ABB digitalizuje řízení životního cyklu bezpečnosti procesů

SafetyInsigh

ABB uvádí na trh SafetyInsight ™, aby pomohla zákazníkům provozovat vysoce rizikové procesy. SafetyInsight pomáhá snižovat ztráty výroby, snižovat náklady na údržbu a optimalizovat bezpečnost a dodržování předpisů.

Společnost ABB uvedla na trh ABB Ability ™, sadu digitálních softwarových aplikací, které pomáhají společnostem v energetickém a procesním průmyslu během celého životního cyklu procesu. Jedna taková aplikace Ability ™ SafetyInsight ™ se zaměřuje na řízení bezpečnosti procesů (PMS).

SafetyInsigh

Software funguje jako centrální zdroj informací a digitalizuje data časné inženýrské technologie (ET), aby vytvořil digitální dvojče bezpečnosti procesu, pomocí těchto dat pak uvedl do kontextu obrovské množství dat generovaných systémy informačních technologií (IT) a operačních technologií (OT).

abb SafetyInsigh

Karl Watson, architekt řešení globálního digitálního prodejního řešení – procesní bezpečnost, ABB Energy Industries, uvedl: „Společnosti působící ve vysoce rizikových odvětvích investují během této fáze spoustu času a úsilí do rozvoje základů bezpečnosti Tyto základní znalosti jsou často ponechány v zapomnění a ponechávají týmy provozu a údržby „znovuobjevit kolo“, pokud jde o pochopení nebezpečí a rizik spojených s jejich provozem. proces “.

Díky tomuto jedinečnému přístupu kombinující data IT a OT s daty ET umožňuje SafetyInsight ™ digitalizovat technická data (například zprávy HAZOP a LOPA) a snadno je zpřístupnit týmům provozu a údržby. .

Aktuální hodnocení rizik pak může být založeno na digitalizovaných bezpečnostních datech. Přidání dat IT / OT poskytuje aktualizace téměř v reálném čase, což umožňuje vizualizovat kumulativní dopad operací a činností údržby na dynamickou matici rizik, aby se usnadnilo hodnocení a správa operačních rizik.

Karl Watson pokračuje: „Data technických technologií, jako každé digitální dvojče, je třeba ověřit. SafetyInsight ™ to usnadňuje zachycením skutečných dat O&M v kontextu předpokladů raného designu. který pomáhá identifikovat a implementovat vylepšení, jinými slovy „uzavřít smyčku“.

Sada poskytuje řídicí panely procesní bezpečnosti, které poskytují správné informace správné osobě ve správný čas a umožňují správné a informované rozhodnutí.

Pan Watson uzavírá: „ABB SafetyInsight ™ a další aplikace systému ABB Information Management System (IMS) mají osvědčené výsledky v pomáhání velkým společnostem v energetickém průmyslu dosáhnout provozuschopnosti. vyšší pro jejich aktiva – společnost dosahující více než 99%. Softwarová sada také pomohla jiné globální energetické společnosti snížit roční testování ventilů bezpečnostních systémů o 30%. “

ABB Energy Industries umožňuje bezpečné, inteligentní a udržitelné projekty a operace pro společnosti v ropném, plynárenském, chemickém, biologickém, energetickém a vodním průmyslu. Prostřednictvím integrovaných řešení, která automatizují, digitalizují a elektrifikují průmysl, propojujeme naše zaměstnance a technologie, abychom pomohli našim zákazníkům přizpůsobit se a uspět. S více než 50 lety odborných znalostí v oboru pokračujeme v inovaci a přetváření tradičních přístupů v energetickém sektoru prostřednictvím našich technologií určených ke zlepšení provozní efektivity, snížení rizika, snížení spotřeby a plýtvání energií.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je přední světová technologická společnost, která usiluje o transformaci společnosti a průmyslu za účelem vytvoření produktivnější a udržitelnější budoucnosti. Spojením softwaru s portfoliem elektrifikace, robotiky, automatizace a mobilních řešení posouvá ABB hranice technologie, aby poskytovala bezkonkurenční úroveň výkonu. Díky dědictví excelence trvajícímu více než 130 let vděčí ABB za svůj úspěch zejména svým 110 000 talentovaným zaměstnancům ve více než 100 zemích. www.abb.com

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male