ATLAS-L4 přivádí na silnice autonomní nákladní automobily

Podpůrný projekt realizovaný společně s partnery z oblasti automobilového průmyslu, vývoje softwaru, vědy a státní správy přivádí na silnice autonomní nákladní automobily. Společnosti MAN Truck & Bus, Knorr-Bremse, Leoni a Bosch spojily své síly s cílem dosáhnout větší bezpečnosti, flexibility a efektivity v logistice. Společně s dodavatelem automatizovaných logistických řešení Fernride a výrobcem testovacích nástrojů BTC Embedded Systems chtějí v rámci projektu ATLAS-L4 do poloviny tohoto desetiletí poprvé zahájit na dálnicích provoz autonomních nákladních automobilů. Vědecké aspekty projektu mají na starosti společnost Fraunhofer-Gesellschaft, Technická univerzita v Mnichově (TUM) a Technická univerzita v Braunschweigu, společnosti TÜV SÜD a Autobahn GmbH pak poskytují své know-how s ohledem na praktickou realizovatelnost a schvalovací proces.

Atlas-L4

Výzkumný a vývojový projekt ATLAS-L4 (z německé zkratky Automatisierter Transport zwischen Logistikzentren auf Schnellstraßen im Level 4, česky „Automatizovaná přeprava mezi logistickými centry na rychlostních silnicích v úrovni 4“) představuje dosud nevídané spojení znalostí a zkušeností z oblasti průmyslu, vědy a provozovatelů infrastruktury, jehož výsledkem je komplexní pojetí provozu autonomních vozidel na veřejných dálnicích a rychlostních silnicích. Projekt ATLAS-L4 má dokázat, že použití vozidel s úrovní autonomního řízení 4, tedy vozidel bez řidiče, na dálnicích je reálné. Cílem projektu je tak stát se základem pro inovativní koncepty přepravy a logistiky. Projekt využívá nových možností, které se otevřely po schválení zákona o autonomním provozu z roku 2021, jehož přijetím se stal z Německa světový průkopník v oblasti autonomního řízení. Tím projekt ATLAS-L4 přispívá jednak k utváření silniční nákladní dopravy budoucnosti, jednak k posílení role Německa na poli vědy.

Nadřazený cíl plánu podporovaného spolkovým ministerstvem pro hospodářství a ochranu klimatu: prostřednictvím autonomní jízdy mezi logistickými centry efektivně přispívat k eliminaci kolon a nehod na dálnicích, snižovat spotřebu vozidel a čelit nedostatku personálu odstraněním méně atraktivních úkonů souvisejících s jízdou.

Přepravu zboží si bez nákladních automobilů nedokážeme představit nikde na světě – přesto je toto odvětví pod tlakem: jen v Německu způsobí kolony každoročně ekonomické ztráty ve výši miliard euro, přibližně 90 procent nehod na silnicích je způsobeno selháním lidského faktoru, nedostatek řidičů brzdí růst celé řady firem. Podle údajů oborového svazu BGL chybí v Německu již dnes minimálně 60 000 profesionálních řidičů. Proti 17 000 nováčků v oboru stojí každý rok zhruba 30 000 řidičů z povolání, kteří odcházejí do důchodu, což znamená, že celý problém bude eskalovat.

Atlas-L4

Řešením problémů by mohla být autonomní nákladní vozidla. Mohou přispět ke zvýšení bezpečnosti provozu, omezení vzniku kolon díky prediktivnímu plánování a k optimalizaci provozních časů. Autonomní nákladní vozidla navíc jezdí rovnoměrněji, mají proto menší spotřebu paliva, a jejich provoz je tak ekologičtější. Automatizované procesy napříč dodavatelským řetězcem – například v areálech firem, na překladištích nebo mezi logistickými centry – ulehčují řidičům práci, a mohou tak přispět k jejich příjemnějšímu pracovnímu prostředí, což je dobrá zpráva pro tuto profesní skupinu, pro společnost, pro firmy a v neposlední řadě také pro životní prostředí – jedná se tedy o situaci, která přináší pouze výhody.

Díky projektu ATLAS-L4 se podařil velký krok k tomu, aby se autonomní užitková vozidla stala realitou. Do poloviny desetiletí by tak měl být k dispozici koncept provozu automatizovaných nákladních automobilů na dálnici, který bude možné převést do průmyslového měřítka. Každý z partnerů do vývoje prototypu nákladního automobilu bez řidiče přináší své vlastní zkušenosti.

PARTNEŘI V PROJEKTU A JEJICH ROLE
Výrobce užitkových vozidel MAN Truck & Bus odpovídá za celkový vývoj systému a integraci všech komponentů do vozidla. Součástí úkolů společnosti MAN je také přenos dat do vozidla a zprovoznění řídicího centra, které zajistí technický dozor nad testovacími jízdami v souladu se zákonem o autonomním provozu.

