ABB a IBM posilují kybernetickou bezpečnost v průmyslových provozech

ABB logo male

Společnosti ABB a IBM oznámily spolupráci zaměřenou na propojení kybernetické bezpečnosti a operační technologie (OT). Jako první výsledek této spolupráce vyvinula ABB novou OT Security Event Monitoring Service, který kombinuje odborné znalosti domény ABB se systémy řízení procesů s portfoliem monitorování bezpečnostních událostí IBM a pomáhá tak zlepšit zabezpečení průmyslových operátorů.

Kybernetické útoky se stále více zaměřují na prostředí průmyslových řídicích systémů. Nejnovější index IBM X-Force Threat Intelligence Index ve skutečnosti zjistil, že útoky na průmyslová a výrobní zařízení se od roku 2018 zvýšily o více než 2 000%.

Aby bylo možné lépe propojit OT data s širším bezpečnostním ekosystémem IT, ABB vyvinula novou nabídku, která umožňuje zasílání bezpečnostních událostí od ABB na platformu IBM pro zabezpečení informací a správu událostí známou jako QRadar.

Řešení ABB bylo navrženo podle referenční architektury vyvinuté společně ABB a IBM. Poskytuje znalosti o doméně potřebné k rychlé reakci na bezpečnostní incidenty spojené s řízením procesů a je zvláště vhodný pro složité průmyslové procesy v průmyslových odvětvích, jako je ropa, plyn, chemický průmysl a těžba. Nový software pro shromažďování a předávání událostí, který umožňuje tuto integraci, v současné době používají zákazníci, kteří si brzy osvojili, a společnost ABB jej v následujících měsících široce zpřístupní.

Tato spolupráce je prvním okamžikem, kdy se přímo do systému zabezpečení informací a sledování událostí (SIEM) přenášejí odborné znalosti v oblasti dat a procesů v oboru průmyslu, což umožňuje správu hrozeb jako součást širších operací a strategie kybernetické bezpečnosti organizace.

„Spolupráce ABB s IBM umožňuje analyzovat události řízení procesů v kontextu zabezpečení a dopadu na provozní prostředí, což přináší výrazné zlepšení naší viditelnosti OT kybernetické hrozby napříč platformou,“ řekl Robert Putman, globální manažer Cyber ​​Security Service pro Industrial Automation ve společnosti ABB.

Přerušení výroby v důsledku kybernetického útoku nebo technických závad může být nákladné, pokud jde o ztrátu výroby a poškození hmotného majetku. Nejvyspělejší provozní monitorování je zaměřeno na výkonnost aktiva, ať už jde o plynovou turbínu na elektřinu, pohonný systém používaný k drcení rudy nebo jednoduché monitorování výstupu znečištění z chemického zařízení.

abb ibm

Nová nabídka ABB umožňuje technologii sběru a předávání dat systému řízení procesů ABB získávat podrobnosti protokolu událostí z řídicích systémů procesů ABB a sdílet tyto informace s IBM Security QRadar , který využívá automatizaci a umělou inteligenci k identifikaci bezpečnostních anomálií a potenciálních hrozeb.

„Integraci těchto řešení vnímáme jako spojení špičkových funkcí na trhu pro jedinečný pohled na bezpečnost OT,“ uvedl Dr. Andreas Kühmichel, CTO, Chemicals, Petroleum & Industrial Products, IBM. „Díky komplexnější viditelnosti zabezpečení OT a IT mohou klienti pomoci snížit riziko náhlého přerušení výroby z důvodu bezpečnostní události, což má za následek nákladné prostoje a širší riziko pro společnost. “

Technologie ABB a IBM zapojené do tohoto řešení jsou navrženy na otevřených platformách, které jim umožňují operovat na hraně a snadno nasadit v hybridních cloudových prostředích zahrnujících místní, soukromé nebo veřejné cloudy. Společné řešení je navrženo tak, aby bezpečnostní procesy fungovaly pomocí automatizace a nenarušovaly průmyslové pracovní toky. Analýza zabezpečení v QRadaru funguje prostřednictvím knihovny případů použití, která automaticky označuje incidenty a spouští odpovídající alarmy.

Obě společnosti plánují pokračující spolupráci v oblasti zabezpečení OT s cílem vyvinout nové funkce a nabídky, které budou řešit výzvy zákazníků v tomto prostoru.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je přední světová strojírenská společnost, která podněcuje transformaci společnosti a průmyslu k dosažení produktivnější a udržitelnější budoucnosti. Spojením softwaru s jeho portfoliem elektrifikace, robotiky, automatizace a pohybu posouvá ABB hranice technologie, aby posunula výkon na novou úroveň. S historií excelence sahající přes více než 130 let je úspěch ABB tažen 110 000 talentovanými zaměstnanci ve více než 100 zemích. www.abb.com

O IBM Security
IBM Security nabízí jedno z nejpokročilejších a nejintegrovanějších portfolií produktů a služeb podnikového zabezpečení. Portfolio, podporované světoznámým výzkumem IBM X-Force®, umožňuje organizacím efektivně řídit rizika a bránit se před vznikajícími hrozbami. IBM provozuje jednu z nejširších světových organizací zabývajících se výzkumem, vývojem a dodávkami zabezpečení, sleduje 70 miliard bezpečnostních událostí denně ve více než 130 zemích a celosvětově jí bylo uděleno více než 10 000 bezpečnostních patentů. Další informace najdete na www.ibm.com/security, sledujte @IBMSecurity na Twitteru nebo navštivte blog IBM Security Intelligence. Zřeknutí se odpovědnosti: Prohlášení týkající se budoucího směřování a záměru IBM mohou být změněna nebo zrušena bez předchozího upozornění a představují pouze cíle a záměry.

Zdroj zprávy: ABB