Bezpečnost s certifikací TÜV při laserovém zpracování materiálu v průmyslové výrobě

Vyšší výkonnost zdrojů laserového záření je doprovázena vyššími požadavky na bezpečnost. Řešením je KUKA LaserSpy 4.0. Při pořízení tohoto optického senzoru s certifikací TÜV získáte aktivní bezpečnostní systém, který je oproti pasivním systémům bezpečnější a hospodárnější.

KUKA LaserSpy

Výkon laseru se zvýšil, laserové záření bylo optimalizováno a také ohnisková vzdálenost je delší. V případě chyby by systémy ochrany stěny byly vystaveny intenzivnějšímu záření, kterému by musely odolávat. Aby byla zajištěna dostatečná ochrana, musela by být konstrukce ochranné laserové kabiny u pasivních bezpečnostních extrémně velká. Jedině tak by zůstala zachována dostatečná vzdálenost k laserovému ohnisku a záření by nemohlo unikat. To je ovšem často zcela nemožné nebo spojené s vysokými náklady. Aktivní laserové systémy jako KUKA LaserSpy 4.0 jsou v tomto případě prostorově úspornou a cenově výhodnou alternativou.

Kuka LaserSpy

Hospodárná laserová ochrana vhodná pro průmyslové použití
U produktu KUKA LaserSpy 4.0 se jedná o optický senzor pro laserovou ochranu, jenž aktivně monitoruje systémy ochrany stěny. Naměří-li senzor příliš vysoké záření uvnitř stěnových prvků, například v případě průstřelu, je během několika málo milisekund spuštěn bezpečnostní obvod a laserový proces se zastaví. Tímto způsobem je zaručena dostatečná ochrana zařízení i obsluhy. KUKA LaserSpy 4.0 při tom monitoruje světlotěsný meziprostor bezpečnostní stěny. Předpokladem funkčního systému je tedy dvoustěnná kabina.

Monitorování procesů při laserovém zpracování materiálu v průmyslové výrobě
V případě, že laserový paprsek poškodí vnitřní stěnu kabiny, optický senzor tuto chybu rozpozná a vypne zdroj laserového paprsku přes obvod nouzového vypnutí, aby paprsek nemohl proniknout vnější bezpečnostní stěnou. To platí pro vysoce výkonné zdroje paprsku ve vlnovém rozsahu od 850 do 1 100 nanometrů. „Tento princip nám umožňuje bezpečné monitorování procesů“, říká Matthias Mießen, projektový manažer laserové bezpečnostní techniky ve společnosti KUKA.

Jsou splněny všechny technické požadavky na aktivní laserové ochranné stěny podle normy IEC / EN 60825-4. „Přesto je řešení v podobě produktu KUKA LaserSpy 4.0 velice hospodárné, protože nejsou zapotřebí zbytečně velké buňky k zajištění ochrany“, říká Matthias Mießen. Každý senzor se skládá z detektorů, které jsou uspořádány v kruhu kolem jádra. Tak lze monitorovat oblast 3,50 metru v každém směru.

Zdroj zprávy: KUKA