Automatizace části provozu výroby koksu zvýšila bezpečnost lidí

Třinecké železárny

Třinecké železárny (TŽ) letos dokončily automatizaci části provozu koksovny. Po zavedení samočinného řízení koksové rampy v loňském roce byl letos do plného chodu uveden automatický hasicí vůz. 120 tun těžká železniční souprava zajišťuje odběr hotového koksu a jeho převoz bez přítomnosti člověka v kabině. Cílem investice bylo nahradit těžkou lidskou práci a zvýšit bezpečnost.

„Modernizace koksovny je ukázkovým příkladem automatizace hutní prvovýroby, kde plní svůj účel především v nahrazení těžké lidské práce,“ konstatuje ředitel pro investice v TŽ Radek Olszar. Celková investice dosáhla výše 19 milionů korun. Veškeré práce na strojních úpravách i doplnění elektro součástí celého technologického úseku včetně programování firma realizovala vlastními kapacitami techniků a programátorů.

koksová baterie

Železniční souprava se skládá z lokomotivy na elektrický pohon a samotného výklopného železničního hasícího vozu. „Souprava se cyklicky pohybuje po dráze dlouhé 270 metrů. Odebírá žhavý koks z jednotlivých koksárenských baterií, převáží jej pod hasicí věž k uhašení, a uhašený pak odváží ke koksové rampě, kde jej vysype. A znovu se přesouvá k odběru hotového koksu,“ vysvětluje Radek Olszar. Cyklus souprava zopakuje za jednu směnu 52krát.

Železniční souprava je vybavena kamerovým systémem, celé kolejiště je oploceno a vstup do něj hlídají elektronicky ovládané branky. Stálý dohled nad provozem automatu zajišťují strojníci prostřednictvím ovládacích panelů a kamer, které přenáší obraz z hasícího vozu.

Automatický provoz rampy již funguje od roku 2018. Systém sám detekuje vysypání hašeného koksu na konkrétní sekci rampy a posléze ji shrnuje na dopravníkový pás k dalšímu využití. Teplotu koksu snímají ve čtyřech místech termokamery, které z termovizního snímku vyhodnotí teplotní rozložení materiálu na páse, a pokud koncentrace žhavého koksu překročí nastavenou mez, dojde vzápětí k dohašení koksu pomocí vodních trysek. Množství shrnovaného materiálu na koksové rampě hlídají radary umístěné nad pásem. Automatický úsek je pod stálým dohledem obsluhy velínu, který byl dovybaven třemi LCD obrazovkami kamerového systému s přenosem obrazu celého úseku.

Zdroj zprávy: Třinecké železárny, a.s.