Automatizace ve středně velkých podnicích: Zinkovna investuje do svařovací buňky

Kuka zinkovna

Středně velká zinkovna ve Schwarzwaldu na jihu Německa investovala do automatizace. Spoléhá na kompaktní svařovací buňku KUKA, která vrátí výrobu zpět do Německa a bude generovat a obsluhovat nové zakázky zákazníků. Tím se ušetří tisíce dopravních kilometrů ve výrobním procesu a zabrání se nedostatku kvalifikovaných pracovníků.

Kuka zinkovna

Svařování ocelových dílů je v zinkovně neobvyklé. Hlavní kompetence zinkoven spočívá v žárovém nebo odstředivém zinkování, které chrání ocelové díly před korozí. Společnost Verzinkerei Sulz se sídlem ve městě Sulz am Neckar ve Schwarzwaldu zaměstnává 65 lidí a nyní má v provozu také kompaktní svařovací buňku od společnosti KUKA.

Integrovaný nanorobot KUKA KR CYBERTECH v ní pomocí svařovacího zařízení přesně spojuje osmiboký hranol s kompaktním ocelovým plechem. Po pouhých 90 sekundách jsou dokončeny dva svařovací procesy. Pracovník odebere hotové výrobky a nahradí je dvěma novými. “Jeden svařovací proces trvá méně než minutu,” nadšeně říká Bernd D. Euschen, jednatel společnosti Verzinkerei Sulz GmbH. V závislosti na typu ocelových podkladových plechů Euschen vypočítává, že měsíčně se pozinkuje 5 000 až 10 000 dílů.

Kuka zinkovna

Automatizace vrací výrobu zpět do Německa
Podle Euschena byly v minulosti tyto sestavy dodávány do zinkovny se svary různé kvality. Za to však byli zodpovědní měnící se subdodavatelé a někdy se svařování provádělo ručně, jindy pomocí robotů. Za tímto účelem si zákazník nechával komponenty převážet nákladními auty do východní Evropy ke svařování. Po svaření kamion převezl svařené sestavy do Schwarzwaldu, do zinkovny Sulz, k pozinkování, montáži a expedici. “Náš zákazník tak musel dvakrát týdně posílat po silnici 40 tun,” uvádí Euschen.

Kuka zinkovna

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v malých a středních podnicích: Automatizace se vyplatí
Prvotní hodnocení je pozitivní: “Počítali jsme, že návratnost investice bude trvat 2,5 roku, ale jsme přesvědčeni, že jí dosáhneme po roce a půl až dvou letech. Protože skutečnost, že nyní můžeme také svařovat, nám nyní přináší další zakázky na pozinkování. Podařilo se nám posílit naše hlavní pro-cesy.” V době nedostatku kvalifikovaných pracovníků Euschen zjišťuje, že pro mnoho malých a středních firem není možné automatizaci obejít. “Dá se říci zcela jasně: investiční náklady jsou zvládnutelné, ale příležitost udělat s ní první kroky, vybudovat si know-how a získat první dobré zakázky od zákazníků je velmi vysoká.”

Christoph Welle ze společnosti KIWI-Automations GmbH & Co. KG je systémovým partnerem společnosti KUKA od roku 2016 a implementoval řešení pro zinkovnu: “Pro nás jako systémového partnera je tento projekt velmi dobrým pilotním projektem, který ukazuje ostatním firmám, že začít s automatizací nemusí být složité. Že není třeba mít zábrany, ale že do ní lze pomalu prorůstat i jako malá firma.”

Přínosem tohoto řešení byla také skutečnost, že společnost KIWI-Automations již spolupracuje s mnoha firmami z oboru zpracování plechu a je s tímto odvětvím velmi dobře obeznámena. Tímto způsobem bylo nalezeno správné řešení pro zinkovnu Sulz a jejího zákazníka.

Zdroj zprávy: KUKA