Agentura Fitch potrdila rating ČR na stupni AA-

ministerstvo financí

… a agentura ACRA Europe jej následně zlepšila z AA- na AA. V pátek 24. ledna 2020 potvrdila agentura Fitch ratingové hodnocení dlouhodobých závazků České republiky na stupni AA- pro závazky v domácí i zahraniční měně se stabilním výhledem. Vysoké ratingové hodnocení odráží především vynikající veřejné finance, podpořené zdravou fiskální a monetární politikou. Agentura očekává přebytkové hospodaření sektoru vládních institucí ve výši 0,6 % HDP v roce 2019 a jeho setrvání v kladných číslech i v letech 2020 a 2021, což se dále pozitivně projeví v klesajícím dluhu sektoru vládních institucí.

Ve stejný den došlo zároveň ke zvýšení ratingového hodnocení dlouhodobých závazků České republiky agenturou ACRA Europe, a to ze stávajícího stupně AA- na AA s ponecháním stabilního výhledem. Ve své hodnotící zprávě agentura kladně hodnotí zejména silnou fiskální pozici podpořenou odpovídajícími pravidly pro rozpočtovou odpovědnost veřejných institucí, udržitelnost dluhu sektoru vládních institucí a zdravý finanční sektor.

Zdroj zprávy: Ministerstvo financí ČR
Autor: Ing. Michal Žurovec, Ředitel odboru Vnější vztahy a komunikace