ABB uvádí na trh kolaborativní robot GoFa™ s nosností do 5 kg

abb cobot gofa

Snadno ovladatelný kolaborativní robot GoFa™ CRB 15000 je vybaven inteligentními senzory na každé ose, podporuje úzkou spolupráci člověka s robotem a disponuje špičkovým dosahem a rychlostmi při nosnosti do 5 kg.

Z důvodu rostoucí poptávky po kolaborativních robotech s vyšší nosností za účelem zvýšení produktvity a flexibility rozšiřuje ABB své portfolio kolaborativních robotů o nový šestiosý kolaborativní robot GoFa™ CRB 15000.

Je navržen tak, aby umožnil bezpečnou a nepřetržitou spolupráci s člověkem. Jeho instalace i ovládání jsou velmi snadné a je určen k automatizaci procesů vyžadujících větší nosnost a dosah s cílem napomáhat pracovníkům provádět opakované a ergonomicky náročné úkoly.

abb gofa

GoFa disponuje špičkovým dosahem 950 mm a rychlostmi až 2,2 metru za vteřinu, a proto představuje efektivní řešení pro celou řadu aplikací, jako je manipulace s materiálem, obsluha strojů, montáž dílů, balení a kontrola* či laboratorní automatizace.

Je vybaven řadou funkcí, díky nimž může pracovat s lidmi bez prostorových omezení či dodatečných nákladů vynaložených na fyzické bariéry či oplocení. Umožnit obsluze nepřetržitě sdílet pracovní prostor s robotem a spolupracovat při výkonávání stejných úkolů bez ohrožení bezpečnosti nebo snížení rychlosti zajišťuje maximální flexibilitu a efektivitu.

gofa

GoFa je vybaven inteligentními snímači pohybu a krouticího momentu na všech osách. Každá z os je vybavena pokročilou technologií pro možnost kontroly, omezení výkonu a sil. Systémy osy eliminují riziko zranění pracovníků, a to tak, že zaznamenají jakýkoli neočekávaný kontakt mezi ramenem robotu a člověkem. Pokud dojde k neočekávané kolizi, rameno robotu se okamžitě zastaví.

abb gofa

GoFa a SWIFTi™, nová kolaborativní verze průmyslového robotu IRB 1100, budou uvedeny na trh 24. února 2021. Tato nová generace ABB kolaborativních robotů společně s YuMi® a Single Arm YuMi® představuje špičkové portfolio pro aplikace v rozmezí od 0.5 kg do 5 kg.

“Náš nový kolaborativní robot GoFa navazuje na úspěch řady robotů YuMi, které od roku 2015 pomáhají zákazníkům bezpečně automatizovat klíčové operace. Díky větší nosnosti, špičkovému dosahu a vysoké rychlosti představuje GoFa mezník v historii kolaborativní robotiky a významnou měrou rozšiřuje potenciál kolaborativních robotů obecně. Díky bezpečnostnímu konceptu a vysoké přesnosti podporuje širokou škálu nových operací a aplikací,” říká Andie Zhang, globální produktová manažerka ABB pro oblast kolaborativní robotiky.

gofa

Název tohoto kolaborativního robotu GoFa je odvozen od fráze “go further and do more” díky pomoci paže kolaborativního robotu. Vzhledem k nosnosti o 4.5 kg větší než u YuMi otevírá GoFa příležitosti pro nové i stávající uživatele od malých a středních podniků až po velké společnosti, protože umožňuje snadnou automatizaci bez nutnosti hlubších programovacích znalostí či speciálního školení.

Uživatelé mohou kolaborativní robot GoFa snadno naprogramovat pomocí ručního navádění či softwaru Wizard Easy Programming, který je založen na jednoduchých grafických blocích, jejichž prostřednictvím mohou své aplikace automatizovat i zákazníci bez speciálních programovacích dovedností. Bloky představují akce jako “přesunout na místo, “zvednout předmět” a “zopakovat operaci”, což zákazníkovi usnadňuje intuitivně naprogramovat řadu jednoduchých procesů.

“Díky snadno použitelným digitálním nástrojům, integrovaným bezpečnostním prvkům a vyšší nosnosti představují naše nové kolaborativní roboty budoucnost spolupráce člověka s robotem. Tato nová generace kolaborativních robotů umožní mnoha společnostem automatizovat opakujícící se, případně nebezpečné operace, zvýšit produktivitu a flexibilitu a zároveň pracovníkům poskytnout prostor pro vykonávání náročnějších a kreativnějších činností,” dodává Andie Zhang.

