MSV 2010 byl příslibem do budoucna

Předběžná závěrečná zpráva – Mezinárodní strojírenský veletrh byl opět největší prezentací průmyslových technologií v prostoru střední Evropy.

Jeho rozsah, vysoký počet vedených obchodních jednání i řada přímo na místě uzavřených kontraktů potvrdily nastupující oživení ekonomiky. Expozice vystavovatelů obsadily všechny haly brněnského výstaviště i velkou část ploch mezi pavilony. V prvních čtyřech dnech si je prohlédlo více než 70 tisíc návštěvníků a celková návštěvnost překročí hranici 75 tisíc osob.

Největší rozsah a vysokou odbornou úroveň měla prezentace obráběcí a tvářecí techniky na bienálním veletrhu IMT, kterého se zúčastnilo 52 % zahraničních vystavovatelů. V rámci MSV se mimořádně uskutečnily také veletrhy technologií a zařízení pro slévárenství FOND-EX, svařování WELDING a povrchové úpravy PROFINTECH.

S nabídkou technologií, výrobků a služeb pro různé průmyslové obory do Brna přijelo celkem 1606 vystavujících firem, mezi nimi 540 zahraničních (34 %). Přímou výstavní účastí bylo zastoupeno 26 zemí. Desítky firem z tuzemska i zahraničí se na brněnském veletrhu představily poprvé, další se vrátily po přestávce způsobené ekonomickou krizí.

Partnerskou zemí MSV 2010 bylo Rakousko jako jeden z klíčových partnerů zahraničního obchodu České republiky. Na veletrhu vystavovalo 42 rakouských firem, 12 z nich v rozsáhlé skupinové expozici, proběhla zde řada bilaterálních jednání, konferencí i společenských akcí. Partnerství bylo z obou stran hodnoceno jako velmi úspěšné.

Mezi exponáty byl velmi vysoký podíl inovativních produktů. Nejzajímavější novinky se ucházely o prestižní ceny, které udělovaly dvě nezávislé odborné komise. Ocenění Zlatá medaile MSV 2010 získali čtyři vystavovatelé – Ústav jaderného výzkumu Řež za trojitě hybridní vodíkový autobus TriHyBus, švýcarská společnost Afleth Engineering za obráběcí a frézovací stroj Fehlmann Picomax 825 Versa, firma Hexagon Metrology za mobilní měřicí stroj Romer Absolute Arm a Vysoké učení technické v Brně za experimentální letoun VUT 001 Marabu. Pátou cenu převzal za svou celoživotní technickou tvůrčí práci a inovační činy Prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc, vedoucí Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii při ČVUT v Praze. Svaz strojírenské technologie jako spolupořadatel Mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů IMT ocenil nejlepší exponát letošního ročníku Zlatou medailí IMT 2010. Úspěšným vystavovatelem se stala společnost Tajmac – ZPS s vertikálním obráběcím centrem MCV 1800 Multi.

V rámci odborného doprovodného programu MSV se řešily nejožehavější otázky české ekonomiky: na tradičním Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR se jednalo mj. o úsporách veřejných financí a protikorupční politice, velmi kvalitní účast měla konference věnovaná problematice dostavby JE Temelín. K nejúspěšnějším doprovodným akcím patřil také Salon obchodních příležitostí RHK Brno Kontakt – Kontrakt 2010, na kterém během dvou dnů proběhlo téměř 800 dvoustranných obchodních schůzek.

Problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zabýval jubilejní 10. veletrh INTERPROTEC s doprovodným programem zaměřeným na zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění ergonomie na pracovištích. Vedle expozic se zajímavými novinkami (mj. unikátní pracovní rukavice pro technické provozy) nabídl také bezplatné informační centrum v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech URBIS INVEST byl přehlídkou možností pro investory a podnikatele se zájmem o rozvoj aktivit v celé ČR i v dalších regionech střední a východní Evropy, a to především v oblasti podnikatelských nemovitostí, průmyslových zón a brownfields.

Dvoudenní odborné ICT & Business setkání INVEX Forum se zaměřilo na bezpečnost dat, informační technologie pro strojírenství a IT podporu průmyslových inovací. Mezi jeho hosty byl i guru světového IT průmyslu Eng Lim Goh, držitel dvou amerických patentů v oblasti výpočetní grafiky.
Podíl zahraničních návštěvníků dosáhl 10 procent. Přijeli z 53 zemí, především ze Slovenska, Polska, Německa, Maďarska, Rakouska, Ruska a Itálie. Mise zahraničních podnikatelů opět dorazily jak ze sousedních zemí, tak z regionů Ruské federace a mimoevropských států jako Iráku, Egypta, Sýrie a dalších. Ve srovnání s loňskem se zvýšil také zájem novinářů. Press centrem během čtyř dnů prošlo 417 zástupců médií z deseti zemí, více než za celý minulý ročník.

Z předběžných výsledků průzkumu vyplývá, že s úrovní veletrhu bylo spokojeno 83 % návštěvníků a 87 % z nich je rozhodnuto navštívit veletrh i v příštím roce.

