Automatizace obráběcích procesů od Sandvik Coromant

sandvik coroplus

Nově představená řešení pro obrábění, která jsou součástí řady CoroPlus®, umožňují přechod na automatizovanou výrobu. Seznamte se s tím, jak zajistit kvalitu obrobených součástí a uvolnit časovou kapacitu operátora s využitím automatického rozhodování na základě dat.

Řešení ​​​​​​​​CoroPlus® Conn​ected umožňuje automatizaci založenou na rozhodnutích vycházejících z dat a přijímá opatření, která jsou potřebná pro zajištění kvality obráběné součásti a zvýšení efektivity a mají za cíl eliminovat prostoje stroje.

coroplus

CoroPlus® Connected zajišťuje propojení mezi obráběcími nástroji a obráběcím strojem.

✓ Rychlá automatizovaná rozhodnutí

✓ Spolehlivá rozměrová přesnost a kvalita povrchu

✓ Bezpečnost a spolehlivost obráběcího procesu

✓ Krátké časy na seřízení

✓ Nezávislost na stroji

✓ Rozšiřitelnost a připravenost na budoucí požadavky

Technolo​gie
Pro bezpečné vysokorychlostní připojení stroje využívá aplikace CoroPlus® Connected standardizované hardwarové a PLC rozhraní. V závislosti na potřebách uživatele je uživatelské rozhraní integrováno do CNC řídicí jednotky nebo do připojeného zařízení v blízkém dosahu. Systém řízení stroje umožňuje rychlou realizaci příkazů a zásahů do procesu. Stabilní a bezpečnou bezdrátovou komunikaci s digitálními obráběcími nástroji zajišťuje speciální anténa. CoroPlus® Connected umožňuje začlenění dalších prvků digitálního nástrojového řešení Silent Tools™ Plus:

  • Ochrana proti přetížení
  • Ochrana proti vibracím
  • Tepelná ochrana

Na nic nečekejte
Řešení CoroPlus® Connected je nabízeno prostřednictvím vybraných partnerů z řad dodavatelů obráběcích strojů jako doplňkové vybavení stroje. Podrobnější informace si vyžádejte od výrobce svého obráběcího stroje.​​

Zdroj zprávy: SANDVIK Coromant