ATZK – 26. dny tepelného zpracování

ATZK

ATZK – Asociace pro tepelné zpracování kovů ve spolupráci s firmou ECOSOND s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci 26. DNY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ.

Referáty budou mít formu přednášek a posterů. Zájemci z řad výrobců zařízení mohou využít foyer přednáškového sálu pro instalaci posterů, malých expozic, výstavky prospektů, včetně informační služby, která bude probíhat během celé doby konání konference.

Zájemci z řad výrobců zařízení mohou využít chodby hotelu v blízkosti přednáškového sálu pro instalaci posterů, malých expozic, výstavky prospektů, informační služby. Pro reklamu bude vyčleněna i část sborníku přednášek. Závazná objednávka s ceníkem reklamních služeb je součástí stránek v níže uvedeném odkaze.

ATZK

Původní zdroj zprávy včetně online přihlášky, cen a seznamu expozic i účastníků je zde.