Bezpečná manipulace s paletami od Altic Point

Altic Point

Společnost Altic Point s.r.o. se specializuje na regálovou techniku, bezpečné ukládání materiálů a podobné věci, které sice na první pohled nesouvisí s výrobou přímo, ale bez kterých by výroba existovat nemohla, a to ať již ve formě skladů pro nářadí, nástroje a vstupní materiál, tak pro uskladnění polotovarů nebo hotových výrobků. Logistika je nedílnou součástí strojírenské výroby a vlastně i široké řady jiných průmyslových oborů.

Altic Point má ovšem ve svém portfoliu i technicky zajímavější věci a jednu takovou novinku předvedla firma i v rámci FOR INDUSTRY 2018. Jedná se o automatizovaný zakladač palet PALOMAT…

PALOMAT PALOMAT

PALOMAT je zařízení, které umožňuje bezpečně stohovat palety na sebe, a to až do výšky cca 4 m (max. 25 palet), aniž by hrozil sesuv hromady palet a riziko vážného zranění obsluhy, jiných zaměstnanců, zákazníků a tak podobně. Stejně tak Palomat dokáže ze sloupce palet bezpečně palety odebírat.

Jaké jsou přínosy?
Můžeme vyjmenovat 2 hlavní, ale jistě se najdou i další. Prvním je prevence úrazů. Pro zaměstnavatele je každý úraz finanční ztráta a navíc je spojen s dalšími nepříjemnostmi. Jednak je úraz důvodem k častějším kontrolám od Státního úřadu inspekce práce, resp. z oblastního inspektorátu práce, což vždy váže cenný čas vedoucích pracovníků firmy a současně hrozí nebezpečí pokut za nalezené nedostatky. Dále je nutné zajistit dočasnou náhradu za zraněného zaměstnance, což jsou opět náklady a starosti. Na tyto věci se bohužel myslí, až se něco stane a řeší se následky. Prevence a pořízení Palomatu dokáže těmto komplikacím čelit a také ušetřit nemalé peníze.

Druhým přínosem je úspora cenného místa. Málokdo si uvědomuje, že skladová plocha také něco stojí. Velké nadnárodní firmy velmi pečlivě hlídají využití skladových ploch, používají sofistikované zakladače a další náročnou techniku, včetně systémů pro řízení skladů, automatizaci atd. V menších a středních firmách se skladovými plochami často plýtvá a s náklady se dokonce ani nepočítá. Běžnou ruční manipulací lze palety stohovat jen do menších výšek, takže cenná výrobní nebo skladová plocha se postupně zaplňuje větším počtem menších stohů palet. To komplikuje pohyb osob a materiálu, ale také vysokozdvižných vozíků a jiné techniky. Snižuje se tak průchodnost, prodlužují servisní a přípravné práce nebo se zbytečně blokuje logistika.

Tady se můžete podívat na oficiální video, které velmi pěkně ukazuje, jak PALOMAT funguje…

Kontakt:
Web: www.altic.cz
E-mail: info@altic.cz
Tel: + 420 602 324 024, + 420 606 724 611