ABB Robotika představuje na veletrhu Automatica 2022 novou generaci flexibilní automatizace

ABB

Společnost ABB představuje na veletrhu Automatica 2022 dva nové produkty z řady OmniVance™: buňku OmniVance™ FlexArc® Compact a obráběcí buňku OmniVance™ se softwarem pro podporu obrábění.

ABB

 

„V dnešní nejisté době čelíme nejen neustále se měnícím požadavkům spotřebitelů, ale i alarmujícímu nedostatku kvalifikovaných pracovních sil. Proto přinášíme nová robotická a softwarová řešení, která jsou vysoce pokročilá, adaptibilní, mobilní a uživatelsky přívětivá,” uvedl Marc Segura, ředitel divize ABB Robotika.

Aplikační buňky OmniVance jsou vybaveny roboty, kontroléry, softwarem a dalšími aplikačními periferiemi a jako takové představují modulární řešení, která lze snadno integrovat do výrobních linek. Buňky umožňují menší výrobní dávky, takže splňují rostoucí požadavky na výrobu s vysokou rozmanitostí a nízkými objemy. Oba produkty naplňují strategii společnosti ABB dodávat flexibilní výrobní buňky a software, který dokáže rychle adaptovat výrobu na rozmanitou produkci a snadno se integrovat s autonomními mobilními roboty (AMR).

Na veletrhu Automatica 2022 (stánek 231, hala 5) představuje ABB buňku OnmniVance FlexArc Compact a obráběcí buňku OmniVance se sotwarem pro podporu obrábění prostřednictvím videí, interaktivních virtuálních prohlídek i živých demonstrací provozu buňky OmniVance FlexArc M spolu s AMR. Návštěvníci se mohou seznámit i se zástupci kolaborativních robotů – CRB 15000 GoFa™ a CRB 1100 SWIFTI™, jakož i s nejnovějšími softwarovými inovacemi včetně RobotStudia®, vybaveného novými možnostmi rozšířené a virtuální reality.

ABB virtual

„Řada OmniVance zahrnuje všechny standardizované aplikační buňky, za jejichž vývojem stojí více než 50 let zkušeností z oblasti robotické automatizace, jsou vybaveny novým softwarem, který urychluje integraci a zároveň zajišťuje větší flexibilitu a efektivitu,“ dodal Marc Segura.

OmniVance FlexArc Compact s nejmenší zástavbovou plochou ve své třídě zaručuje vyšší flexibilitu při aplikacích svařování. Buňku lze snadno integrovat s autonomními mobilními roboty. Navíc může být vybavena až čtyřmi roboty bez nutnosti změny koncepce buňky, čímž lze dosáhnout vyšší výrobní kapacity.

Snadno použitelná obráběcí buňka a software pro podporu obrábění OmniVance umožnuje větší flexibilitu pro širokou škálu aplikací, jako je broušení, leštění, řezání a povrchové úpravy. Díky nové technologii lze realizovat až osm různých aplikací v rámci jedné buňky, která může být v autonomním provozu v náročných podmínkách. Nový software pro podporu obrábění zkracuje dobu nastavení a naprogramování až o 92 %. Navíc se jedná o software, který jako první na trhu nabízí jak automatickou kalibraci, tak odladění trajektorie, čímž je zkrácena doba kalibrace na deset minut.

OmniVance FlexLoader™ M
Hlavním produktem na stánku ABB je OmniVance FlexLoader™ M, který je integrován s řešením pro obsluhu strojů AMR. Uvnitř buňky je robot IRB 2600, který manipuluje s výrobky detekovanými pomocí vidění s podporou umělé inteligence. Tato demonstrace dokazuje, že autonomní mobilní robotika přináší nové možnosti, jak zvýšit rychlost, flexibilitu a produktivitu výrobního procesu, protože jednotlivé výrobky jsou přesně přemisťovány ve stanovenou dobu na stanovené místo.

ABB OmniVance FlexLoader

GoFa™
Návštěvníci mají možnost vyzkoušet si robot GoFa – jednoduchý a všestranný kolaborativní robot s nosností do 5 kg, který lze využít pro širokou škálu aplikací, jako je montáž, obsluha strojů nebo balicí aplikace. Díky snadnému programování pomocí dvou tlačítek na robotu, ruční ovládací jednotce a softwaru Wizard Easy Programming mohou tento robot naprogramovat i noví uživatelé bez předchozích zkušeností.

ABB GoFa

Na stánku probíhá ukázka funkce pro nastavení a polohování svařovacího hořáku a představení aplikace pro obloukové svařování, přičemž zájemci si mohou zkusit sami pomocí ruční ovládací jednotky vytvořit vlastní svařovací trajektorii. Prezentováno je zde také silomomentové řízení, odebírání a ukládání pomocí funkčního balíčku ABB AsyCube – flexibilní robotické zakládací stanice.

gofa abb

SWIFTI™
Na stánku je vystaven rovněž průmyslový kolaborativní robot CRB 1100 SWIFTI™, který bude s průmyslovým robotem IRB 1300 realizovat v aplikaci pro montáž hodin šroubovací a montážní operace. Jejich prostřednictvím bude demonstrováno, jak automatizace běžných, opakujících se operací může ovlivnit transformaci produktivity pracovníků. Robot SWIFTI s technologií SafeMove zajišťující pokročilé bezpečnostní funkce disponuje vysokou rychlostí a přesností průmyslových robotů, může být nainstalován bez nutnosti fyzického oplocení, a přesto umožňuje bezpečnou úzkou spolupráci s člověkem.

abb swifti

RobotStudio®
Ve speciální zóně proběhnou ukázky virtuální a rozšířené reality v aplikaci RobotStudio, jejichž cílem je ukázat, jak lze díky pokročilým softwarovým řešením roboty snadno naprogramovat a ovládat, jak lze tyto nástroje využít k navržení, testování a zdokonalování celé výrobní buňky ve virtuální realitě, a tak si ušetřit čas i práci. Více informací o celém portfoliu robotických řešení ABB se návštěvníci budou moci dozvědět ve virtuálním showroomu ABB prostřednictvím pěti interaktivních dotykových obrazovek, jež budou na stánku rozmístěny.

Robot Studio ABB

ABB Robotika & Automatizace je průkopníkem v oblasti robotiky, automatizace a pokročilých digitálních služeb, která poskytuje inovativní řešení pro širokou škálu průmyslových odvětví, od automotive přes elektroniku po logistiku. Tato divize, jež působí ve více než 53 zemích světa a má více než 11 000 zaměstnanců, až doposud dodala přes 500 000 robotických řešení. Pomáháme našim zákazníkům dosáhnout vyšší produktivity a flexibility, zjednodušit jejich výrobní procesy a zdokonalit kvalitu jejich výstupů, čímž podporujeme jejich přechod k propojené, automatizované a kolaborativní tovární výrobě budoucnosti. go.abb/robotics

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male