ABB představuje první řešení pro chytrou továrnu pro zvýšení energetické účinnosti a bezpečnosti a také autonomní výrobu v ocelárnách

železo ocel

Jako přední technologická společnost spustila ABB ABB Ability ™ Smart Melt Shop, první řešení digitální chytré továrny svého druhu pro kovoprůmysl. Má zvýšit produktivitu tavírny, šetřit energii a zvýšit bezpečnost zaměstnanců – s dobou návratnosti šest měsíců.

Nové řešení je založeno na pokročilých digitálních algoritmech a je jedinečné v tom, že nabízí nejen výkonné sledování pánví v reálném čase, ale také automatické plánování jeřábů a prediktivní tepelné modelování. Software (sledovací motor) sleduje pohyb pánve pomocí jeřábů a přenosových vozíků v reálném čase. Radarové a laserové určování polohy nabízí vysoce přesnou vizualizaci. Tato přesná detekce polohy přepravních vozíků, pánví a jeřábů může být současně použita k optimalizaci obsazenosti prostoru a snížení nákladů na údržbu ve srovnání s řešeními RFID (Radio Frequency Identification). Automatické plánování jeřábu zahrnuje plánování objednávek, plánování trasy a automatické potvrzení objednávky.

 

železo hutě

To umožňuje výrobcům oceli přejít na autonomní procesy odstraněním ruční koordinace, přičemž bezpečnost je výrazně zvýšena díky nižšímu počtu kontrol.

Tepelný model využívá historická data pánve ze sledovacího motoru a předpokládaný pohyb tepla z plánovacího motoru k předpovědi tepelných ztrát během přenosu pánve a ke stanovení správné teploty ohřevu v pánvové peci. To vede k lepší kontrole přehřívání tekuté oceli v pánvové peci a optimalizované regulaci teploty na licím stroji, což zabraňuje zpomalování procesu odlévání a zvyšuje produktivitu.

Výrobci oceli mohou předpokládat, že ABB Ability ™ Smart Melt Shop pomůže regulovat přehřívání takovým způsobem, aby bylo dosaženo teploty tavení, která je v průměru o 5 stupňů Celsia nižší, a přesto umožňuje rychlost lití o 4–5 procent vyšší. To umožňuje výrazné zvýšení produktivity, snížení spotřeby energie a optimalizaci nákladové efektivity.

Hutnictví železo

ABB Ability ™ Smart Melt Shop již byla instalována společností JSW Steel Ltd, jednou z předních ocelářských společností v Indii, a integrována do velké expanze závodu Dolvi Works ve státě Maharashtra. Očekává se, že zařízení zvýší zisk společnosti EBITDA o přibližně 2 miliony USD ročně s o 4 procenta vyšší rychlostí lití, úsporou času o jeden pracovní den za měsíc a produkcí o 24 000 tun ročně více.

„Jsme hrdí na to, že můžeme na trh uvést ABB Ability ™ Smart Melt Shop – první řešení svého druhu v kovoprůmyslu, které umožňuje výrobcům oceli digitálně propojit všechny procesy a zařízení v tavírně s cílem dosáhnout synchronizovaných procesů a eliminovat úzká místa ve výrobní kapacitě,“ řekl Tarun Mathur, globální produktový manažer, Metals Digital, ABB. “Digitalizace klíčových procesů zvýší produktivitu, bezpečnost a udržitelnost v kovoprůmyslu na novou úroveň.”

Tato aplikace využívá standardní komunikační protokoly, využívá vícevrstvý přístup ABB ke kybernetické bezpečnosti a je kompatibilní se systémy ABB i třetích stran.

Mezi výhody našeho řešení ABB Ability ™ Smarkt Melt Shop patří:

produktivita

  • O 4-5 procent vyšší rychlost lití díky lepší kontrole přehřívání tekuté oceli v pánvové peci
  • Menší prodlevy při odpichu v elektrické peci nebo v konvertoru díky efektivnějšímu plánování jeřábů pro pohyby pánve
  • Lepší správa pánví a lepší plánování údržby díky přístupu k historickým údajům o všech pohybech
  • Zvýšená produktivita zaměstnanců, protože nejsou vyžadovány žádné manuální zásahy nebo potvrzení

Energetická účinnost

  • Teplota tavení snížená v průměru o 5 stupňů Celsia na dávku v pánvové peci pomocí tepelných modelů pro přesné předpovídání požadované teploty ohřevu
  • Vylepšené rozhodování díky předpovědi pohybů pánve a harmonogramů jeřábů

bezpečnost

  • Zvýšená bezpečnost díky menšímu počtu kontrol personálu v horkých zónách, které by jinak byly nutné pro přemísťování pánví a jeřábů

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je přední technologická společnost, která energicky prosazuje transformaci společnosti a průmyslu na produktivnější a udržitelnější budoucnost po celém světě. Spojením svého portfolia v oblastech elektrifikace, robotiky, automatizace a technologie pohonů se softwarem definuje ABB hranice toho, co je technologicky proveditelné, a umožňuje tak nové špičkové výkony. ABB se může ohlédnout za úspěšnou historií dlouhou více než 130 let. Úspěch společnosti je založen na talentu jejích přibližně 105 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích. www.abb.de

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male