Každá instalace kolabrativního robotu zahrnuje spouštěcí balíček, který poskytuje přístup ke službě zákaznické podpory a kompletní řadě digitálních řešení ABB Ability™, jež nabízí monitorování a diagnostiku robotu po dobu prvních šesti měsíců. Zákaznící tak mohou využít odborné technické služby, jež nabízí podporu napříč všemi průmyslovými segmenty.

Klíčové vlastnosti:

 • Nosnost 5 kg, dosah 950 mm.
 • Rychlost TCP 2,2 metru za vteřinu. (Bezpečná rychlost při kolaborativních aplikací může být nižší v závislosti na konkrétní aplikaci, nástrojích, nosnosti atd. Uživatelé mohou hledat nastavení optimální rychlosti v SafeMove Configurator App. Uživatelé by vždy měli provádět analýzu rizik své robotické aplikace.)
 • Malá zástavbová plocha, nízká hmotnost a možnost montáže v jakémkoli úhlu (montáž na stěnu a podlahu atd.).
 • Šest os.
 • Standardní ISO příruba na šesté ose.
 • Štítek kobot a barevné rozlišení bílá/šedá
 • Integrovaný design os se senzory krouticího momentu s pokročilou technologií pro možnost kontroly, omezení výkonu a sil pro bezpečný kontakt s člověkem.
 • Světelný indikátor signalizující stav kolaborativního robotu – bílé světlo (pohotovostní režim)/ zelené světlo (provozní režim) / žluté světlo (programování) / červené světlo (zastavení).
 • SafeMove Configurator App na ovládací jednotce FlexPendant.
 • Řídicí systém OmniCore™ s pokročilými funkcemi řízení pohybu.
 • Zahrnuty bezpečnostní funkce PL d. Bezpečnostní úroveň PL d Cat 3.
 • Stupeň krytí IP54.
 • Snadné ovládání: rychlá kalibarce a konfigurace.
 • Snadné programování: Wizard Easy Programming.
 • Snadná instalace: programování ručním naváděním uchopením kterékoli části robotu.
 • Snadné použití: rozhraní Arm-Side Interface (ASI) na ose 6.

abb gofa

1. Design
Jedním z klíčových prvků úspěšné implementace kolaborativních robotů je jejich přístupný, štíhlý, kompaktní a lehký design, díky němuž mohou být přemisťovány z místa na místo, takže je možné je využít kdykoli a kdekoli to bude nutné, to znamená v případě, že ve výrobním procesu dojde ke krátkodobým změnám nebo nutnosti automatizovat daný úkon (např. když je pracovník nemocný nebo na dovolené).

Díky nízké hmotnosti 27 kg, malé zástavbové ploše 165 mm2 a možnosti montáže v jakémkoli úhlu disponuje GoFa (stejně jako YuMi a Single Arm YuMi) výhodami štíhlého, kompaktního a přenosného kolaborativního robotu, a nabízí tak flexibilní automatizaci v mnoha nových oblastech.

Další předností kolaborativního robotu GoFa je dosah 950 mm, čímž překonává ostatní 5kg kolaborativní roboty přibližně o 12 %. Jeho dosah je tedy o 70 % delší než u robotu Single Arm YuMi, což umožňuje manipulovat předměty na větší vzdálenost. Představuje tedy efektivní řešení pro širokou škálu aplikací od obsluhy strojů po ukládání a balení. Díky tomu, že dokáže velmi přesně provádět operace ve větší vzdálenosti než ostatní roboty v této kategorii, může snížit celkové množství kolaborativních robotů potřebných v rámci jednoho pracoviště.

“Vzhledek k minimální zástavbové ploše, nízké hmotnosti, vysoké rychlosti a velkému dosahu GoFa zajišťuje nějvyšší možnou flexibilitu. Naším cílem bylo vytvořit výjimečné kolaborativní řešení, které svými parametry převýší ostatní kolaborativních řešení dostupné na trhu ve stejném rozmezí nosnosti,” uvádí Andie Zhang. “Díky štíhlému designu a snadnému ovládání mohou i začínající uživatelé obsluhovat svůj robot vzápětí po jeho instalaci. Umožňuje úzkou spolupráci člověka s robotem a tím zvyšuje produktivitu, efektivitu a konkurenceschopnost.”

GoFaje vybaven robotickým kontrolérem OmniCore, který nabízí vysokou úroveň flexibility, konektivity a výkonu, nejlepší řízení pohybu ve své kategorii a přesnost dráhy a oproti ostatním kontrolérům vyžaduje o 50 % menší podlahovou plochu. OmniCore lze snadno integrovat s nejnovějšími digitálními výrobními technologiemi včetně široké škály průmyslových sběrnic a pokročilých systémů vidění.

