ABB získává od společnosti Siemens divize nízkonapěťových motorů NEMA

Společnost ABB dnes oznámila, že podepsala smlouvu o akvizici divize nízkonapěťových motorů NEMA společnosti Siemens. Touto akvizicí získává ABB výrobní závod v Guadalajaře v Mexiku a získává respektované produktové portfolio, dobře zavedenou zákaznickou základnu v Severní Americe a zkušený provozní, prodejní a manažerský tým. V roce 2021 podnik vygeneroval tržby ve výši přibližně 63 milionů amerických dolarů s přibližně 600 zaměstnanci. Finanční podrobnosti transakce, která by měla být uzavřena ve druhém čtvrtletí roku 2023, nebyly zveřejněny.

Akvizice je součástí strategie pohybu ABB pro ziskový růst. Umožní divizi NEMA Motors rozšířit nabídku produktů, rozšířit vztahy s dodavatelským řetězcem a zlepšit podporu pro svou severoamerickou zákaznickou základnu. Akvizice navíc nabízí možnost lépe podporovat zákazníky v Mexiku místní výrobou a místním prodejem. Očekává se, že ABB bude těžit ze synergií, využití schopností výzkumu a vývoje, vztahů s dodavatelským řetězcem a přístupu na trh k maximalizaci potenciálu spojeného portfolia.

ABB NEMA Siemens

 

„Tato rychlá akvizice vytváří významnou hodnotu pro divizi NEMA Motors společnosti ABB,“ řekl Tarak Mehta, vedoucí divize Motion Technologies společnosti ABB. “Investice do podnikání a rozvoj prodejních příležitostí v Severní Americe a zejména v Mexiku umožní podniku přispět ke zlepšení marže v našem podnikání v oblasti přenosu energie do 24 měsíců.”

„Dlouhodobě oceňujeme kvalitu a design těchto motorů,“ dodal Jesse Henson, vedoucí divize NEMA Motors společnosti ABB. „Nyní, když jsme se setkali s vedoucím týmem stojícím za produkty, jsem si ještě více jistý, že společně dokážeme růst našich podniků rychleji než jednotlivě. Těšíme se na rozšíření naší stávající nabídky průmyslových elektromotorů od ABB a Baldor-Reliance® o portfolio nízkonapěťových motorů NEMA od společnosti Siemens.“

Segment pro motory NEMA má celkový objem kolem 2,7 miliardy amerických dolarů a zahrnuje elektromotory pro průmysl, které se používají především v Severní Americe. Motory NEMA jsou kritickými součástmi pro provoz zařízení v průmyslových odvětvích, jako je potravinářský a nápojový průmysl, ropa a plyn, těžba a agregáty, hospodaření s vodou a odpadními vodami a v aplikacích pro přepravu vzduchu, kapalin a jednotek.

Poznámka: Toto je překlad anglické tiskové zprávy ABB ze dne 11. srpna 2022, která je k dispozici na www.abb.com. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí platí původní anglická verze

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je přední technologická společnost, která řídí globální transformaci společnosti a průmyslu směrem k produktivnější a udržitelnější budoucnosti. Spojením svého portfolia v oblastech elektrifikace, robotiky, automatizace a technologie pohonů se softwarem definuje ABB hranice toho, co je technologicky proveditelné, a umožňuje tak nové špičkové výkony. ABB se ohlíží za úspěšnou historií dlouhou více než 130 let. Úspěch společnosti je založen na talentu jejích přibližně 105 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích. www.abb.com

Výhrady ohledně výhledových prohlášení
Tato zpráva pro média obsahuje výhledová prohlášení v souvislosti s akvizicí společnosti Siemens v oblasti nízkonapěťových motorů NEMA společností ABB. Taková výhledová prohlášení lze rozpoznat pomocí termínů jako plán, zamýšlený, očekávaný a podobně. Vycházejí ze současných očekávání a zahrnují inherentní rizika a nejistoty, včetně faktorů, které by mohly způsobit jejich zpoždění, změnu nebo změnu a mohly by způsobit, že se skutečné výsledky a výsledky budou podstatně lišit od současných očekávání. Kromě jiných rizik nelze zaručit, že očekávané výhody akvizice budou realizovány. Za prohlášení o budoucnosti nelze poskytnout žádné záruky. Výhledová prohlášení v této tiskové zprávě by měla být zvážena společně s mnoha nejistotami ovlivňujícími podnikání ABB, zejména těmi, které jsou diskutovány v části “Varné faktory” výroční zprávy ABB na formuláři 20-F. ABB se nezavazuje veřejně aktualizovat jakékoli výhledové prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo jinak.

Zdroj zprávy: ABB

ABB logo male