ABB bude dále snižovat uhlíkovou stopu svých výrobků díky partnerství se společností Boliden

Boliden ABB

Společnost ABB se dohodla se švédskou těžební a hutní společností Boliden na strategické spolupráci při využívání mědi s nízkou uhlíkovou stopou ve svých elektromagnetických míchacích zařízeních (EMS) a vysoce účinných elektromotorech. Cílem je snížit emise skleníkových plynů a zároveň podpořit přechod k oběhovému (cirkulárnímu) hospodářství.

Partnerství se společností Boliden tvoří nedílnou součást strategické ambice společnosti ABB snížit dopad surovin používaných v jejích výrobcích na životní prostředí jejich nahrazením alternativami s nižší uhlíkovou stopou. Kromě používání recyklované mědi se společnost ABB zavázala zvýšit používání recyklované elektrooceli (e-oceli) a recyklovaného hliníku. Toto partnerství je také dalším krokem, které ABB podniká ve snaze dosáhnout plné cirkularity – ze stejného důvodu již dříve navrhla své motory tak, aby byly až z 98 procent recyklovatelné, přičemž zbývající dvě procenta materiálů je možné spálit a vzniklé teplo dále využívat. Recyklace mědi, hliníku a oceli nabízí úsporu energie v rozmezí 75 až 95 procent ve srovnání s původní výrobou.

Boliden ABB

Duté vodiče vyrobené z recyklované mědi se budou používat ve výrobcích ABB pro elektromagnetická míchací zařízení (EMS).

„V rámci strategie udržitelnosti ABB do roku 2030 jsme si dali za cíl, aby 80 procent našich výrobků a řešení splňovalo požadavky oběhového (cirkulárního) hospodářství. Spolupráce se společností Boliden je důležitým krokem na cestě k tomuto cíli,” uvedl Ola Norén, Head of Metallurgy Products, Process Industries, ABB. „Naskladněním dodávky do konce letošního roku zajistíme, že ve všech našich výrobcích pro metalurgii budou od roku 2023 používány duté vodiče z recyklované mědi.”

Boliden ABB
Elektromagnetické míchací zařízení ArcSave (EMS) ABB pro optimalizaci provozu elektrických obloukových pecí

„Chceme umožnit udržitelnější budoucnost, která bude efektivněji využívat zdroje. Díky této spolupráci budou moci naši zákazníci nejen minimalizovat emise uhlíku přechodem na energeticky účinné motory, ale budou moci také instalovat technologie ABB, které mají díky mědi od společnosti Boliden menší negativní ekologický dopad,” uvedl Ulf Hellstrom, ředitel jednotky ABB Pohony ve Švédsku. „Jedná se o vynikající příklad cirkulárního hospodářství v praxi.”

Spolupráce zahrnuje první objednávku společnosti ABB na certifikovanou recyklovanou měď Boliden prostřednictvím finské společnosti LUVATA, která se specializuje na výrobu kovů. Duté vodiče vyrobené z tohoto materiálu se budou používat v elektromagnetických míchacích zařízeních ABB využívaných na výrobu oceli i hliníku.

Kromě toho bude ABB od roku 2023 nakupovat nízkouhlíkovou a recyklovanou měď společnosti Boliden k pokrytí poptávky po motorech SynRM s prémiovou účinností IE5 a po elektrických motorech vyráběných v Evropě. Obě společnosti rovněž podepsaly memorandum o porozumění, podle něhož bude ABB podporovat společnost Boliden při identifikaci neefektivních nízkonapěťových motorů v jejích provozních jednotkách. Tyto motory pak bude možné nahradit vysoce účinnými motory ABB, přičemž staré motory budou v rámci upcyklace recyklovány a poskytnou surovinu pro výrobu recyklované mědi Boliden.

Boliden ABB

Motory SynRM s prémiovou účinností IE5 budou mít ještě nižší dopad na životní prostředí.

Měď je důležitým materiálem pro výrobu průmyslových elektrických zařízení, ale její výroba je energeticky náročná. Proto společnost Boliden vyvinula nízkouhlíkovou měď, která se těží bez použití fosilních paliv a vyrábí také z druhotných surovin s využitím recyklovaných výrobků. Uhlíková stopa těchto výrobků je o 65 % nižší než průměr v odvětví. Typický 75kilowattový (kW) motor o hmotnosti 650 kg může obsahovat 80 kg mědi. Použitím mědi společnosti Boliden se ušetří přibližně 200 kg emisí CO₂ na každý vyrobený motor. Každé míchací zařízení obsahuje až 2 700 kg mědi, čímž se ušetří až 6 700 kg emisí CO2 na jedno míchací zařízení.

ABB je technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením technického know-how a softwaru přináší řešení pro optimalizaci výroby, dopravy, rozvodu a distribuce energie a provozu budov. ABB je špičkou v oboru už přes 130 let a se svými 105 000 zaměstnanci přináší na trh inovace urychlující transformaci průmyslu. www.abb.com

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male