ABB zavádí službu údržby založenou na stavu pro kontrolu jednotlivých robotů a flotil robotů

abb IRB 760PT

Nová služba Service Condition-Based Maintenance (CBM) od ABB nabízí uživatelům robotů možnost vytvořit plán preventivní údržby pro jednotlivé roboty nebo flotily robotů na základě provozních dat v reálném čase, aby se zvýšila produktivita a minimalizovaly prostoje.

CBM používá data v reálném čase během provozu robota k identifikaci potenciálních problémů, které by mohly ovlivnit výkon. To zahrnuje údaje o využití, rychlosti, zrychlení a opotřebení převodovky. Proměnné se porovnávají s proměnnými ostatních robotů v globální databázi ABB, aby se vypočítala pravděpodobnost a časový rámec možného selhání nebo selhání.

abb robotic

Nástroj CBM – určený pro zákazníky s velkými flotilami robotů – poté doporučuje, zda jsou nezbytná vhodná nápravná opatření, jako je oprava nebo výměna postižených dílů. Zjištěním, které díly pravděpodobně selžou a kdy, lze náhradní díly pořídit včas, aniž byste museli udržovat velký inventář. To umožňuje uživatelům lépe plánovat své rozpočty a zajistit, aby byly k dispozici zdroje pro provádění jakékoli práce, která může nastat.

Doposud bylo obtížné určit, zda jsou kritické součásti, jako jsou ozubená kola, opotřebované nebo je třeba je vyměnit. Pouze skutečné selhání učinilo problém zřejmým. Výsledkem bylo, že uživatelé často měli zbytečné bezpečnostní zásoby nebo kvůli nedostatečné dostupnosti nemohli v krátké době získat náhradní díl. Výsledkem bylo zastavení výroby.

S novým servisním nástrojem CBM získají zákazníci všechny informace, které potřebují k vytvoření plánu prediktivní údržby, který udrží jejich roboty v dobrém stavu a maximalizuje jejich výkon. Monitorování také umožňuje minimalizovat pravděpodobnost předčasného selhání a optimalizovat takzvaný rozsah MTBF (střední doba mezi poruchami) a prodloužit životnost robota.

Aby bylo možné rychle vyhodnotit preventivní opatření, která je třeba přijmout, vytvoří nástroj pro každého robota vyhodnocení. Obsahuje sériové číslo, přehledovou tabulku, analýzu dat, doporučení pro individuální údržbu a vyhodnocení systému. Na základě těchto údajů mohou uživatelé navrhnout vhodný plán údržby, přičemž v případě potřeby jsou k dispozici také odborníci z ABB.

“Naše služba údržby založená na stavu nabízí lepší zabezpečení plánování, pokud jde o údržbu a opravy.” Takto zákazníci dostanou ze svých nainstalovaných robotů maximum. Mohou také optimalizovat efektivitu své výroby tím, že zabrání neočekávaným prostojům v důsledku chyb nebo zpoždění při nákupu náhradních dílů, “zdůrazňuje Antti Matinlauri, vedoucí produktového managementu ve společnosti ABB Robotics. „Uživatelé mohou rychle zjistit, kteří roboti jsou vystaveni zvýšenému riziku selhání určitých komponent – například pokud jsou nadměrně zatěžováni ve srovnání s ostatními na výrobní lince nebo pokud velká užitečná zatížení způsobují, že robot pracuje mimo doporučené parametry.“

Podmíněná údržba (CBM) je nejnovější přírůstek do služeb ABB, který pomáhá zákazníkům získat ze svých robotů maximum. Komplexní řada pokrývá velké množství oblastí – od instalace a uvedení do provozu, přes náhradní díly a údržbu, až po školení a smlouvy o údržbě robotů.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je přední technologická společnost, která ABB logo maleenergicky prosazuje transformaci společnosti a průmyslu do produktivnější a udržitelnější budoucnosti po celém světě. Spojením svého portfolia v oblastech elektrifikace, robotiky, automatizace a pohonné techniky se softwarem definuje ABB limity technologicky proveditelného a umožňuje nové špičkové výkony. ABB se může ohlédnout za úspěšnou historii více než 130 let. Úspěch společnosti je založen na talentu jejích přibližně 110 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích. www.abb.com

ABB Robotics and Manufacturing Automation je průkopníkem v oblasti robotů, automatizace strojů a digitálních služeb a nabízí inovativní řešení pro nejrůznější průmyslová odvětví – od automobilového průmyslu přes elektronický průmysl až po logistiku. Jako jeden z předních světových poskytovatelů robotů a automatizace strojů jsme nainstalovali přes 400 000 robotických řešení. Pomáháme našim zákazníkům všech velikostí zvyšovat jejich produktivitu a flexibilitu, zjednodušovat procesy a zlepšovat kvalitu produktů. Kromě toho je podporujeme na cestě do síťově propojené továrny budoucnosti. ABB Robotics and Manufacturing Automation zaměstnává více než 10 000 lidí na více než 100 místech ve více než 53 zemích. www.abb.com/robotics

Zdroj zprávy: ABB