GoFa má stejný design i šedo-bílou barvu jako ostatní kolaborativní roboty ABB a je opatřen stylizovaným označením robotu a lidské ruky.

2. Rychlost a výkon
Díky větší nosnosti do 5 kg doplňuje GoFa řadu robotů YuMi s jedním ramenem nebo dvěma rameny, přičemž podstatou jeho kolaborativního řešení jsou integrované snímače točivého momentu a polohy na každé z jeho šesti os.

GoFa disponuje rychlostmi až 2,2 metru za vteřinu, a je tedy rychlejší než ostatní kolaborativní roboty ve své kategorii, což mu umožňuje provádět více operací ve stanoveném čase. Ideálně ho lze tedy využít k montáži a manipulaci s materiálem, tedy v situacích, kdy je třeba předměty rychle a přesně přenášet z místa na místo.

“Díky vysoké rychlosti, nosnosti 5 kg, vysoké přesnosti a malé zástavbové ploše spolu s jednoduchým nastavením a programováním lze kolaborativní robot GoFa rychle a snadno využít ve výrobních linkách v mnoha nových oblastech,” dodává Andie Zhang. “Jak malé, tak střední či velké podniky získají rychlé, flexibilní a adaptabilní řešení pro měnící se poptávku zákazníků či jiné okolnosti, aniž dojde ke zpoždění, které by vyvstalo z nutnosti hledat nové zaměstnance.”

Bezpečná rychlost při kolaborativních aplikací může být nižší v závislosti na konkrétní aplikaci, nástrojích, nosnosti atd. Uživatelé mohou hledat nastavení optimální rychlosti v SafeMove Configurator App. Uživatelé by vždy měli provádět analýzu rizik své robotické aplikace.

3. Bezpečný design
Každý kolaborativní robot musí být bezpodmínečně vybaven bezpečnostními funkcemi, které zabrání případnému zranění operátora. Je tedy třeba zohlednit rychlost, celkovou hmotnost i nosnost robotu, jakož i schopnost rychlého zastavení. GoFa je vybaven revoluční inteligentní technologií na jednotlivých osách, díky níž se dokáže automaticky zastavit, pokud dojde k neočekávánému kontaktu s člověkem či jiným robotem. Části os robotu jsou tvarově zaoblené, z materiálů, jako je hliník a plast, nemají střižné hrany, takže nemůže dojít k poranění.

Dalším bezpečnostním prvkem je vizuální bezpečnostní konfigurátor na FlexPendantu. Pomocí technologie SafeMove, která je vyvinuta tak, aby noví uživatelé mohli robot bezpečně nakonfigurovat, lze robot GoFa jednoduše nastavit takovým způsobem, aby nedošlo k neočekávaným kolizím, které by mohly bezpečný provoz robotu ovlivnit. GoFa je také vybaven indikátorem stavu interakce, který ukazuje bílou, zelenou, žlutou nebo červenou barvu v závislosti na stavu robotu. Díky ní tedy uživatelé snadno a rychle zjistí, je-li kolaborativní robot v režimu pohotovosti, programování, provozu nebo zastavení.

“Skutečným testem kvality každého kolaborativního robotu je to, nakolik se lidé, kteří s ním pracují, cítí bezpečně a komfortně. Jeho funkce proto musejí být snadno přístupné a musejí zajišťovat nejvyšší míru bezpečnosti, aby nedocházelo ke zraněním pracovníků,” uvádí Andie Zhang. “Z našich pětiletých zkušeností s roboty YuMi vyplývá, že se uživatelé cítí při práci s nimi bezpečně. Stejně jako je jsme GoFa navrhli tak, aby byl ovládán bezprostředně pomocí ovládacích prvků, které eliminují riziko zranění v případě, že dojde k nechtěnému kontaktu.”

4. Snadné ovládání
Koncepce robotu je sofistikovaně jednoduchá a obsahuje funkce, díky nimž jsou jeho konfiguraci i ovládání schopni provést i začínající uživatelé, kteří s programováním robotů nemají větší zkušenosti.

Programování ručním naváděním uchopením na jakémkoli místě robotu umožňuje uživatelům přesunout kolaborativní robot GoFa do nejrůznějších pozic a vytvořit si program dle vlastních požadavků, přičemž každá pozice je pak nastavena pomocí rozhraní ASI, které obsahuje uživatelsky přizpůsobitelná tlačítka a světelný indikátor umístěný na rameni robotu. Tato tlačítka určená k podpoře větší intearkce uživatelů mohou být využita k nastavení pozic během programování ručním naváděním, což operátorovi umožňuje naprogramovat kolaborativní robot GoFa pouhým ručním vedením robotu.