Řekli o veletrzích:br>
Petr Nečas, předseda Vlády České republiky:
MSV v Brně považuji za nesmírně přínosnou akci pro rozvoj obchodních a průmyslových vztahů, které naše země bezesporu potřebuje. Proto je tak zásadní, že letos přijelo více vystavovatelů a opět vidíme plné výstaviště. Za velmi pozitivní pokládám, že strojírenský veletrh přilákal tolik zahraničních firem. Počet vystavovatelů na tomto veletrhu je důkazem, že ekonomické oživení skutečně přichází.

Richard Schenz, viceprezident Hospodářské komory Rakouska:
Návštěva MSV na mě udělala velký dojem. Jsem přesvědčen, že je to jeden z nejdůležitějších veletrhů ve střední Evropě, a jsem hrdý, že se tu prezentuje téměř padesát rakouských firem. Pro Rakousko je velká čest, že může být partnerskou zemí letošního ročníku. Ekonomická spolupráce Rakouska a Česka je velmi intenzivní a stále roste. Naše malé a střední podniky se po vstupu Česka do EU začaly velmi aktivně pohybovat na českém trhu a jsme potěšeni také rostoucím počtem českých investic a obchodních aktivit v Rakousku. Akcemi pořádanými v rámci MSV můžeme naši spolupráci posunout ještě dál, protože potenciál vzájemných vztahů je ještě daleko vyšší a zatím není plně využit.

David Jakubík, manažer prodeje, TOS VARNSDORF a. s.:
S letošním veletrhem IMT jsme velice spokojeni, naši expozici navštívilo opravdu hodně zájemců, odhaduji třikrát tolik co v minulém roce. Po celý veletrh jsme se prakticky vůbec nezastavili, využili jsme jej k plánovaným schůzkám s našimi zákazníky a obchodními partnery. Také se nám podařilo přímo na veletrhu uzavřít několik obchodních smluv. Letošní ročník pro nás byl rozhodně přínosem. Ve srovnání se všemi veletrhy, které jsem letos navštívil v zahraničí, byl ten brněnský jednoznačně nejlepší.

Petr Mašek, jednatel, Pilous – pásové pily, spol. s.r.o.:
Na letošním ročníku MSV se projevilo celosvětové oživení trhu v oboru strojírenství. Zájem návštěvníků o naši firmu byl oproti loňsku veliký, prakticky se to nedá srovnat. Je vidět, že lidé opět chtějí investovat do strojů, a to i do větších a dražších. Během veletrhu se nám podařilo prodat několik pil a uzavřít nové smlouvy. Jsem rád, že se situace začíná vracet do starých kolejí.

Karolína Voclová, manažerka marketingu a komunikace, MACH TRADE s. r. o.:
Na letošním IMT jsme spokojeni. Minulý rok nebyl dobrý, ale nyní nastává období růstu a to se projevilo i na našich obchodech tady na veletrhu. Z pohledu návštěvnosti letošní ročník splnil naše očekávání.

Pavel Kubeš, jednatel společnosti SAND TEAM, spol. s r. o.:
Jsme pravidelní vystavovatelé veletrhu FOND-EX a i letos jsme sem přijeli setkat se s našimi zákazníky, což se podařilo. Nemohu říci, že bychom tady uzavřeli nějaké velké kontrakty, ale jde o setkávání s lidmi v oboru a udržování kontaktů, které má určitě velký význam. Některé slévárny jsou na tom lépe a některé hůře, ale obecně lze v oboru vycítit mírný optimismus. I my to cítíme v objednávkách.

Rudolf Hrabina, instruktor svařování, ESAB VAMBERK, s. r. o.:
Přímo na veletrhu jsme podepsali kontrakty a prodali dva pálicí stroje, z čehož máme velkou radost, protože takový výsledek není samozřejmostí. Někdy je to běh na dlouhou trať a třeba i rok komunikujeme o koupi se zákazníkem. Naši účast na veletrhu WELDING hodnotím celkově jako úspěšnou.

Martin Meduna, vedoucí TechSupport national, Fronius Česká republika s. r. o.:
Naši účast na veletrhu WELDING hodnotíme velice úspěšně. Návštěvnost byla podstatně vyšší, než jsme očekávali, a odvážíme si spoustu zajímavých kontaktů. Získali jsme tu dobré zakázky, mj. také proto, že Rakousko bylo partnerskou zemí veletrhu a naše firma má rakouského vlastníka. I z toho důvodu bereme veletrh jako dobrou investici.

Josef Kocián, obchodní ředitel, GALATEK a. s.:
Brněnského veletrhu se účastníme už sedmnáct let. Na úplné vyhodnocení je ještě brzy a obchodní efekt se dá těžko odhadnout, protože v našem výrobním segmentu nevystavujeme exponáty, ale podle zadání zpracováváme konkrétní nabídky pro konkrétní zákazníky. Nicméně kontaktů i poptávek jsme získali na veletrhu dost a některé z nich jsou velice zajímavé.

53. mezinárodní strojírenský veletrh se uskuteční v termínu 3. – 7. 10. 2011 společně s 6. mezinárodním veletrhem Transport a Logistika.