Aktualizovaná aplikace rozšiřuje možnosti použití vysoce přesných ložisek

skf

Společnost SKF aktualizovala aplikaci, která poskytuje uživatelům okamžité informace o vysoce přesných ložiscích. Aktualizovaná aplikace společnosti SKF rozšiřuje přístup k informacím o vysoce přesných ložiscích – a umožňuje tak uživatelům kombinovat ložiska do sad.

Aplikace pro správu vysoce přesných ložisek umožňuje uživatelům načíst kód z obalu výrobku nebo přímo z ložiska a získat tak údaje o výrobku, montážní pokyny a zprávy o měření. Rovněž obsahuje informace o době a místě výroby ložiska pro účely lepší sledovatelnosti.

skf app

Aplikace byla doplněna novou funkcí párování ložisek, umožňující uživatelům získat údaje o ložisku a kombinovat univerzálně párovatelná ložiska do sad. Tato volba je zásadní například při montáži ložisek do vřetenových aplikací. Spárované sady lze uložit do zprávy pro pozdější použití nebo dokumentaci. Tato funkce byla přidána do aplikace na základě požadavku ze strany zákazníků.

„Aplikace usnadňuje práci, neboť šetří čas při získávání informací,“ říká Sten Thunberg, projektový manažer společnosti SKF. „Rovněž významně zvyšuje efektivitu při vytváření dokumentace. Omezuje prostor pro lidské chyby, neboť údaje se nepřenáší ručně.“

skf app

Aplikace pro správu vysoce přesných ložisek je k dispozici v 15 jazycích, včetně zjednodušené a tradiční čínštiny.

Aplikace se běžně používá při údržbě obráběcích strojů, například při opravách a údržbě vřetena. Lze ji využít při celé řadě pracovních činností. Například ji mohou používat pracovníci zákaznického servisu k poskytování podrobné dokumentace. Pracovníci servisu mohou aplikaci podobně využívat k zjištění, jakými výrobky bylo osazeno vřeteno.

Přístup k tomuto druhu informací lze dále rozšířit využitím portálu rozhraní API (rozhraní pro programování aplikací) společnosti SKF. Rozhraní API se připojuje k datům – jako jsou vlastnosti výrobku – snadným a bezpečným způsobem. To umožňuje uživatelům vytvářet vlastní technická řešení podle stávajících nástrojů a strojních zařízení V konečném důsledku pomáhá zvyšovat životnost zařízení a snižovat náklady. Více informací naleznete na adrese www.skf.com/group/support/apis

Zdroj zprávy: SKF
SKF