Bezplatné on-line webináře ERÚ pro studenty

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad (ERÚ) připravil pro studenty vysokých škol a univerzit sérii bezplatných on-line webinářů se zaměřením na činnosti, kterými se ERÚ jako regulátor energetického trhu zabývá. Hlavním cílem projektu je prohlubovat odborné a praktické znalosti studentů v oboru.

První webinář na téma Monitoring maloobchodního trhu s elektřinou a plynem se uskuteční ve čtvrtek 27. 5. 2021 od 15 hodin a provede jím ředitel Odboru analytického a datové podpory Martin Šik. Zásadními pojmy prvního webináře budou regulace a deregulace v energetice, transformace energetiky a nové výzvy, vývoj cen energetických komodit (silová elektřina, zemní plyn), struktura maloobchodního trhu.

Na další zajímavá témata prezentovaná předními odborníky ERÚ se studenti mohou těšit v průběhu celého roku:

  • 10. 6. 2021 Kontrolní činnost ERÚ v oblasti teplárenství (Lucie Polická, ředitelka Sekce kontroly)
  • 24. 6. 2021 Činnost ERÚ v oblasti ochrany spotřebitele (Jakub Med, ředitel Sekce správních řízení)
  • 14. 10. 2021 Regulatorní činnost v oblasti podporovaných zdrojů energie (Kristián Titka, ředitel Odboru POZE)
  • 25. 11. 2021 Aktuální trendy v energetice (Vladimír Vajnar, Odbor analytický a datové podpory)

Konkrétní termíny se mohou změnit s ohledem na řešení krizových úkolů zaměstnanců odborných útvarů.

Zdroj zprávy: Energetický regulační úřad