Agentura CzechTrade obhájila certifikaci ISO, potvrdila se tak kvalita jejích produktů a služeb

CzechTrade

Agentura na podporu českého exportu CzechTrade je již 17 let držitelem mezinárodní certifikace ISO. Také letos CzechTrade při dozorovém auditu potvrdil, že je organizací s vyspělým systémem řízení, která klientům poskytuje kvalitní produkty a služby. Agentura je držitelem certifikace ISO 9001 od roku 2002.

Agentura CzechTrade opět potvrdila, že je organizací s vyspělým systémem manažerského řízení – od strategie po konkrétní procesy – a s explicitní orientací na zákazníka a výsledky. Úspěšně prošla dozorovým auditem, který se konal v září.

Cílem auditu bylo ověřit fungování systému řízení dle normy ISO 9001:2015, která zaručuje, že organizace splňuje procesní požadavky na zajištění kvality svých produktů a služeb. Ověřovány byly především interní audity, systém řízení rizik, případné řešení stížností, vývoj plánovaných činností zaměřených na neustálé zlepšování či například politika jakosti agentury.

CzechTrade má certifikované tyto typy služeb: podpora exportu a mezinárodního působení českých firem včetně adresného předávání zahraničních poptávek a aktivního vyhledávání obchodních příležitostí českým společnostem; poskytování poradenství a asistenčních služeb, organizování prezentačních, incomingových a vzdělávacích akcí spojených s podporou exportu a implementace strukturálních fondů EU a národních grantových schémat.

Certifikace je udílena vždy na tři roky recertifikačním auditem. Ve tříletém mezidobí probíhají tzv. dohledové (dozorové) audity a systém řízení organizace je tedy ověřován během každého roku. Pokud organizace úspěšně projde dohledovými audity, certifikace zůstává beze změn v plném rozsahu, jak byla definována v rámci recertifikačního auditu. Ten poslední v CzechTradu proběhl v říjnu 2017, další recertifikační audit tedy agenturu čeká v září 2020. V případě úspěchu bude certifikace prodloužena na další tři roky.

ISO je zkratka pro Mezinárodní organizaci pro normalizaci, která sdružuje subjekty z celého světa. Certifikované společnosti musejí splnit vysoké nároky na kvalitu procesního řízení, poskytovaných produktů a služeb, rozvíjet se a neustále zlepšovat svou výkonnost a efektivitu. To v konečném důsledku šetří čas, finance i cenné zdroje.

Zdroj zprávy: CzechTrade