Barometr českého průmyslu: výrobní firmy čeká v tomto roce mírný růst, za rok 2020 jich však čtvrtina vykáže ztrátu

národní centrum průmyslu

Národní centrum Průmyslu 4.0 připravilo při příležitosti nového seriálu online diskusí významných osobností průmyslu – Barometr českého průmyslu, která proběhla 13. ledna 2021, analýzu se stejným názvem. Analýza vychází z dat získaných během 352 rozhovorů s klíčovými představiteli vybraných společností českého průmyslu během října až prosince 2020.

Českým výrobním firmám by se v roce 2021 opět mělo dařit lépe, v průměru očekávají růst svých tržeb ve výši 2,6 procent. Tento růst však ani ze třetiny nevyváží propad v tržbách roku loňského (v průměru minus 8,4 %), kdy navíc téměř čtvrtina (23 %) firem uvedla, že za rok 2020 velmi pravděpodobně vykáže ztrátu. Investiční aktivita výrobních firem se v roce 2021 opět oživí, čtvrtina z nich (26,8 %) plánuje letos investovat více. Malé a střední podniky snáší krizi hůře než velké korporace.

Druhá polovina roku 2020 přinesla do průmyslu opět nové zakázky, a tak se výrobní firmy v letošním roce těší na opětovný růst tržeb. V průměru očekávají, že se tržby jejich firem zvýší oproti roku 2020 o 2,6 %. Optimistické je zejména vedení velkých firem, které si slibuje růst svých tržeb o dva procentní body vyšší než ředitelé firem malých a středních (3,6 vs. 1,7 %).

„Výhled na tento rok je zatížen řadou nejistot, nicméně očekáváme oživení průmyslové produkce. Vliv na produkci budou mít jak domácí podmínky, tak i podmínky na světových trzích. V průběhu letošní jarní vlny šíření pandemie koronaviru došlo k bezprecedentnímu přerušení dodavatelsko-odběratelských vztahů. To postihovalo firmy na odbytu i v rámci vnitroskupinových výrob. Nejen Evropa je dnes úzce propojena a omezení pohybu osob i zboží vedlo ke zpožďování dodávek. V průmyslu se uzavření ekonomiky dotklo i investic, kdy některé nebylo možné z důvodu omezeného přístupu zahraničních specialistů včas dokončovat. Neočekávám, že by v roce 2021 došlo k obdobně dramatickým zásahům, nicméně celkový pokles poptávky či uzavření služeb se může částečně přelévat i do výrobních odvětví, oživení proto bude asi velice křehké,“ říká Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR.

„V tuto chvíli hrajeme s opravdu velkým počtem proměnných, které nám určí vývoj situace v roce 2021: jak bude pokračovat vývoj pandemie v ČR, který se po uměle vyvolaném optimismu listopadu a prosince 2020 přehoupnul do velmi nepříjemné reality, jak rychle se podaří proočkovat populaci, což bude mít zásadní vliv na postupný návrat k normálnímu způsobu života – a tedy absence v zaměstnání či zda se ve volebním roce budou realizovat promyšlená pragmatická opatření namísto populistických ve snaze získat co nejvyšší počet voličů,“ komentuje výhled roku 2021 Jaroslav Lískovec, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0. „Zásadní negativní dopad na zaměstnanost vnímám především ve službách: zároveň by se tyto pracovní kapacity mohly pozitivně podepsat na zmírnění nedostatku lidí ve výrobě. Celkově navrch budou mít firmy, které jsou extrémně flexibilní a inovativní – a tedy schopné se pružně přizpůsobit téměř jakémukoli scénáři. Nicméně krize je i příležitostí a mnoho tradičních odvětví ji přijalo jako výzvu ke změně myšlení, např. v oblasti digitalizace. Už nyní se tato změna začíná velmi pozitivně projevovat“, dodává Lískovec.

„Vývoj je samozřejmě postižen celoevropskou situací pandemie. Nicméně se podařilo udržet fabriky v chodu, a tak škody nejsou ještě větší. V prvním čtvrtletí neočekávám žádný zázrak, ale pokud se situace vyjasní, mohlo by to znamenat rychlejší zadávání odložených kontraktů a oživení,“ uvádí Martin Kouřil, generální ředitel, MONTANA, s.r.o.

Jiří Vystrčil, ředitel, THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH, a.s., popisuje situaci v automobilovém průmyslu: „Celý průmysl včetně toho automobilového, kam patří i naše firma, se od března nachází ve velké turbulenci. Nikdo si není jistý, jak finální výrobci automobilů v Evropě tuto situací ustojí a kolik aut se v roce 2021 vyrobí. Flexibilita je tím, po čem každý touží. Na trhu je v tuto chvíli nedostatek pracovní síly, která je „zakonzervována“ díky různým podporám v neefektivních a neproduktivních provozech a oborech. Nicméně i přesto očekávám, že rok 2021 bude lepší než ten letošní.“

Barometr českého průmyslu ke stažení (PDF,79 stran).

Zdroj zprávy: ČVUT PRAHA + Národní centrum průmyslu 4.0.