Společnost Knorr-Bremse, světový lídr v oblasti brzdových systémů, vyvíjí speciální, redundantně koncipovanou architekturu brzdového systému, která umožní bezpečný provoz nákladních automobilů s úrovní autonomního řízení 4 v každé situaci.

Společnost Leoni zajistí, aby i palubní síť a elektronické obvody automatizačního systému spolehlivě fungovaly nezávisle na potenciálních chybách.

Společnost Bosch Automotive Steering pro projekt ATLAS-L4 vyvíjí systém řízení s tolerancí chyb, který bude splňovat všechny požadavky na stupeň automatizace SAE 4.

Mnichovský startup Fernride zkoumá možnosti vzdálených operací v rámci scénáře „hub to hub“, který je předmětem projektu. Díky platformě pro vzdálené operace od společnosti Fernride lze monitorovat autonomní vozidla a v případě potřeby je řídit na dálku.

Výrobce testovacích nástrojů BTC Embedded Systems AG se věnuje simulačnímu testování a testování založenému na konkrétních scénářích za účelem celkové verifikace vozidla a prověření bezpečnosti se zvláštním zřetelem na kritické jízdní situace.

Institut Fraunhofer pro aplikovanou a integrovanou bezpečnost AISEC v rámci projektu vypracuje metody pro bezpečnostní analýzy rizik, které budou upraveny speciálně pro oblast automatizovaných nákladních vozidel.

Katedra technologií vozidel Technické univerzity v Mnichově přispěje svými odbornými znalostmi na poli různých aspektů jízdní dynamiky a připraví koncepty interakce pro technický dozor.

Institut regulační techniky Technické univerzity v Braunschweigu připraví mimo jiné koncepty bezpečného provozu nákladních vozidel s úrovní autonomního řízení 4 a technického „sebeuvědomění“ automatizovaných vozidel.

Společnost TÜV SÜD při testovacích jízdách pro účely tohoto projektu přispěje svými rozsáhlými zkušenostmi s testovacími prostředími pro automatizovaná vozidla, přičemž otestujte schopnosti těchto vozidel i validitu simulace a v rámci schvalovacího procesu vyhodnotí bezpečnost vozidel v projektu.

Zavedením první kooperativní služby „Výstraha při provádění prací na silnici“ položila společnost Autobahn GmbH základy pro online a automatizovaný dopravní systém budoucnosti a z hlediska provozovatele silniční sítě přispěla do projektu ATLAS-L4 svými zkušenostmi týkajícími se požadavků na automatizovaný provoz.

OHLASY PARTNERŮ PODÍLEJÍCÍCH SE NA PROJEKTU:

MAN Truck & Bus SE
„Projekt ATLAS-L4 je pro společnost MAN důležitým krokem na cestě k automatizaci typu hub to hub, která je pro nás jakousi vstupní branou pro budoucí sériové využití logistiky 4.0. To, že máme k dispozici rozsáhlé odborné know-how jednotlivých partnerů projektu ATLAS-L4, vnímáme jako obrovskou výhodu s ohledem na vysoké bezpečnostní standardy a provozuschopnost budoucích autonomních nákladních vozidel,“ říká Dr. Frederik Zohm, předseda představenstva pro výzkum a vývoj ve společnosti MAN Truck & Bus.

Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH
„Je nám velkým potěšením, že se společně s našimi partnery v rámci tohoto projektu můžeme až do poloviny desetiletí podílet na vývoji nákladních automobilů s vysokým stupněm autonomie, a reagovat tím na potřeby trhu. Společnost Knorr-Bremse řeší v rámci projektu veškeré otázky týkající se redundantní architektury brzdového systému – včetně bezpečnostního konceptu. Tato architektura umožňuje bezpečný a hospodárný provoz užitkových vozidel s úrovní autonomního řízení 4 a zajišťuje brzdění a spolehlivou kontrolu v každé situaci,“ říká Dr. Jürgen Steinberger, člen vedení společnosti Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH.

Leoni AG
„Velice nás těší, že se společně s našimi partnery můžeme účastnit tohoto projektu, kterým utváříme budoucnost oboru. Výsledkem budou důležité poznatky pro bezpečnou realizaci provozu s vysokou úrovní autonomie – pomohou nám vyvíjet bezpečné systémy pro nové formy mobility,“ vysvětluje Walter Glück, CTO divize palubních sítí Leoni WSD.

