Automobilky přehodnocují přístup just-in-time

Narušení dodavatelského řetězce a rostoucí materiálové náklady vedou globální automobilový průmysl k přehodnocení principů štíhlé výroby, uvádí nový průzkum zadaný společností ABB Robotics. Stále více výrobců drží vyšší zásoby a přechází ze strategií just-in-time na just-in-case, aby se ochránili před neplánovanými výpadky.

ABB automotive

Foto: ABB Robotics

V průzkumu, který byl proveden ve spolupráci s oborovým časopisem Automotive Manufacturing Solutions, byli dotazováni průmysloví odborníci z řad výrobců vozidel, dodavatelů a vývoje. Když byl dotázán na tři hlavní výzvy, kterým čelí automobilová výroba, téměř dvě třetiny (62 procent) respondentů uvedlo přetrvávající problémy v dodavatelském řetězci, zatímco 41 procent uvedlo dopad rostoucích cen materiálů a komponentů a 31 procent uvedlo rostoucí náklady na pracovní sílu a rostoucí nedostatek pracovní síly. Průzkum také zjistil, že výrobci zvyšují stav zásob a nakupují ve velkém, aby zmírnili rizika z narušení jinde v dodavatelském řetězci. Zároveň mnozí využívají větší dodavatelskou síť.

ABB automotive

Foto: ABB Robotics

„Tyto zásadní změny ve výrobní logistice vyžadují chytrá a efektivní řešení,“ zdůrazňuje Jörg Reger, vedoucí obchodní linie Automotive ve společnosti ABB Robotics. „ABB řeší tyto výzvy přímo s efektivnějšími a flexibilnějšími řešeními, jako jsou naše autonomní mobilní roboty, které mohou výrazně urychlit přesun kritických dílů na montážní linku.“

Podle průzkumu rostoucí náklady na suroviny (62 procent) nahradily náklady na energii (59 procent) jako hlavní zájem. Velký význam je stále přikládán energetické účinnosti (17 procent). Stejně jako mnoho respondentů se domnívá, že přísnější řízení nákladů je rozhodující pro reakci odvětví. Od svého uvedení na trh v roce 2022 pomohly inovace jako ABB PixelPaint snížit plýtvání a zvýšit efektivitu lakování vozidel. To zase umožňuje výrobcům lépe řídit náklady a fungovat udržitelněji.

ABB automotive

Foto: ABB Robotics

Průzkumu ABB se zúčastnilo téměř 600 průmyslových odborníků po celém světě – včetně manažerů výrobců vozidel a dodavatelů na všech úrovních řízení a vývoje i expertů z celého automobilového světa.

ABB Robotics

Více informací, celý průzkum a infografiku jsou k dispozici zde.

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male