ABB Process Automation Capital Markets Day: Řízení energetické transformace a digitální transformace v průmyslu

V Helsinkách se konal Den kapitálových trhů divize Process Automation společnosti ABB. Obchodní oblast využije této příležitosti k demonstraci toho, jak hodlá zvýšit svou dlouhodobou ziskovost podporou svých průmyslových zákazníků při přechodu na ekologickou energetiku a na cestě k udržitelnější budoucnosti. K dosažení tohoto cíle se používají přední automatizační systémy ABB, kotvicí produkty specifické pro průmysl, senzorová zařízení a nejmodernější digitální řešení.

Jednou z největších výzev, kterým dnes průmysl čelí, je do roku 2050 převést přibližně 30 procent poptávky po energii, která byla dříve vyrobena z fosilních paliv, na nízkouhlíkové zdroje 1. Zároveň je třeba uspokojit zvyšující se poptávku po široké škále produktů, aby byly splněny požadavky zákazníků. Divize Process Automation je zaměřena na odvětví, která pokrývají širokou škálu základních potřeb – od zásobování energií a vodou přes suroviny a výrobu zboží až po jeho přepravu. Příklady zákazníků zahrnují uhlovodíkový, chemický, těžební sektor, kovy a nerosty, cement, celulózu a papír, výrobu energie, lodní dopravu a přístavy. V těchto odvětvích se vynakládá velké úsilí na zlepšení energetické účinnosti a účinnosti zdrojů a snížení škodlivých emisí.

abb automation

Společnost ABB Process Automation již obdržela objednávky v hodnotě přibližně 500 milionů USD na software a digitální služby a důsledně naplňuje svou strategii silného organického růstu pro digitální podnikání; zde divize nadále očekává dvouciferný růst. Digitální nabídka je založena na oblastech, které díky pokročilé analytice a umělé inteligenci otevírají zákazníkům největší potenciál přidané hodnoty. Portfolio řešení pomáhá zákazníkům z různých odvětví s prediktivní údržbou, energetickou optimalizací, zlepšováním kybernetické bezpečnosti a zvyšováním provozní efektivity.

“Jsme v centru některých z nejdůležitějších změn, kterým naše společnost dnes čelí,” řekl Peter Terwiesch, vedoucí divize Process Automation. „Naše portfolio produktů a systémů je v souladu s cílem ABB transformovat průmyslová odvětví a řešit globální energetické výzvy prostřednictvím inovativních technologií. Tak zajistíme skutečný pokrok. Nejen, že naše technologie pomáhá zlepšovat udržitelnost, ale také pomáhá našim zákazníkům neustále zvyšovat jejich produktivitu a činit jejich provozy bezpečnějšími – což je důležitý úkol, když uvážíte, že některé z nejdůležitějších a nejsložitějších infrastruktur jsou provozovány právě zde.“

Jádrem těchto operací, řízením výrobního procesu a optimalizací energetického managementu, je nabídka ABB v oblasti automatizačních systémů. Systém řízení procesů (DCS) společnosti ABB je podle nezávislé zprávy na druhém místě ve své třídě. Číslo jedna bez přerušení po dobu 22 let. Na trhu v hodnotě přes 14 miliard USD si ABB v roce 2021 udržela svůj vedoucí podíl na trhu ve výši přibližně 20 procent a vybudovala největší instalovanou základnu systémů řízení procesů a služeb v tomto odvětví. Služby, které jsou zákazníkům nabízeny během často desetiletí dlouhého životního cyklu systémů, udržují systémy na nejmodernější úrovni. A protože ABB rozumí operacím zákazníků, může společnost neustále zvyšovat efektivitu výroby.

Kromě rozsáhlého portfolia divize prezentuje i své klíčové finanční údaje a to, jak se jí podařilo zvýšit ziskovost svých divizí na dvouciferné marže. Přispěl k tomu odchod z činností, které nejsou součástí core businessu, zefektivnění výběru projektů i lepší realizace. Dalších zlepšení v podnikání má být dosaženo prostřednictvím optimalizovaných cen, rychlých akvizic a pokračováním přísného řízení nákladů.

ABB v současnosti plánuje odchod ze své divize Accelleron, dříve Turbocharging, která je součástí divize Process Automation. Bez této divize by podnik měl tržby 5,5 miliardy USD, provozní marži 11,1 procenta, snížení čistého pracovního kapitálu pod nulu a návratnost vloženého kapitálu (ROCE) přibližně 20 procent v roce 2021 s přibližně 20 000 zaměstnanců po celém světě ve čtyřech divizích.

Další informace o Dni kapitálových trhů divize Procesní automatizace jsou k dispozici na webu akce .

Divize Process Automation společnosti ABB je předním poskytovatelem řešení a služeb automatizace, elektrifikace a digitalizace pro procesní a hybridní průmysl. Našim zákazníkům nabízíme širokou škálu produktů, systémů a kompletních řešení, jako je náš přední systém řízení procesů na trhu, software, služby životního cyklu, produkty specifické pro průmysl, měřicí a analytické technologie a také nabídky lodních a turbodmychadel. Jako světová dvojka na trhu využíváme naše rozsáhlé odborné znalosti, diverzifikovaný tým a globální stopu, abychom pomohli zákazníkům stát se konkurenceschopnějšími, zlepšit jejich návratnost investic a zajistit, aby jejich provozy byly bezpečné, chytré a udržitelné. go.abb/processautomation.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je přední technologická společnost, která řídí globální transformaci společnosti a průmyslu směrem k produktivnější a udržitelnější budoucnosti. Spojením svého portfolia v oblastech elektrifikace, robotiky, automatizace a technologie pohonů se softwarem definuje ABB hranice toho, co je technologicky proveditelné, a umožňuje tak nové špičkové výkony. ABB se ohlíží za úspěšnou historií dlouhou více než 130 let. Úspěch společnosti je založen na talentu jejích přibližně 105 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích. www.abb.com

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male