Autonomní drony, „robopes“ i humanoidní robot s elektronickou kůží z FEL ČVUT se představily zástupcům Evropské komise pro digitální technologie

Fakulta elektrotechnická ČVUT ve čtvrtek odpoledne v Praze hostila zástupce pro digitální technologie ze stálých zastoupení členských zemí při Evropské unii v Bruselu. Výzkumníci z kateder kybernetiky a počítačů diplomatům z 28 členských států během akce, která proběhla v rámci předsednictví České republiky v EU, představili na Karlově náměstí špičkové robotické technologie na čtyřech pracovištích.

čvut eu

 

„Naše pracoviště řeší úkoly základního výzkumu, jehož výsledky v příštích letech přispějí k bezpečnějšímu a efektivnějšímu zapojení robotů do rozmanitých pracovních činností a průmyslu, ale také k jejich rozšíření do běžného života,“ uvedl prof. Tomáš Svoboda, vedoucí katedry robotiky Fakulty elektrotechnické ČVUT a robotického týmu CTU-CRAS. Pro FEL ČVUT je také charakteristické, že do výzkumné práce zapojuje studenty a studentky informatiky a kybernetiky neobvykle brzy, často již na bakalářském stupni studia.

čvut eu robopes darpa

Počítačoví vědci v oblasti robotiky z ČVUT v Praze dlouhodobě dosahují skvělých výsledků a řadí se mezi přední evropská pracoviště. Do oblasti jejich výzkumu spadá autonomní pohyb, strojové učení, multi-robotická kooperace, komunikace člověka s robotem či modelování šíření signálu v omezených prostorách.

čvut eu robopes darpa

Čtyři robotické týmy na katedrách kybernetiky a počítačů FEL ČVUT
V sestavě robotických systémů, která v současné době co do své komplexnosti a technologické vyspělosti v České republice nemá srovnání, vynikají čtyřnohé, kolové a pásové roboty, které se loni zúčastnily finálového kola soutěže DARPA Subterranean Challenge, neoficiální „olympiády robotů“ v americkém Kentucky. Pro širokou veřejnost je nejznámější čtyřnohý kráčející robot SPOT od Boston Dynamics. Ke stávajícím dvěma se nedávno připojily dva nové SPOTy s robotickou rukou, která významně rozšiřuje možnosti výzkumu autonomní manipulace bez dozoru člověka. Tato oblast patří k nejméně probádaným v současné robotice.

čvut eu robopes darpa

Součástí robotického týmu DARPA jsou i autonomně řízené drony, které bruselským diplomatům představily schopnosti autonomního letu samostatně i v rojích. Skupina Multirobotických systémů během uplynulého roku významně pokročila ve vývoji softwaru pro jejich autonomní nasazení v nejrůznějších typech úloh, mimo jiné při mapování historicky cenných interiérů, hašení požárů ve výškových budovách, záchraně osob, inspekci elektrického vedení či odchytu nepřátelských dronů.

čvut eu robopes darpa

Ze současného poznání v oblasti psychologie a neurověd, jež pracují přímo s člověkem, vychází vědecká zkoumání skupiny humanoidní robotiky. Její výzkumníci vyvíjejí algoritmy, které jim prostřednictvím umělé inteligence otevírají nové možnosti poznávání lidského mozku. Aplikují je na lidem podobné humanoidní roboty s elektronickou kůží. Doposud nejrealističtější nápodobou lidské kůže je vybaven iCub, první robot, o kterém lze prohlásit, že vedle zraku a sluchu disponuje také hmatem.

čvut eu robopes darpa

Posledním pracovištěm, které navštívili digitální atašé, je laboratoř výpočetní robotiky. Vědci zde vyvíjejí software pro šestinohé kráčející roboty, jako je SCARAB II, který umožňuje taktilní vnímání prostředí a tím poskytuje bezpečnější schopnosti pohybu a interakce v prostředí s pohybujícími se lidmi. Vědci představí nový způsob interakce robot-člověk vyvíjený na ČVUT, ve kterém robot dokáže odhadovat intenzitu a směr dotyku či pobídnutí a poslušně zamíří žádaným směrem.

Zdroj zprávy: ČVUT Praha