ABB na InnoTrans 2022: Zaměření na systémy elektrického pohonu

Na mezinárodním veletrhu dopravní techniky InnoTrans od 20. do 23. září 2022 v Berlíně představí ABB Motion řešení pohonů, pomocných a bateriových úložišť a také digitální služby pro systémy pohonu kolejových vozidel, které dláždí cestu k udržitelnému a digitálnímu budoucnost mobility.

abb innotrans

Efektivní, ekologický a spolehlivý železniční provoz je na pozadí revoluce mobility stále důležitější. ABB se svou kompetencí v celém hnacím ústrojí a pro všechny typy vozidel rozhodujícím způsobem přispívá k bezemisnímu provozu na kolejích.

S lithium-iontovou trakční baterií od ABB je možný částečný nebo úplný provoz bez trolejového vedení. Brzdnou energii lze navíc rekuperovat a znovu využít. V kombinaci s dieselagregátem, napájením z trolejového vedení nebo vodíkovou technologií lze baterii využít nejrůznějšími způsoby.

ABB je jednou z prvních společností, která používá technologii oxidu titaničitého (LTO) pro trakční baterie. Tato chemie článků je nejbezpečnější, nejúčinnější a nejtrvanlivější pro kolejová vozidla. Baterii lze rychle nabíjet a vybíjet a používá se mimo jiné v beztrolejovém provozu a v hybridních pohonných systémech.

Na základě této trakční baterie vyvinula společnost ABB palubní systém skladování energie BORDLINE ESS, který lze použít jako trakční nebo pomocnou baterii. Modulární konstrukce umožňuje snadnou škálovatelnost z hlediska instalované energie a flexibilní integraci buď na střeše, ve strojovně nebo ve spodní části vozidla. BORDLINE ESS vždy čistě a tiše zásobuje všechny elektrické systémy vlaku energií. Kompaktní trakční měniče jako BORDLINE CC1500, které lze vidět na InnoTrans 2022, snižují energetické ztráty v pohonu a umožňují hladký přechod mezi elektrickým a dieselovým pohonem.

bordline ess

BORDLINE ESS je palubní systém skladování energie navržený pro vysoce náročné dopravní aplikace, jako je železniční doprava. (Zdroj: ABB)

Kromě toho je pro cestu k bezemisní mobilitě zásadní dodatečná montáž zastaralé technologie na kolejová vozidla. Použitím nejnovějších trakčních měničů lze modernizované pohonné systémy dostat na současný stav techniky z hlediska spolehlivosti, energetické účinnosti a snadné údržby. Provozovatelé těží z prodloužené životnosti svých kolejových vozidel. Deutsche Bahn například použitím moderních trakčních měničů posunuly pohonný systém první generace vlaků InterCity Express (ICE 1) na úroveň moderních vlaků, pokud jde o spolehlivost, energetickou účinnost a snadnou údržbu. Tím se ušetří asi osm procent energie.

S digitálními službami od ABB dostávají železniční operátoři provozní data z vozového parku nebo jednotlivých kolejových vozidel v reálném čase. Prostřednictvím ABB Ability Cloud mohou na dálku sledovat stav a výkon systémů, analyzovat závady a provádět údržbu vozidel. To umožňuje prediktivní údržbu a hladký provoz.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je přední technologická společnost, která řídí globální transformaci společnosti a průmyslu směrem k produktivnější a udržitelnější budoucnosti. Spojením svého portfolia v oblastech elektrifikace, robotiky, automatizace a technologie pohonů se softwarem definuje ABB hranice toho, co je technologicky proveditelné, a umožňuje tak nové špičkové výkony. ABB se ohlíží za úspěšnou historií dlouhou více než 130 let. Úspěch společnosti je založen na talentu jejích přibližně 105 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích. www.abb.com

ABB Motion udržuje svět v pohybu a zároveň šetří energii. S našimi inovacemi posouváme hranice toho, co je technicky proveditelné, abychom zákazníkům, průmyslovým odvětvím a společnostem umožnili nízkouhlíkovou budoucnost. S našimi digitálními pohony, motory a službami zlepšují naši zákazníci a partneři výkon, bezpečnost a spolehlivost. Spojujeme znalosti oboru s technologií, abychom mohli poskytovat optimální řešení pohonů a motorů pro širokou škálu aplikací ve všech průmyslových odvětvích. Díky naší celosvětové přítomnosti jsme vždy nablízku zákazníkovi. Na základě více než 130 let zkušeností s řešeními elektrického pohonu se každý den učíme něco nového.

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male