Aliance GFG zahajuje na konferenci COP26 politická partnerství s cílem podpořit přechod na GREENSTEEL

Společnost GFG Alliance (GFG), vlastník skupiny LIBERTY Steel Group, dnes oznámila zahájení nového významného třístranného politického partnerství s předními organizacemi v oblasti životního prostředí, výroby a politiky.

V průběhu summitu COP26 ve skotském Glasgow vzniká partnerství společnosti GFG s organizacemi Green Alliance, výzkumným centrem moderní výroby Univerzity v Sheffieldu a mozkovým trustem Bright Blue. Tyto tři organizace zde představí své představy o vládních politikách potřebných k rozvoji udržitelné budoucnosti britského ocelářství, jejichž součástí bude podpora investorů v oblasti dekarbonizace výroby oceli.

Skupina GFG Alliance, hlavní partner Světového klimatického summitu, již více než deset let vede debatu o potřebě přechodu na zelenou ocel. Společnost LIBERTY Steel UK provozuje ve svém závodě v Rotherhamu elektrické obloukové pece, které vyrábějí ocel nikoli z uhlí a železné rudy, ale recyklací šrotu. Elektrické obloukové pece produkují ve srovnání s tradičními vysokými pecemi pouze desetinu přímých emisí, ale jsou velmi náročné na spotřebu elektrické energie. Vzhledem k rychle se dekarbonizující energetické síti má Velká Británie významnou příležitost stát se lídrem přechodu k ekologické oceli, a to díky recyklaci oceli pomocí obnovitelné energie.

Partnerství bylo zahájeno dokumentem „Prospectus for GREENSTEEL“, v němž tyto tři organizace zdůrazňují úlohu, kterou může hrát ocelářství a ocelové výrobky v úsilí o dosažení nulových emisí a za předpokladu konkurenceschopného výrobního prostředí a vhodných vládních pobídek.

Výkonný předseda GFG Alliance Sanjeev Gupta řekl: „Britský ocelářský průmysl byl v posledních letech pod obrovským tlakem kvůli problémům s konkurenceschopností a nedostatku investic, ale nyní se naskýtá příležitost prokázat jeho vůdčí postavení a inovace v oblasti výroby ekologické oceli. „Ocel může být v centru našeho společného přechodu do světa s nulovými emisemi. Aby toho průmysl dosáhl, musí změnit způsob výroby oceli. Příklady bezuhlíkových technologií – elektrické obloukové pece a časem i požití vodíku – jsou ohromující.“

„K uvolnění investic do dekarbonizace výroby oceli je zapotřebí logické uvažování a odpovědnost ze strany politiků a vedoucích představitelů podniků. Naše partnerství s Green Alliance, výzkumným centrem pro moderní výrobu Sheffieldské univerzity a společností Bright Blue využije jejich ekologických, výrobních a ekonomických poznatků k vytvoření studie, která by se později mohla uvést do praxe.“

Green Alliance je nezávislý mozkový trust a charitativní organizace zaměřená na ambiciózní řízení v oblasti životního prostředí. Projekt povedou ředitel pro politiku Dustin Benton a zástupkyně ředitele pro politiku Roz Bulleid.

Výkonný ředitel Green Alliance Shaun Spiers uvedl: „Včasné investice do obnovitelných zdrojů energie před deseti lety přinesly investorům zisk, snížily účty spotřebitelů a z uhelných elektráren učinily opuštěná zařízení. Nové technologie a vládní opatření znamenají, že ocelářství čeká v tomto desetiletí podobná změna: rychlé rozšíření čisté oceli zajistí pracovní místa ocelářům a oslabí ekonomické postavení výrobců s vysokým podílem uhlíku. Jsme rádi, že můžeme spojit své síly, abychom tento přechod urychlili.“

Výzkumné centrum pro moderní výrobu (AMRC) Sheffieldské univerzity je síť předních světových výzkumných a inovačních center, která spolupracují s výrobními podniky po celém světě. Tato činnost bude využívat poznatků řady odborníků z AMRC, z celé Sheffieldské univerzity a její širší akademické sítě. Povede ji vedoucí výzkumný pracovník Peter Osborne.

Generální ředitel AMRC Steve Foxley uvedl: „Budoucnost naší planety s nulovými emisemi vyžaduje udržitelný ocelářský průmysl a je nezbytné, aby v jeho centru stály inovace. Společně musíme najít nový způsob výroby oceli, který bude splňovat požadavky výrobců a zároveň chránit životní prostředí; dekarbonizace ocelářství je pro uskutečnění tohoto cíle klíčová.“

Bright Blue je nezávislý mozkový trust pro liberální konzervatismus, který usiluje o obranu a zlepšování liberální společnosti. Partnerskou práci povedou vedoucí výzkumný pracovník Patrick Hall a jeho spolupracovník Wilf Lytton.

Wilf Lytton, spolupracovník Bright Blue, uvedl: „Zelená ocel je nepostradatelným stavebním kamenem budoucnosti, ke které směřujeme a britští oceláři mohou hrát při její výrobě vedoucí úlohu. Vizí Bright Blue je, aby se Velká Británie stala domovem prvního ocelářského průmyslu na světě s nulovými emisemi, který zajistí kvalifikovaná pracovní místa a investice do výroby.

„V sázce je mnoho a možnost využít této příležitosti se zužuje, proto je nyní vhodný čas stanovit jasný politický směr, který určí podobu odvětví na další desetiletí a dodá ocelářům důvěru k dlouhodobým investicím do jejich britských provozů.“

Zdroj zprávy: Liberty Ostrava
Liberty Ostrava