ABB Robotics řídí automatizaci ve stavebnictví

abb robot

Devět z deseti stavebních společností očekává do roku 2030 nedostatek kvalifikovaných pracovníků. To je důvod, proč 81 procent dotázaných chce použít roboty v příštích deseti letech. Zejména bezpečnostní a environmentální aspekty výrazně urychlují investice do robotiky ve stavebnictví.

ABB Robotics řídí automatizaci ve stavebnictví s novými automatizačními řešeními podporovanými robotem, což pomáhá průmyslovému odvětví zvládnout jeho současné největší výzvy. Mezi ně patří mimo jiné potřeba cenově dostupnějšího a ekologičtějšího obytného prostoru a snížení dopadu staveb na životní prostředí, přičemž je zde také nedostatek pracovních sil a kvalifikovaných pracovníků.

ABB Curich

Automatizace pomocí robotů nabízí obrovský potenciál pro zvýšení produktivity, efektivity a flexibility ve výrobě pro celý průmysl: od automatizované výroby modulárních domů a komponentů mimo staveniště, přes robotické svařování a manipulaci s materiálem na místě až po robotické založené 3D tisk domů a komponent na zakázku. Roboti nejen zvyšují bezpečnost a efektivitu nákladů, ale také zvyšují udržitelnost a ekologickou kompatibilitu zlepšováním kvality a snižováním stavebního odpadu.

“V současné době používá automatizační řešení pouze několik stavebních společností.” Na tomto pozadí existuje obrovský potenciál pro zásadní změnu odvětví pomocí robotiky. Na rozdíl od konstrukce automobilů nebo montáže elektroniky se mnoho konstrukčních procesů po generace nezměnilo. Proto vyvíjíme nová řešení, která pomáhají společnostem překonat jejich největší výzvy, “uvedla Sami Atiya, vedoucí divize ABB Robotics & Factory Automation. „Přidání tohoto nového zákaznického segmentu do našeho portfolia je součástí širší strategie. Kromě stavebnictví se snažíme expandovat do rychle rostoucích segmentů, jako je elektronika, zdravotnictví, spotřební zboží, logistika a potravinářský a nápojový průmysl.

Podle globálního průzkumu 1 z 1 900 stavebních společností v Evropě, USA a Číně zadaných společností ABB , 91 procent dotázaných očekává v příštích deseti letech nedostatek kvalifikovaných pracovníků. 44 procent společností potvrdilo, že mají potíže s hledáním nových zaměstnanců pro stavební profese. U 42 procent dotázaných společností je zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništích také vysokou prioritou. Stejně velká část dotázaných považuje ochranu životního prostředí za hlavní hybnou sílu změn v tomto odvětví.

ABB Robot stavebnictví

Zatímco z automatizačních řešení dnes těží jen několik společností, 81 procent dotázaných uvedlo, že by chtělo zavést robotiku a automatizaci nebo zvýšit jejich využití v příštích deseti letech. Naproti tomu podle průzkumu pouze 55 procent dotazovaných společností již používá roboty – ve srovnání s 84 procenty v automobilovém průmyslu a 79 procenty ve zpracovatelském průmyslu.

Prognózy odvětví předpovídají, že celková hodnota stavebního průmyslu na celém světě poroste do roku 2030 o 85 procent na 15,5 bilionu $ 2 . Interní analýzy ABB Robotics týkající se tržního potenciálu automatizace pomocí robotů předpokládají v příštích deseti letech vysoké dvouciferné tempo růstu v klíčových oblastech stavebnictví, včetně prefabrikovaných konstrukcí a 3D tisku.

ABB spolupracuje s několika předními univerzitami na společném vývoji nových automatizovaných stavebních technologií, včetně ETH Curych.

Roboti umožňují nové přístupy
Se stále přísnějšími ekologickými předpisy v průmyslu a zvyšující se poptávkou po nákladově efektivních budovách může robotická automatizace pomoci snížit množství odpadu zlepšením kvality a konzistence – což je důležitý aspekt, protože se odhaduje, že až čtvrtina přiváděného materiálu je staveniště jako odpad opět opouští 3 . Použitím automatizace a digitálních řešení mohou stavební společnosti zefektivnit své konstrukční a výrobní procesy a vyhnout se stavebnímu odpadu hned od začátku projektu.

Kromě toho se nedostatek pracovních sil v průmyslu stává stále větší výzvou. Jen v EU byla ve druhém čtvrtletí roku 2020 uvolněna 4 více než 200 000 pracovních míst pro pracovníky s nízkou a vysokou kvalifikací ve stavebnictví. Za předpokladu, že práce jsou nebezpečná, se zejména mladší lidé často rozhodnou pro kariéru ve stavebnictví. Dnes se na stavbách stane asi 30 procent pracovních úrazů. Současně riziko účasti na stavbě smrtelné nehody s odhadovaným celosvětovým výskytem 108 000 úmrtí ročně pětkrát vyšším než v jiných průmyslových odvětvích.

