ABB Česká republika představí na MSV 2016 svého historicky největšího robota

ABB IRB 8700

Společnost ABB ČR, přední dodavatel technologií pro energetiku a automatizaci, dnes odhalila některé z technologických novinek, které představí na MSV 2016.

Návštěvníci stánku ABB na brněnském výstavišti budou mít ve dnech konání veletrhu 3.–10. října možnost seznámit se například s největším průmyslovým robotem IRB 8700, který byl kdy v ABB vyroben, dále s robotem IRB 910SC SCARA, či robotickou buňkou pro měření kvality FlexInspect.

Společnost ABB Česká republika patří k tradičním vystavovatelům na Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV), jenž je považován za nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě. Letošní, v pořadí již 58. ročník, se uskuteční od 3. do 10. října na brněnském výstavišti. V souladu s hlavním tématem veletrhu, kterým je průmyslová automatizace a měřicí a regulační technika, uvede ABB na svém stánku mimo jiné dvě novinky z oblasti průmyslových robotů a speciální robotické měřicí zařízení.

“V ABB jsme hrdí na to, že již po mnoho let patříme k pravidelným vystavovatelům na Mezinárodním strojírenském veletrhu. Tento veletrh nám dává možnost představit odborné veřejnosti nejnovější trendy a technologie. Stejně tak tomu bude i letos, kdy v naší expozici mezi novinkami uvedeme novou generaci robotických měřicích buněk FlexInspect. Zařízení umožňuje provádět kontrolu kvality během výroby a to za pomoci nejmodernějších technologií,“ uvádí Tanja Vainio, generální ředitelka společnosti ABB v České republice.

Robot IRB 8700
Víceúčelový průmyslový robot IRB 8700 největším robotem vyrobeným v ABB. Má dosah 3,5 m a dokáže manipulovat břemeny o hmotnosti až 1000 kg (wrist down). Díky pokročilé technologii pro řízení pohybu při vysokých momentech setrvačnosti dokáže automaticky přizpůsobit svou rychlost hmotnosti a rozměrům manipulovaných dílů. Díky kompaktním rozměrům, optimalizované protiváze a paralelnímu uspořádání dociluje IRB 8700 nižších momentů setrvačnosti při vyšších rychlostech. Všechna tato vylepšení vedou ke zvýšení rychlosti robota až o 25 % ve srovnání s jinými roboty stejné kategorie. Více informací o robotu IRB 8700 naleznete zde.

 

Robot IRB 910SC (SCARA)
SCARA robot IRB 910SC je nejmladším přírůstkem do rodiny malých robotů ABB. Má nosnost až 6 kg a je navržen ve třech konfiguracích s různými dosahy ramen. Roboty SCARA jsou určeny pro aplikace, které vyžadují rychlé a vysoce přesné pohyby pro dosažení krátkých časů cyklu. Například při zakládání malých dílů nebo manipulaci s léčivy. Roboty IRB 910SC jsou sice rozměrově malé, přesto se vyznačují vynikajícími výkonovými parametry a promyšlenou konstrukcí jako jiné manipulátory z rodiny robotů ABB. Podrobnosti o robotu IRB 910SC naleznete zde.

 

FlexInspect OL (Sidio Airus)
Robotická buňka FlexInspect OL (Sidio Airus) představuje novou generaci standardizovaných měřicích buněk navržených tak, aby zajistily nákladově efektivní 3D měření s využitím nejmodernější robotické technologie. Vzhledem k tomu, že každá fáze výroby produktu (prototyp / předvýroba / náběh výroby / hromadná výroba) klade specifické požadavky na měření, vyvinula společnost ABB spolu s firmou NUB3D řešení, jež vyhovují specifickým potřebám zákazníků. Všechny komponenty, jako je robot, polohovadlo, 3D skener, počítač a další periferie jsou napájeny z jednoho zdroje, tudíž pro napájení celé buňky stačí pouze jeden kabel.

ABB buňka

ABB (www.abb.com) je předním světovým dodavatelem technologií pro energetiku a automatizaci. Umožňuje zákazníkům ze sféry energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu na životní prostředí. ABB Group má kolem 135 000 zaměstnanců v téměř 100 zemích světa. V České republice působí v osmi lokalitách, má zde sedm výrobních závodů, čtyři centra pro výzkum a vývoj a komplexní servisní služby. ABB ČR zaměstnává více než 3 400 lidí.

ABB Robotika je předním dodavatelem průmyslových robotů. Poskytuje mimo jiné softwarová řešení pro roboty, aplikace a periferie, periferní zařízení, modulární výrobní buňky a dále služby v oblasti svařování, manipulace, lakování, paletizace a obsluhy strojů. Ke klíčovým trhům patří automobilový průmysl, výroba plastů, obrábění, slévárenství, elektronika, farmaceutický a potravinářský průmysl. Silná orientace na ucelená řešení pomáhá výrobcům zvýšit produktivitu, kvalitu výroby a bezpečnost práce. Společnost ABB celosvětově instalovala více než 250 000 robotů.

Veškeré výrobky ABB Robotika plně podporuje globální prodejní a servisní organizace ABB Robotika v 53 státech na více než 100 místech.