Aktuální informace z oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Spolupráce mezi RIS3.cz a Vedavyzkum.cz zahájena

RIS3

Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo spolupráci mezi platformou www.RIS3.cz a portálem www.Vedavyzkum.cz. Cílem je posílit povědomí o aktivitách a informacích z oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) a digitalizace v České republice.

Portál www.RIS3.cz je spravovaný MPO a obsahuje informace o Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci (RIS3), strategickém dokumentu České republiky, který podporuje rozvoj regionálních inovačních ekosystémů a zajišťuje efektivní využívání zdrojů z Evropských strukturálních a investičních fondů. Cílem RIS3 je zlepšit konkurenceschopnost regionů a celé země prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací.

Portál www.vedavyzkum.cz se věnuje komplexnímu pokrytí dění v oblasti VaVaI. Poskytuje aktuální a relevantní informace o vědeckém výzkumu, technologických inovacích a možnostech financování výzkumných projektů. Portál slouží jako klíčový informační zdroj pro vědce, výzkumníky, inovační manažery a širokou veřejnost, která se zajímá o vědu a výzkum.

„Spolupráce s portálem Vedavyzkum.cz je pro nás důležitým krokem k rozšíření našeho dosahu a zlepšení informovanosti o klíčových iniciativách MPO v oblasti chytré specializace a digitální ekonomiky. Věříme, že tato synergická spolupráce přinese významné přínosy pro všechny zúčastněné strany,“ uvedl vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Petr Očko.

národní strategie

„Díky této iniciativě budou moci uživatelé obou portálů získávat kvalitnější a komplexnější informace a přehledně zpracovaná data o VaVaI do dashboardů, což přispěje k dalšímu rozvoji inovačního prostředí v naší zemi,“ dodal Daniel Všetečka, Národní RIS3 manažer a ředitel odboru digitální ekonomiky a chytré specializace na MPO.

„Na každé strategii, a to platí i pro RIS3 strategii, považuji za nejdůležitější, aby nezůstalo u cílů na papíru, ale aby se přirozeně propsala i do konkrétních činů, bez navýšení byrokratické zátěže pro vědce. Náš portál se právě snaží propojovat skutečné dění ve vědě s rozhodováním v politice, aby se oblast výzkumu a inovací mohla v České republice posouvat vpřed,“ uvedla šéfredaktorka portálu Vladislava Vojtíšková.

Spolupráce mezi RIS3.cz a Vedavyzkum.cz představuje další krok ke zvyšování povědomí veřejnosti o cílech Národní inovační strategie pro inteligentní specializaci, a tím i posílení konkurenceschopnosti České republiky na globálním trhu.

Spolupráce je součástí projektu Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie 2023+ spolufinancovaného z fondů EU (Operační program Jan Amos Komenský).

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo