ABB investuje do Ndustrial s cílem urychlit dekarbonizaci pomocí technologií řízení energie poháněných umělou inteligencí

Společnost ABB oznámila menšinovou investici do startupu Ndustrial se sídlem v USA se sídlem v oblasti čistých technologií, který vyvinul průkopnickou platformu pro správu energie poháněnou umělou inteligencí. Inovativní technologie umožňuje chytřejší energetická rozhodnutí v reálném čase zaměřená na výrobu a pomáhá zákazníkům snižovat provozní náklady, optimalizovat spotřebu energie a urychlovat dekarbonizaci. Investici provedla společnost ABB Ventures. Finanční podrobnosti nebyly zveřejněny.

Transakce následuje po akvizici menšinového podílu ABB ve startupu GridBeyond v dubnu 2024. GridBeyond poskytuje řešení energetického managementu založená na AI a datové vědě, která zákazníkům umožňují optimalizovat distribuované zdroje energie a průmyslové zátěže.

ndustrial abb

Ndustrial pomáhá společnostem měřit a snižovat energetickou náročnost – energii potřebnou pro předem definovanou výrobní jednotku nebo činnost. Integrace více, často různých zdrojů dat, jako je počasí, tržní ceny, výkon zařízení, výsledky průmyslových procesů, umožňuje společnostem analyzovat, optimalizovat a předvídat jejich spotřebu energie a náklady na jednotku výroby. To poskytuje užitečné informace a umožňuje rozhodování v reálném čase a automatizované řízení přizpůsobené optimalizaci odvětví, zařízení nebo výrobní linky.

„Naše odhodlání k udržitelnosti a pomoci zákazníkům dosáhnout nulových čistých emisí je základem toho, co děláme,“ řekl Stuart Thompson, vedoucí divize elektrifikačních služeb ABB. “Prostřednictvím našich poradenských služeb vytváříme síť inovativních agilních partnerů, abychom společně vyvíjeli pokročilá digitální řešení, doplňovali naše portfolio a zlepšovali dostupnost, odolnost, bezpečnost a udržitelnost energie pro zákazníky.” “Díky partnerství s Ndustrial můžeme našim zákazníkům urychlit dekarbonizaci. Využití předpovědí založených na umělé inteligenci umožňuje rozhodování v reálném čase, které zákazníkům pomáhá optimalizovat výrobu, šetřit energii a snižovat náklady a emise.”

Ndustrial byl dvakrát vybrán Start Up Energy Transition (iniciativa Německé energetické agentury ve spolupráci se Světovou energetickou radou) do seznamu 100 nejlepších startupů na světě v oblasti energetických a klimatických technologií a jeho vize podporuje úsilí ABB dosáhnout energetického přechodu na podporu dekarbonizace průmyslu. Ndustrial zaměstnává kolem 40 lidí.

John Crawford, spoluzakladatel a technologický ředitel společnosti Ndustrial, řekl: „Ve světě zaujatém umělou inteligencí, která často nabízí jen mlhavé výhody, vyniká společnost Ndustrial svými desetiletími zkušeností s kvantifikací významných zisků prostřednictvím optimalizací strojového učení. Náš tým průmyslových inženýři a vývojáři softwaru vytvořili nový systém energetického managementu pro průmyslové společnosti a díky know-how a globálnímu dosahu ABB budeme schopni hmatatelně přispět k urychlení globální energetické transformace Všichni jsme velmi nadšeni, jak daleko jsme může jít a jak rychle to přijde.”

Za posledních deset let pomohl Ndustrial společnostem ušetřit více než 100 milionů dolarů na nákladech na energii. Společnost Lineage, světový lídr v oblasti chladírenských skladů, snížila své náklady na energii a energetickou náročnost o 30 procent během sedmi let, což odpovídá spotřebě elektřiny 250 000 domácností ročně.

Mads Moeller, vedoucí ABB Electrification Ventures: “Ndustrial se vyznačuje zejména svými dosavadními výsledky, technologickou platformou a zkušeným týmem. Tato investice podtrhuje závazek ABB k inovativním společnostem, které u zákazníků podporují průmyslovou elektrifikaci a úspory energie.”

Fanuc veletrh robotických příležitostí

Reklama

ABB je přední technologická společnost v oblasti elektrifikace a automatizace, která umožňuje udržitelnější a efektivnější budoucnost. Řešení společnosti kombinují technickou odbornost se softwarem ke zlepšení způsobu, jakým jsou věci vyráběny, přemisťovány, poháněny a provozovány. Více než 105 000 zaměstnanců ABB, které staví na více než 140 letech excelence, je odhodláno podporovat inovace s cílem urychlit transformaci průmyslu. www.abb.com

ABB Ventures je jednotka rizikového kapitálu společnosti ABB. Tým ABB Electrification Ventures je součástí této jednotky a od roku 2021 investoval do 14 společností podporujících podnikání ABB v oblasti elektrifikace. ABB Ventures konkrétně hledá inovativní technologické společnosti, které sdílejí vizi ABB pro elektrifikaci a automatizaci průmyslu. Od roku 2009 společnost ABB Ventures investovala více než 400 milionů dolarů do startupů napříč sektory včetně průmyslového internetu věcí, umělé inteligence/strojového učení, robotiky, energetického přechodu, kybernetické bezpečnosti, e-mobility, chytrých budov a distribuované energie. Pro více informací navštivte   www.abb.com/ventures .

Ndustrial se zavázal k urychlení optimalizace energetické náročnosti v průmyslových zařízeních a již pomohl eliminovat výdaje na energii ve výši více než 100 milionů dolarů. Přístup společnosti orientovaný na výrobu pomáhá zákazníkům najít – a automatizovat – možnosti úspory energie, které pro ně mají smysl. Platforma Energy Intensity integruje více než 60 různých systémů do jediného pohledu, což umožňuje chytřejší rozhodování o energii v reálném čase. Ndustrial byl oceněn jako jeden ze 100 nejlepších světových startupů v oblasti energetiky a klimatu za svou práci na snižování energetické náročnosti, snižování nákladů a zvyšování udržitelnosti v každém průmyslovém zařízení. Více se dozvíte na ndustrial.io.

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male