Programování ručním naváděním je určeno k použití se softwarem Wizard Easy Programming, který byl původně vyvinut pro jednoramenný kolaborativní robot YuMi a průmyslový robot IRB 1100. Lze jej ale použít i k vytvoření programu pro robot GoFa během několika minut. S Wizardem je proces programování zredukován na jednoduché přetažení požadovaného bloku na obrazovku FlexPendantu, přičemž uživatel je schopen okamžitě vidět výsledky a v případě potřeby pohyby robotu upravit. Propojením těchto bloků lze vytvořit kompletní programy pro aplikace, jako je obsluha strojů nebo montáž, bez nutnosti znalosti programovacího jazyku robotu. Zkušenější uživatelé mohou pokračovat v programování prostřednictvím kódu RAPID a pohybovat robotem pomocí joysticku na FlexPendantu.

Čím je programování robotu a jeho uvedení do provozu snazší, tím jednodušší je jeho nasazení v různých odvětvích. Díky snadno použitelným funkcím včetně ručního navádění a našemu snadnému programovacímu nástroji Wizard Easy Programming mohou zákazníci ovládat svůj kolaborativní robot GoFa vzápětí po instalaci bez nutnosti speciálních programovacích dovedností nebo speciálního školení,” uvádí Andie Zhang. “Pokud umíte používat ipad, budete umět bez problémů naprogramovat i náš nový kolaborativní robot.”

V případě speciálních požadvaků našich zákazníků lze také vytvářet k provádění konkrétních úkolů nové Wizard bloky. Toho je dosaženo pomocí softwaru Skill Creator, jenž je k dispozici zdarma pro všechny, kteří přejdou od standardního programování prostřednictvím kódu RAPID k programování pomocí Wizard bloků, které připraví tak, aby je mohli používat i zákazníci bez speciálních programovacích znalostí. Vlastní bloky, tzv. dovednosti, lze vytvářet k ovládání chapadel nebo vytváření akcí pro konkrétní aplikace, jako je např. laboratorní automatizace.

Uživatelé GoFa budou moct využívat RobotStudio®, software pro simulace a offline programování. Jedná se o špičkové průmyslové PC řešení pro programování, konfiguraci a virtuální uvedení do provozu.

Za účelem podpory GoFa vytvořila společnost ABB řadu online tutoriálů, které pokrývají celou škálu témat od nastavení a programování po provoz a řešení problemů. Pro více informací klikněte zde.

5. Portfolio kolaborativních robotů
Nový kolaborativní robot GoFa navazuje na úspěch řady robotů YuMi, prvních skutečně kolaborativních robotů na světě, které byly uvedeny na trh v roce 2015. Díky nim byla v mnoha oblastech zavedena bezpečná automatizace klíčových operací. ABB portfolio kolaborativních robotů nyní nabízí 3 různé řady – YuMi, GoFa a SWIFTI s nosností v rozmezí od 0,5 do 5 kg pro podporu pestré škály kolaborativních aplikací.

kobot swifti
*Kontrolní operace lze podpořit integrací samostatného systému vidění.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je přední globální technologická společnost, která podněcuje transformaci společnosti a průmyslu k dosažení produktivnější a trvale udržitelnější budoucnosti. Propojením software s portfoliem elektrotechniky, robotiky, automatizace a pohonů ABB posouvá hranice technologií na vyšší úroveň výkonnosti. Úspěch společnosti ABB, která je špičkou v oboru více než 130 let, tvoří 105 000 talentovaných zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. www.abb.com

ABB Robotika a automatizace je průkopníkem v oblasti robotiky, automatizace strojů a digitálních služeb. Nabízí inovativní řešení řadě různých průmyslových odvětví, od automobilového průmyslu přes elektroniku až po logistiku. Jako jeden z největších světových dodavatelů robotiky a automatizace strojů jsme již dodali více než 500 000 robotických řešení. Pomáháme našim zákazníkům všech různých velikostí zvyšovat produktivitu, flexibilitu a jednoduchost a zlepšovat kvalitu výroby. Podporujeme přechod našich zákazníků ke kolaborativním a k internetu připojeným továrnám budoucnosti. ABB Robotika a automatizace zaměstnává přes 10 000 zaměstnanců ve více než 100 lokalitách a 53 zemích. www.abb.com/robotics

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male