AOBP organizuje Start-up Innovation Pavilion

aobp

Letošní veletrh IDET přinese jednu zajímavou novinku. Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky připravuje Start-up Innovation Pavilion, který umožní zviditelnění začínajícím inovativním českým firmám. Ty budou mít možnost vystavovat a představit své výrobky, služby a unikátní řešení pro oblast obranných a bezpečnostních technologií v rámci samostatného pavilónu na ploše cca 50 m².

CactuX LINACTION, s.r.o.
CactuX LINACTON navazuje na aktivity akreditované laboratoře rentgenové počítačové tomografie (CT) Středoevropského technologického institutu Vysokého učení technického v Brně (CEITEC VUT), která již deset let úspěšně spolupracuje s českými i zahraničními výzkumnými i průmyslovými subjekty v oblasti výzkumu, vývoje a aplikací CT. CT je plně digitální zobrazovací technika nacházející široké uplatnění v nedestruktivní inspekci vnitřních i vnějších sktruktur různých typů materiálů, od plastů až po kovy. Současná tomografie je z pohledu velikosti analyzovaného objektu limitována výkonem zdrojů rentgenového záření a velikostí stínicích kabinetů. Potřeby obranného a bezpečnostního průmyslu naráží na tyto limity a ve většině případů není možné tímto způsobem kontrolovat rozměrné ocelové díly. Cílem účasti společnosti na Start-up Innovation Pavillion je rozšíření povědomí o možnostech nedestruktivního testovaní pomocí CT a seznámení s nově vyvinutou platformou pro průmyslové CT, založenou na vysoce výkonném zdroji rentgenového záření, která má velký potenciál využití právě v oblasti obrany a bezpečnosti. Firma chce představit vysoce energetické CT na bázi lineárního urychlovače, které se buduje v Brně. Toto zařízení bude jako první v Česku i Evropě sloužit pro průmyslová řešení a pomáhat vylepšovat a nedestruktivně kontrolovat kvalitu komponent. První již přes rok fungující prototyp v americkém Cincinnati ukazuje v obranném průmyslu velmi pozitivní reakci a zvyšující se použití. Tato technologie je mimo obranný průmysl určena také pro bezpečnostní technologie, jadernou energetiku či letecký a vesmírný průmysl. Zařízení unese až jednu tunu a prozáří až 15 cm vysoce legované oceli. V zařízení lze zkoumat vzorky až do velikosti 2 m, což je zásadní přínos oproti stávajícím systémům CT. Lze ho využít na analýzy porozity, zjišťování defektů finálních dílů, rozměrovou inspekci vnitřních tvarů, povrchových vad a kvalitu svařovaných/pájených spojů. V obranném průmyslu pomáhá například při studiu kompozitů používaných k ochraně vojáků, kontrole kovaných průrazných projektilů, ověření mechaniky prototypů ručních zbraní, kontrole vojenských dronů nebo inspekci dílů rotorů vrtulníků.

OteSound, s.r.o. / OteSpace
OteSpace přichází s dlouhodobým cílem (ve spolupráci s tuzemskými strategickými partnery) vyvinout a komerčně provozovat raketový nosič malých satelitů s kapacitou až 250 kg na nízkou oběžnou dráhu. Hlavní aktivitou je vývoj kapalinových raketových motorů „PEPE“, jednak pro vlastní potřebu a také jako komerční produkt, a to včetně veškerého servisu pro zákazníka. Možné využití této vyvíjené technologie v obranném odvětví společnost spatřuje v následujících dvou oblastech: Především v dopravě strategických satelitů na oběžnou drahou ryze českým dopravním systémem a v rychlé dopravě strategického materiálu na určené, řádově stovky kilometrů vzdálené místo s využitím suborbitální verze. Významným benefitem může být fakt, že Česká republika by se zařadila mezi země, které jsou schopny vynést užitečný náklad na oběžnou dráhu.

Koncept jak nosiče, tak i raketových motorů klade důraz na jednoduchost designu, uživatelskou přívětivost a opakované použití komponent s cílem maximalizovat spolehlivost a minimalizovat náklady na vývoj, výrobu i provoz. Za tímto účelem byla do konceptu implementována kombinace moderních, inovativních, ale i konzervativních přístupů, které mají potenciál zajistit podstatnou konkurenční výhodu v tomto rizikovém a technologicky náročném odvětví. Na IDETu chce firma prezentovat svůj již odzkoušený funkční vzorek kapalinového raketového motoru PEPEk-1 spolu s konceptem experimentálního čtyřmotorového raketového dronu, který bude sloužit především k vývoji a testům avioniky nutné k přistávacím manévrům raketových stupňů a který se může stát i základem pro vývoj zmenšené suborbitální verze nosiče pro účely výše zmíněné rychlé dopravy strategického materiálu na určené místo.

Quantasoft, s.r.o.
Quantasoft je český inovativní start-up zaměřený na počítačové učení a umělou inteligenci s hlubokými zkušenostmi v oblasti biometrie. Vlastní tým výzkumu a vývoje používá k rozpoznávání obrázků a videa hluboké neuronové sítě a jedinečné techniky. Quantasoft také vyvinul vlastní sadu produktů založenou na rozpoznávání tváří. Jedním z klíčových principů výzkumu a vývoje společnosti Quantasoft je zajištění interoperability a maximální integrační flexibility její technologie, aniž by došlo k zablokování technologie nebo dodavatele. Cílem je přinést nejmodernější řešení, která vynikají vysokou přesností rozpoznávání objektů a biometrie. Společnost se zaměřuje především na zákazníky z oblasti obrany, vymáhání práva, bezpečnosti a boje proti terorismu. V rámci pavilónu společnost představí technologické novinky z oblasti pokročilé inteligentní videoanalytiky jako je vizuální detektor zbraní, detektor trekování a reidentifikace osob na základě postavy a obličeje, možnosti vyhodnocování pohybu s detektorem ležící osoby a další analytiky. Jednotlivé analytiky bude možné sledovat v reálnem čase na monitoru po zpracování obrazu z připojené kamery.

