od zahájení výroby vysokotlakých ocelových lahví.

Milowice Světlík

Výstavu zahájil předseda představenstva společnosti Vitkovice-Milmet S.A. Jerzy Kościelniak spolu s předsedou dozorčí rady Cylinders Holding panem Janem Světlikem a oba ve svých projevech představili bohatou historii společnosti a její důležitost v rámci celého Cylinders Holding. Na tento ceremoniál byli pozváni bývalí i současní zaměstnanci Milmetu a čestnými hosty byli pan Robert Magdziarz, viceguvernér Slezska a starosta Sosnowce pan Arkadiusz Chęciński. Slavnostního zahájení se zúčastnili starostové sousedních měst a poslanci polského parlamentu.

Milowice Světlík

Před návštěvou výstavy byl všem účastníkům představen krátký film přibližující úspěchy několika generací zaměstnanců bývalé Huty Milowice a nyní Vítkovice-Milmet. Byla to skvělá příležitost připomenout si vlastní úspěchy a přínos práce do 140leté historie společnosti včetně virtuálního návratu do její minulosti.

Milowice Světlík

Shrneme-li 140letou historii společnosti a 100 let zkušeností s výrobou vysokotlakých ocelových lahví, nelze pominout fakta, že během své historie společnost vyrobila a prodala:
– 5,6 milionů kusů velkokapacitních láhví na technický plyn
– 8 milionů kusů malokapacitních láhví na technický
– 30 milionů kusů propanbutanových láhví

Milowice Světlík

Zdroj zprávy: Cylinders Holding a.s.
cylinders