ABB pomáhá společnostem identifikovat úspory energie pomocí nové online kalkulačky

abb kalkulačka

Blíží se 9. světová konference Mezinárodní energetické agentury (IEA) 21. a 22. května v Nairobi. Společnosti po celém světě čelí výzvě zdvojnásobit své aktivity v oblasti energetické účinnosti do roku 2030, aby splnily emisní cíle COP28 a snížily náklady na energii. Nedávná zpráva iniciativy Energy Efficiency Initiative však ukazuje, že i když jsou společnosti optimistické a ochotné investovat do energetické účinnosti, čelí také překážkám, jako je nedostatek kvalifikovaných pracovníků (33 procent).

abb kalkulačka

Aby společnost ABB tento deficit vyřešila a pomohla udělat první krok ke zvýšení energetické účinnosti, má nyní online kalkulátor, který poskytuje snadný přístup k údajům založeným na energetické účinnosti motorem poháněných systémů. Zadáním informací o svých nainstalovaných motorech, provozních hodinách a průměrném provozním výkonu může zákazník odhadnout úsporu energie a emisí a také dobu návratnosti. Online kalkulačka je odlehčenou verzí komplexního auditu energetické účinnosti od odborníků ABB a je založena na stejném algoritmu.

„Zlepšení energetické účinnosti je pro průmyslové společnosti jedním z nejrychlejších a nejhospodárnějších způsobů, jak snížit dopad na životní prostředí a provozní náklady,“ řekl Erich Labuda, prezident divize služeb společnosti ABB Motion. „Mnohým společnostem však chybí informace o datech, které potřebují, aby mohly jednat. Naše nová online kalkulačka poskytuje přístup k těmto cenným informacím a pomáhá společnostem uvědomit si potenciál příležitostí.“

Kalkulačka poskytuje počáteční odhad potenciálních úspor energie a nákladů, kterých lze dosáhnout dodatečným vybavením systémů čerpadel a ventilátorů nízkonapěťovými motory DOL, které běží bez pohonu s proměnnými otáčkami pro řízení rychlosti. Kalkulačka bere v úvahu nízkonapěťové motory třídy účinnosti IE3 a nižší a kvantifikuje úspory energie, kterých by bylo možné dosáhnout upgradem na nejnovější technologii motoru a pohonu – balíček IE5 SynRM – pro optimální zlepšení energetické účinnosti.

Jakmile budou identifikovány potenciální výsledky, dalším krokem na cestě k energetické účinnosti je komplexní audit. Odborníci ABB shromažďují data specifická pro dané místo, aby přesně určili největší potenciál úspor energie. Po implementaci doporučení auditu je posledním krokem zajištění investic společnosti prostřednictvím servisních smluv na míru, které zajistí, že motory a pohony budou fungovat efektivně a spolehlivě po celou dobu jejich životnosti.

Kliknutím sem vyzkoušejte online kalkulačku energetické účinnosti.

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male