Bezpečné investice ve fotovoltaickém sektoru s certifikáty TÜV SÜD

tuv

Praha. TÜV SÜD zvyšuje bezpečnost investic ve fotovoltaickém sektoru a podporuje investory, generální dodavatele a majitele, výrobce a dovozce po celém světě.

Na veletrhu Intersolar Europe 2014, který se koná od 4. do 6. června, budou experti předního mezinárodního poskytovatele technických služeb předvádět svou nabídku služeb, které pokrývají celý hodnotový řetězec PV průmyslu. V ohnisku zájmu jsou nové služby, jako je certifikace měničů a solárních akumulačních systémů a představení nástroje PV Performance Guard (hala A2, stánek 540).

Na veletrhu Intersolar Europe bude představen PV Performance Guard, což je inteligentní nástroj společnosti TÜV SÜD umožňující majitelům fotovoltaických instalací monitorovat optimálnost výroby elektřiny z jejich fotovoltaických systémů. „PV Performance Guard využívá našeho know-how a našich zkušeností s modelováním a simulacemi PV systémů,“ říká Petr Domša, vedoucí expert pro obnovitelné zdroje v TÜV SÜD Czech. Tento inovativní nástroj disponuje speciální funkcí automatického porovnávání skutečné výroby elektřiny s teoretickou produkcí, kdy provádí výpočty na základě meteorologických dat a s pomocí simulačního modelu. „Porovnání plánu a výkonu přináší důležité informace o výkonnostních rezervách systému a potenciálu pro zlepšování,“ vysvětluje Jan Vondrovský, specialista na obnovitelné zdroje v TÜV SÜD Czech.

Fotovoltaika
Základem pro relevantní výsledky je užití vstupních dat naměřených kvalitním monitorovacím systémem. Z tohoto důvodu TÜV SÜD realizuje pilotní projekty ve spolupráci se společností Domat Control System, jejíž monitorovací systém získal v loňském roce certifikát TÜV SÜD. Rozdíl mezi skutečnou a teoretickou výrobou elektřiny lze použít pro rychlé odhalení případných technických poruch nebo závad v systémech, které by se standardními monitorovacími systémy zůstaly bez povšimnutí.

Certifikace měničů a solárních akumulačních systémů
Kritickým faktorem ekonomického úspěchu PV systému nebo solární fotovoltaické elektrárny jsou kromě zvoleného umístění především použité systémy. Poskytováním komplexních služeb, které pokrývají celý PV průmysl, odborníci z TÜV SÜD zajišťují vyšší bezpečnost investic. Výhodou pro výrobce PV modulů a PV komponent je například přítomnost poboček společnosti TÜV SÜD po celém světě. Odborníci nabízejí všechny testy, které jsou zapotřebí pro umístění výrobků na různé cílové trhy a zajištění jejich úspěchu na nich, jako například testy solnou mlhou a testy amoniakální koroze, testy potenciální indukované degradace (PID), thresher testy a certifikace podle britské normy MCS nebo podle normy pro fotovoltaiku integrovanou do budov (Building Integrated Photovoltaic, BIPV), kterou společnost TÜV SÜD sama vyvinula.

Jedním z ústředních témat na stánku TÜV SÜD na veletrhu Intersolar Europe 2014 budou nové certifikáty pro PV měniče a solární akumulační systémy. „Měniče jsou ústředními prvky PV systémů a PV elektráren,“ vysvětluje Gian Maria Fontolan, odborník na testování PV měničů v TÜV SÜD Product Service GmbH. „Pomáháme projektantům a výrobcům zajistit, aby jejich výrobky byly v souladu se všemi národními a mezinárodními předpisy,“ říká Fontolan. Rozsah zkoušek sahá od elektrické bezpečnosti, elektromagnetické kompatibility (EMC), environmentálního dopadu, managementu zatížení a kompatibility elektrické sítě po celkový výkon a efektivitu PV měničů.

Na veletrhu také TÜV SÜD představí svou certifikaci pro solární akumulační systémy. Skutečnost, že výkupní ceny zelených energií klesají, stimuluje další rozvoj solárních akumulačních systémů a zároveň poptávku po příslušných testech a certifikátech. TÜV SÜD pomáhá výrobcům najít vhodné normy a vyvinula zkušební program pro solární akumulační systémy nabízející testy bezpečnosti a výkonu, jež lze přizpůsobit individuálním požadavkům systémů.

Více informací o službách TÜV SÜD pro fotovoltaický průmysl naleznete na stránce http://www.tuv-sud.cz/cz-cz/odvetvi/energetika/obnovitelna-energie/fotovoltaika

i TÜV SÜD je vedoucím mezinárodním koncernem v oblasti poskytování služeb ve strategických oblastech PRŮMYSL, MOBILITA a CERTIFIKACE. S více než 20 000 pracovníky poskytujeme služby na 800 místech celého světa. Mezioborové týmy specialistů TÜV SÜD zajišťují optimalizaci techniky, systémů a know-how. Jako procesní partneři posilují konkurenceschopnost našich zákazníků na globálním trhu.