ABB v České hlavě a české hlavy v ABB

česká hlava

Celospolečenské trendy transformace k udržitelnosti a digitalizaci a rostoucí globální konkurence však vytváří tlak i na českou společnost, na její schopnost generovat špičkové profesionály v tradičních i nových sofistikovaných oborech. Jedině jejich prostřednictvím lze pak dosahovat toho, co odlišuje nejvyspělejší státy od průměru, a to výjimečných výsledků ve vědě, výzkumu a vývoji. Pružná a efektivní aplikace těchto výsledků v podnikové, veřejné, ale i neziskové sféře pak společnosti vrací prospěch za úsilí a kapitál, které do objevu a podpory talentů i zkušených profesionálů investovala.

česká hlavaTechnologická skupina ABB je jak podnikáním, tak svým konceptem společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje organicky spojena s hodnotami podporujícími lidské i technické kapacity v české vědě a výzkumu. Zapojení do projektu Česká hlava, nejvýznamnějšího českého ocenění za vědu a výzkum, je tak pro ABB další důležitou proměnnou dosazenou do rovnice, která má mít dva důležité výsledky. ABB jím chce multiplikovat přínosy pro českou společnost. A zároveň spoluvytvářet vysokou úroveň prostředí, v němž působí.

Nyní má ABB tu čest, že se jako jeden partnerů České hlavy může podílet na prezentaci zásadních českých vědeckých projektů široké veřejnosti. A že jedno z udílených ocenění je Cena společnosti ABB, cena Invence.

česká hlava 2021

Laureáti si Cenu společnosti ABB za invenci mohou vysloužit za objev či mimořádný počin uskutečněný v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či za technologickou inovaci s přihlédnutím k její využitelnosti v praxi. Její udělení je spojeno se získáním finanční odměny ve výši 250 tisíc korun. V roce 2021 získal ocenění Ing. Jiří Potůček, a to za svůj revoluční přínos v oblasti optimalizované farmakoterapie.

Ing Potůček

Jiří Potůček se technické kybernetice a transferu technologií věnuje většinu své profesní kariéry. Jeho nejnovější počin – softwarový systém MwPharm++ – má potenciál zasáhnout do každodenního zdravotnického provozu a přispět k tomu, aby dopady užívání farmaceutických prostředků měly, pokud možno, co nejméně toxický efekt. Pracoval tudíž s myšlenkou přípravy farmakologického plánu na míru konkrétnímu pacientovi. Proces pečlivého určení správného dávkování je přitom u některých přípravků velmi náročný, Jiřímu Potůčkovi se přesto podařilo najít ten správný algoritmus vytvářející individualizované modely na základě dostupných vědeckých poznatků a informací o konkrétním pacientovi. Jde o ocenění práce, která započala už před více než 40 lety.

česká hlava ABB

 

Vzdělání je s vědou spojeno pupeční šňůrou
Kromě toho, že je Česká hlava dnes vnímána jako nejprestižnější české vědecké ocenění, má i nezanedbatelný dopad na systém vzdělávání nadějných studentů středních a vysokých škol. Pro středoškoláky má vlastní kategorii České hlavičky, alternativou jsou učňovské ceny Machři roku. Stopu ve vzdělávacím systému považujeme za velmi důležitou, sami se v ABB věnujeme spolupráci se školami a podporujeme nejen výuku odborných předmětů, ale i projekty přispívající v širším smyslu k růstu vzdělanostní společnosti. Mezi takové aktivity patří třeba naše dlouholeté partnerství se Zlínským filmovým festivalem tvorby pro děti nebo projekt připomínající výročí 100 let od uvedení hry R.U.R. Karla Čapka, která světu dala slovo robot.

Ztělesněním naší odborné spolupráce ve vzdělávací oblasti je pak projekt Roboty do škol, v jehož rámci jsou středním školám i vysokoškolským institucím dodávány roboty ABB či kompletní robotická pracoviště. Ty jsou následně využity při výuce, a mají tak přispět k větší názornosti, interaktivitě a probuzení zájmu o technické obory u nadaných studentů.

Spolupracujeme s většinou významných univerzit, za všechny jmenujme VŠB-TU v Ostravě, VUT v Brně, máme za sebou i úspěšnou spolupráci s Technickou univerzitou Liberec, pro jejíž potřeby jsme dodali specializovaná pracoviště nového studijního programu Mechatronika. Formou přednášek se spolupodílíme na řadě předmětů mnoha škol, například na odborné přípravě studentů magisterského oboru Inteligentní budovy na pražské ČVUT.

abb česká hlava

V ABB se v souladu s koncepcí udržitelného rozvoje snažíme přistupovat k výzvám komplexně. Povýšení české společnosti a ekonomiky na opravdu vyspělou a udržitelnou úroveň takový přístup, v jehož jádru je vzdělávání spolu s vědou a výzkumem, vyžaduje. Potřebuje nikoli rozdělování, ale spojování.

Na projektu Česká hlava je sympatické, že i ten plní své poslání komplexně a spojuje. Hovoří totiž směrem k vědcům z praxe, dlouholetým akademikům, zákonodárcům, studentům, soukromému sektoru, ale i široké veřejnosti. Spojuje tak českou společnost

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male