Roboti zvyšují bezpečnost přesunem velkých a těžkých nákladů, prací v nebezpečných oblastech a umožněním nových, bezpečnějších konstrukčních metod. Roboti navíc dělají opakující se a nebezpečné úkoly, které lidé už stále častěji nechtějí dělat. Automatizace tak pomáhá vyrovnat se s nedostatkem pracovních sil a kvalifikovaných pracovních sil v průmyslu a zatraktivnit stavební práce pro mladé lidi.

“Nové povědomí o zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti masivně zrychluje investice do robotiky.” Snižující se nabídka kvalifikovaných pracovníků zároveň znamená, že stavební průmysl stále více potřebuje roboty, aby držel krok s výzvami urbanizace a změny klimatu, “dodal Atiya. „Dali jsme naše odborné znalosti a naše špičkové portfolio robotů a digitálních nástrojů do středu hodnotového řetězce stavebního průmyslu. Naše automatizační řešení umožňují rychlejší, cenově dostupnější a udržitelnější stavbu a současně působí proti nedostatku pracovních sil v tomto odvětví. Protože roboti mohou pohybovat velkými a těžkými břemeny, pracují v nebezpečných oblastech a umožňují nové, bezpečnější konstrukční metody. “

Inovace se již používají
ABB Robotics již může odkazovat na řadu pilotních projektů, ve kterých zákazníci mohli pomocí robotiky zvýšit svoji flexibilitu, produktivitu a kvalitu. Mezi ně patří automatizovaná výroba stěn, podlah a stropů pro vícepodlažní cenově dostupné bytové projekty ve společnosti Autovol v USA, robotická instalace výtahů u švýcarského výrobce výtahů Schindler a automatizovaná výroba prefabrikovaných modulárních domů v Intelligent City v Kanadě. . Zde se zvýšila produkční produkce o 15 procent a rychlost o 38 procent, zatímco množství odpadu se snížilo o 30 procent.

Ve švédské stavební společnosti Skanska se používá robotická svařovací aplikace, pomocí které lze na místě vyrábět ocelové výztužné klece. Automatizace zlepšila kvalitu i bezpečnost a produktivitu zaměstnanců. Navíc s tímto novým řešením dokázala společnost snížit náklady i dopad na životní prostředí, protože hotové objemné výztužné klece již nemusí být přepravovány na staveniště.

„Hledání zaměstnanců pro těžké a časově náročné práce je stále obtížnější, takže musíme hledat pracovníky ve stále větší oblasti,“ řekl Ulf Håkansson, technický ředitel společnosti Skanska Construction. “Tím, že nyní delegujeme tyto úkoly na roboty, můžeme efektivněji nasazovat naše zaměstnance.” Automatizace také odpovídá zkušenostem a nápadům nové generace inženýrů. Protože vyrostli s touto technologií, a proto mají pro nás neocenitelnou hodnotu pro zkoumání nových aplikačních možností pro roboty v naší společnosti. “

ABB spolupracuje s několika renomovanými univerzitami na vývoji nových automatizačních řešení pro stavební průmysl, včetně ETH Zurich, přední výzkumné univerzity ve Švýcarsku. Na ETH podporuje ABB výzkum v oblasti robotem podporované výroby v architektuře a stavebnictví. Výsledkem je, že ABB pomohla zřídit první laboratoř na světě pro kolaborativní robotickou digitální výrobu v architektuře, která je umístěna na Institute for Technology in Architecture v ETH.

Tento týden ABB Robotics představí svou nejnovější technologii pro velkoplošný 3D tisk ve stavebnictví. Je součástí instalace rakouské architektonické firmy MAEID na 17. mezinárodní výstavě architektury – La Biennale di Venezia. Cílem je ukázat architektům možnosti automatizace a 3D tisku, jakož i inovace a nové metody budování.

Více informací je k dispozici na webových stránkách ABB . Od 26. května 2021 se bude také konat panelová diskuse na téma „Automatizace a stavební průmysl“.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je přední technologická společnost, která energicky podporuje transformaci společnosti a průmyslu na produktivnější a udržitelnější budoucnost po celém světě. Spojením svého portfolia v oblastech elektrifikace, robotiky, automatizace a pohonné techniky se softwarem ABB definuje limity technologicky proveditelného a umožňuje tak nové špičkové výkony. ABB se může ohlédnout za úspěšnou historii více než 130 let. Úspěch společnosti je založen na talentu jejích přibližně 105 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích. www.abb.com

ABB Robotics & Discrete Automation je průkopníkem v oblasti robotiky, automatizace strojů a digitálních služeb a nabízí inovativní řešení pro nejrůznější průmyslová odvětví – od automobilového průmyslu přes elektronický průmysl až po logistiku. Jako jeden z předních světových poskytovatelů robotů a automatizace strojů jsme poskytli více než 500 000 robotických řešení. Pomáháme našim zákazníkům všech velikostí zvyšovat jejich produktivitu a flexibilitu, zjednodušovat procesy a zlepšovat kvalitu produktů. Kromě toho je podporujeme na cestě do síťově propojené továrny budoucnosti. ABB Robotics & Manufacturing Automation zaměstnává více než 11 000 lidí na více než 100 místech ve více než 53 zemích.www.abb.de/robotics

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male