SpaceKnow Inc., odštěpný závod
SpaceKnow Inc., odštěpný závod je česká společnost zabývající se vývojem a implementací pokročilých algoritmů na bázi umělé inteligence a strojového učení pro automatickou analýzu satelitních dat již od roku 2014. Díky exkluzivním smlouvám se širokou škálou poskytovatelů satelitních dat (jak optických, tak radarových) a automatizovanému procesu jejich analýzy je uživatel schopen získat informace kritické k plnění misí. Kombinace optických a radarových dat o různých rozlišeních umožňuje kontinuální a cenově dostupný monitoring oblastí zájmu bez ohledu na počasí či denní/roční dobu. Interní týmy anotátorů, datových vědců, inženýrů umělé inteligence a strojového učení a expertů na obrannou a zpravodajskou tématiku zajišťují nejvyšší kvalitu poskytovaných řešení. Aktivity společnosti se dělí do dvou hlavních vertikál: Ekonomické produkty a oblast Defense & Intelligence, kterou na veletrhu společnost představí blíže. Hlavním produktem vertikály Defense & Intelligence je detekce a identifikace vojenských objektů a jejich charakteristik, detekce změn a porozumění celkového kontextu dění v uživatelem vyznačené zájmové oblasti. Pomocí umělé inteligence lze analyzovat strategicky významné oblasti, jako například vojenská letiště, lodní přístavy či problematické hranice, ale i aktivitu na území celé země, jako například Sýrie nebo Mali. SpaceKnow proprietární, patentované algoritmy rozeznají nejen druh vojenské techniky (pozemní, námořní, letecká), ale také kategorii (stíhací letoun, bombardér) a typ (SuchojSu-34, Il-76, S300/400 atd.). Lze vizualizovat počty jednotlivých kusů techniky pomocí grafů či sledovat pozitivní či negativní změny v těchto počtech na časových osách a dle nastavených parametrů, při kterých bude zasláno upozornění a generován detailní IMINT report.

Lze však nejen pozorovat aktivity ozbrojených složek států, ale například i ilegálních ozbrojených militantních skupin, nelegální těžbu, změny v infrastruktuře (například výstavbu tunelů, odpalovacích ramp balistických střel) a další typy aktivit, proti kterým je nutné v dnešním světě aktivně zasahovat. Řešení je přístupné buď pomocí webového rozhraní z jakéhokoliv online zařízení, nebo může být nainstalováno přímo u uživatele na jeho vlastním hardwaru (offline) v zabezpečeném prostředí, čímž je zajištěno maximální utajení dat. Společnost SpaceKnow je světově unikátní svou flexibilitou, kvalitou algoritmů umělé inteligence, procesem strojového učení, schopností analyzovat jak optické, tak i radarové snímky a v neposlední řadě svou škálovatelností, dle požadavků uživatele. Zákazníci, pocházející ze zemí Severní Ameriky, Evropy a Blízkého východu, oceňují především schopnost dodat celé řešení jako produkt, nebo i jako částečnou službu modifikovanou přímo pro jejich konkrétní požadavky, vycházející z národních a mezinárodních vojenských priorit a misí. Možnost prezentace na IDET 2021 na vlastním stánku firmě velice pomůže v setkání se s novými potenciálními uživateli ze spřátelených zemí a k získání nových zakázek.

Spectrasol, s.r.o.
Spectrasol vyvíjí a aplikuje špičkovou a světově unikátní, patentovanou technologii bio-optimalizovaných LED svítidel, která svým spektrálním složením a dalšími vlastnostmi napodobují přirozené denní sluneční světlo. Do takto osvětlených interiérů přináší Spectrasol svítidla významné benefity jako zvýšení pracovního výkonu (výzkumy je ověřeno o 5–16 %, a studijního výkonu dokonce o 10–30 %), snížení chybovosti a stresu, podporu bdělosti, rychlosti myšlení, rozhodování a koncentrace. Dlouhodobě zlepšují také celkové fyzické a duševní zdraví včetně výrazného vlivu na imunitu, celkovou vitalitu a emoční naladění. Významně přispívají také k bezpečnosti na pracovištích. Stručně je možné se s firmou i technologií seznámit např. prostřednictvím krátkého videa nebo některých výstupů, které o jejich projektech odvysílala média. Obojí lze najít na webových stránkách společnosti. Potenciál technologie v obranném a bezpečnostním průmyslu je v aplikaci v interiérech, kde probíhá pracovní nebo jiná činnost, kterou mohou pro-kognitivní svítidla výrazně podpořit. Mezi příklady aplikací svítidel patří služebny, dispečinky a řídicí centra, výukové a školicí prostory, vývojová pracoviště a laboratoře, kanceláře a výrobní prostory, speciální pracoviště s čtyřiadvacetihodinovým režimem, interiéry s nedostatečným přístupem přirozeného denního světla a další́. Účinnost aplikací byla kromě mnoha uživatelů ověřena také nezávislými vědeckými pracovišti, například ČVUT a Národním ústavem duševního zdraví.

Zdroj zprávy: Veletrhy Brno, a.s.
BVV a.s.