ABB zvyšuje výkon AMR zavedením technologie Visual SLAM

ABB VSLAM AMR

ABB Robotics dále zlepšila výkon svých autonomních mobilních robotů (AMR) zavedením technologie Visual SLAM (Visual Simultaneous Localization and Mapping). Tato technologie umožňuje AMR činit inteligentní navigační rozhodnutí na základě jejich okolí. AMR vybavené technologií Visual-SLAM od ABB využívají 3D zpracování obrazu za pomoci AI k určení polohy a mapování prostředí, což umožňuje rychlejší, flexibilnější, efektivnější a robustnější výrobu. Zároveň mohou vykonávat monotónní, špinavou a nebezpečnou práci, což umožňuje zaměstnancům soustředit se na plnící úkoly.

ABB VSLAM AMR

Díky kombinaci technologií AI a 3D vidění nabízí Visual-SLAM vyšší výkon ve srovnání s jinými navigačními metodami pro AMR. Jiné metody, jako jsou magnetické pásky, QR kódy nebo tradiční technologie 2D SLAM, vyžadují další infrastrukturu. Kvůli těmto významným výhodám je AMR s technologií Visual SLAM stále více využíváno společnostmi ke zvládání rostoucí řady výrobních a distribučních úkolů.

ABB VSLAM AMR

„Naše Visual SLAM AMR umožňuje výrazné zlepšení obchodních procesů tím, že je zrychluje, zefektivňuje a zpružňuje. Zároveň ulevují zaměstnancům, kteří se mohou věnovat plnícím úkolům,“ zdůrazňuje Marc Segura, vedoucí robotické divize ABB. „Naše nové AMR se vyznačují vyšší úrovní autonomie a inteligence a fungují bezpečně v dynamických, lidmi obsazených prostředích. Technologie Visual SLAM nabízí AMR novou úroveň inteligence a posouvá robotické aplikace ve výrobě, distribuci a zdravotnictví na novou úroveň.“

ABB VSLAM AMR

Visual-SLAM využívá kamery namontované na AMR k vytvoření 3D mapy všech objektů v prostředí v reálném čase. Systém rozlišuje mezi pevnými referenčními body pro navigaci, jako jsou podlahy, stropy a stěny, které je nutné přidat do mapy, a objekty, jako jsou lidé nebo vozidla, které se pohybují nebo mění svou polohu. Kamery detekují a sledují přirozené rysy prostředí, což umožňuje AMR dynamicky se přizpůsobovat svému okolí a určit nejbezpečnější a nejefektivnější cestu k cíli. Na rozdíl od 2D-SLAM nevyžaduje Visual-SLAM další referenční body, jako jsou reflektory nebo značky, šetří místo a náklady a umožňuje polohování s přesností tří milimetrů.

ABB VSLAM AMR

Technologie Visual SLAM zkracuje dobu spouštění až o 20 procent ve srovnání s 2D SLAM bez nutnosti měnit prostředí, zastavovat výrobu nebo přidávat infrastrukturu. Znamená to také výrazné zkrácení doby potřebné k zavedení nového AMR do stávající flotily. Díky vzdáleným aktualizacím lze technologii použít ve velkém pro flotily AMR. Kromě toho je tato technologie bezpečná, protože jsou analyzována pouze nezpracovaná data a žádné snímky se neukládají na AMR nebo server.

ABB VSLAM AMR

Společnost ABB vyvinula Visual SLAM AMR ve spolupráci se svým partnerem Sevensense Robotics, předním poskytovatelem technologií AI a 3D vidění. Tato technologie bude integrována do nejnovější generace AMR od ABB a bude k dispozici ve 3. čtvrtletí 2023 s AMR T702V a ve 4. čtvrtletí 2023 s AMR P604V. Další řešení AMR s Visual-SLAM budou následovat do roku 2025. Technologie Visual SLAM je již využívána v řadě projektů pro zákazníky v automobilovém a maloobchodním průmyslu. Zde nabízí možnost nahrazení konvenčních výrobních linek inteligentními, modulárními výrobními buňkami napájenými AMR.

ABB VSLAM AMR

ABB představí Visual-SLAM na stánku G07 v hale 6 na veletrhu LogiMAT 2023, který se koná 25. až 27. dubna 2023 ve Stuttgartu. 26. dubna 2023 v 15:00 bude ABB také prezentovat hlavní projev v ICS, místnost 5.3, na téma „robotika podporovaná AI pro příští generaci automatizace v logistice“.

zdroj zprávy: ABB
ABB logo male