Betonářská ocel z LIBERTY Ostrava bude součástí výstavby “uzlu” v Plzni

liberty ocel

LIBERTY Ostrava dodala betonářskou ocel v hodnotě cca 10 milionů korun na výstavbu podzemní komunikace v Plzni. Ocel zde bude použita na vyztužení stropní desky tunelového zárodku pod železniční tratí. Ostravská huť ročně vyrobí více než 240 tisíc tun betonářské oceli, která nachází uplatnění především na českém trhu.

liberty ocel tyče

“Vývoji tohoto typu oceli věnujeme v huti velkou pozornost a péči, a to především kvůli přísným požadavkům na bezpečnost u takových staveb. Naše betonářská ocel dodává stavbám vysokou pevnost a obstojí v nejnáročnějších aplikacích,“ uvedl René Pelánek, vedoucí prodeje dlouhých výrobků v LIBERTY Ostrava.

Betonářská ocel z LIBERTY Ostrava bude využita na výztuž stropní desky 220 metrů dlouhého zárodku budoucího silničního tunelu v Plzni, tvořeného dvěma tubusy, který povede pod železniční tratí. V budoucnu pak bude zárodek dostavěn do podoby plnohodnotného obousměrného silničního tunelu o čtyřech pruzích. Projekt s názvem Uzel 5 Plzeň, jehož součástí je modernizace železniční trati a příprava budoucího tunelu pomocí milánské metody, realizuje Správa železnic ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic.

liberty betonářská ocel

Kromě tuzemského trhu dodává huť betonářskou ocel zákazníkům v Polsku, Německu, Rakousku, Slovensku nebo Rumunsku. Tyče pro výztuž do betonu jsou jedním z moderních stavebních prvků, které jsou v dnešní době ve stavebnictví hojně využívány. Nalezneme ji ve stropních konstrukcích, podlahách, betonových mostech, silničních konstrukcích, výškových betonových stavbách, sloupech i v základech budov. Výroba oceli pro výztuž do betonu má v Ostravě dlouhou tradici. V ostravské huti se od 80. let vyrobilo více než 4 miliony tun této oceli.

Zdroj zprávy: Liberty Ostrava
Liberty Ostrava