Robert Bosch Automotive Steering GmbH
„Díky zkušenostem partnerů účastnících se projektu ATLAS-L4 dokážeme vyvíjet systémy řízení pro plně autonomní užitková vozidla, takže požadavky, např. na robustnost a bezpečnost, promítneme do produktového vývoje systémů řízení již v počáteční fázi. Společně tak definujeme standardy automatizovaného provozu užitkových vozidel,“ vysvětluje Jennifer Endres, vedoucí oddělení vývoje ve společnosti Robert Bosch Automotive Steering.

Fernride
„Je nám velkým potěšením, že můžeme společně s tak renomovanými partnery přispět k uvádění automatizovaných nákladních vozidel do běžného provozu. Společnost Fernride dokáže díky své technologické platformě dálkově ovládat nákladní automobily během testování nebo prostřednictvím operátora kdykoliv asistovat automatizovanému vozidlu. Společnost Fernride tím garantuje stálou dostupnost a bezpečný provoz autonomních nákladních vozidel ve všech jízdních situacích a zároveň splňuje legislativní požadavky na tzv. technický dozor. Společně tak díky projektu ATLAS-L4 urychlíme automatizaci logistiky,“ myslí si Hendrik Kramer, spoluzakladatel a CEO ve společnosti Fernride.

BTC Embedded Systems
„Projekt ATLAS-L4 pro BTC Embedded Systems AG jako výrobce prémiových nástrojů pro vývoj a testování softwaru v oblasti automobilového průmyslu představuje vynikající příležitost pro zavedení simulačního testování založeného na konkrétních scénářích v cloudovém prostředí pro celkovou verifikaci vozidla a prověření bezpečnosti automatizovaných vozidel v úzké spolupráci se společností MAN a dalšími partnery coby efektivního řešení,“ tvrdí Dr. Udo Brockmeyer, předseda představenstva společnosti BTC Embedded Systems AG.

Institut Fraunhofer pro aplikovanou a integrovanou bezpečnost AISEC
„Aby byl možný bezpečný provoz plně autonomních nákladních vozidel na běžných dálnicích, musí být zajištěna jejich komplexní ochrana proti kyberútokům – jako například neoprávněným vzdáleným přístupům. V rámci projektu ATLAS-L4 se chceme zasadit o to, aby bezpečnost byla nedílnou součástí autonomních nákladních vozidel a aby na ni byl kladen důraz po celou dobu životnosti výrobků,“ říká Prof. Dr. Claudia Eckert, vedoucí institutu Fraunhofer AISEC ve funkci jednatelky.

Technická univerzita v Mnichově, katedra technologie vozidel
„Díky projektu ATLAS-L4 můžeme výsledky našeho výzkumu v oblasti automatizovaného a vzdáleně řízeného provozu přenést do reality, která se blíží sériové výrobě. Společně s partnery z průmyslu a vědy v rámci projektu ATLAS-L4 významnou měrou přispíváme k šetrné, efektivní a cenově dostupné mobilitě budoucnosti,“ říká Prof. Dr. Markus Lienkamp z Technické univerzity v Mnichově.

Technická univerzita v Braunschweigu, Institut regulační techniky
„Projekt ATLAS-L4 představuje pro Institut regulační techniky na Technické univerzitě v Braunschweigu příležitost pro zkoumání vývoje a schvalování prototypů automatizovaných vozidel a možnost zabývat se tématy souvisejícími s jejich sériovým využitím v budoucnu, zejména se zaměřením na inherentní riziko a bezpečnost těchto systémů. Díky úzké spolupráci s partnery z nejrůznějších oborů, mimo jiné z automobilového průmyslu, vývoje softwaru a vědy, projekt ATLAS-L4 rozhodující měrou přispěje k vývoji bezpečných, automatizovaných vozidel,“ je přesvědčen Prof. Dr. Ing. Markus Maurer z Technické univerzity v Braunschweigu.

TÜV SÜD
„Pro společnost TÜV SÜD je projekt ATLAS-L4 velmi dobrou příležitostí k uplatnění našich mezinárodních zkušeností na poli vozidel s vysokým stupněm autonomie a k zajištění bezpečného provozu autonomních nákladních vozidel v souladu s předpisy a standardy,“ říká Patrick Fruth, CEO Divize Mobility společnosti TÜV SÜD.

Autobahn GmbH des Bundes
„Bezpečnost silničního provozu, plynulé dopravní procesy a s tím související omezení vzniku kolon jsou našimi hlavními úkoly, jejichž plnění je naším trvalým posláním. Z německých dálnic učiníme plně digitální, online a automatizovaný dopravní systém,“ tvrdí Stephan Krenz, předseda vedení společnosti Autobahn GmbH des Bundes.

Další informace o projektu ATLAS-L4, partnerech účastnících se projektu a kontakty těchto partnerů pro tisk naleznete zde: www.atlas-l4.com/index.html

Zdroj zprávy: TÜV SÜD Czech
tuv