ABB uvádí na trh systém řízení energie zeleného vodíku, který snižuje výrobní náklady až o 20 procent

ABB vodík

Se systémem řízení energie ABB Ability™ OPTIMAX® pro trh se zeleným vodíkem ABB představuje řešení, které pomáhá snižovat výrobní náklady tím, že poskytuje přehled o spotřebě energie v celém zařízení v reálném čase. Zelený vodík vyrobený elektrolýzou – proces, který využívá elektřinu z obnovitelných zdrojů k štěpení vody na vodík a kyslík – je široce uznáván jako důležité palivo pro nízkouhlíkovou budoucnost. To však představuje značné problémy z hlediska vysokých výrobních nákladů a energeticky náročných procesů.

Podle Green Hydrogen Catapult, globální iniciativy předních energetických společností, musí náklady na výrobu zeleného vodíku do roku 2026 klesnout o 50 procent pod 2 $/kg, aby se požadovaná výrobní kapacita zvýšila 50krát.

ABB vodík

OPTIMAX® to podporuje tím, že podporuje každý aspekt životního cyklu vodíkové elektrárny od simulace ve fázi návrhu a inženýrství až po vizualizaci v reálném čase a monitorování během provozu. Software měří obousměrné toky energie a emise uhlíku a poskytuje kontextová data, která mohou operátoři použít k určení optimální požadované spotřeby energie.

Transparentnost poskytovaná tímto řešením lze také využít ke zlepšení účinnosti a spolehlivosti každého modulu elektrolyzéru v provozu v rámci závodu. Využití každého modulu je regulováno tak, aby bylo zajištěno, že je používán pouze v případě potřeby.

ABB OPTIMAX

 

„Rozšíření výroby zeleného vodíku vyžaduje značné kapitálové investice a vysoké provozní náklady,“ říká Sleman Saliba, globální produktový manažer Energy Management pro ABB Process Automation S OPTIMAX® mohou operátoři provozovat své průmyslové procesy energeticky účinným způsobem pouze s 1-3 procent investic do technologií a snížit jejich náklady na elektřinu až o 20 procent.”

Díky integraci vnitrodenního plánování mohou operátoři také používat OPTIMAX® pro předběžné plánování. Provozovatelé elektráren tak mohou na energetickém trhu působit konkurenceschopně a vyvinout oběhový energetický systém, který je založen na prognózách dostupnosti obnovitelných energií a jejich poptávce, ale také zohledňuje tržní ceny elektřiny.

Řešení lze také použít k optimalizaci integrace zeleného vodíku do stávajících vodíkových sítí nebo infrastruktury vyvinuté v budoucnu.

Divize Process Automation společnosti ABB je lídrem v oblasti automatizace, elektrifikace a digitalizace pro procesní i hybridní průmysl. Našim zákazníkům poskytujeme široké portfolio produktů, systémů a řešení, včetně našeho světově proslulého systému řízení procesů č. 1, softwaru a služeb životního cyklu, produktů specifických pro průmysl a nabídek pro měření a analýzu a námořní dopravu. Jako globální číslo 2 na trhu stavíme na našich hlubokých odborných znalostech, různorodém týmu a globálním působení. Jsme odhodláni pomáhat našim zákazníkům stát se konkurenceschopnějšími, zlepšovat jejich návratnost investic a provozovat bezpečné, chytré a udržitelné operace.go.abb/processautomation

ABB je přední technologická společnost v oblasti elektrifikace a automatizace, která umožňuje udržitelnější a efektivnější budoucnost. Řešení společnosti kombinují technickou odbornost se softwarem ke zlepšení způsobu, jakým jsou věci vyráběny, přemisťovány, poháněny a provozovány. Přibližně 105 000 zaměstnanců ABB staví na více než 130 letech excelence a snaží se podporovat inovace s cílem urychlit transformaci průmyslu. www.abb.com

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male