Bosch a Cariad – dceřiná společnost Volkswagen se dohodly na komplexní spolupráci

cariad bosch

Větší bezpečnost a komfort pro řidiče, rychlejší dostupnost automatizovaných jízdních funkcí pro všechny třídy vozidel: Bosch a Cariad, softwarová dceřiná společnost koncernu Volkswagen, nyní na tomto cíli spolupracují a dohodly se na komplexním partnerství. Společnosti chtějí, aby se stala částečně a vysoce automatizovaná jízda masovou záležitostí a byla dostupná pro každého. Cílem je poskytnout vozidlům koncernovýchznaček Volkswagen funkce, které umožní řidiči občas doslova sundat ruce z volantu. Jedná se o takzvané hands-free systémy úrovně 2 pro město, venkov a dálnici a systém, v němž vozidlo přebírá kompletní řízení na dálnici (úroveň 3 SAE). První funkce mají být implementovány v roce 2023.

bosch

Obě společnosti společně vyvíjí nejmodernější a jednotnou softwarovou platformu pro částečně a vysoce automatizovanou jízdu. V budoucnu najde uplatnění ve všech soukromě používaných třídách vozidel značek koncernu Volkswagen – a tedy v jednom z největších světových vozových parků. Všechny součásti spolupráce lze integrovat i do vozidel a ekosystémů jiných výrobců automobilů.

Odborné znalosti softwaru a sériové výroby
„Cesta k jízdě bez řidiče probíhá u soukromých automobilů krok za krokem – ve společnosti Bosch na tom úspěšně pracujeme již několik let. Společně se společností Cariad nyní urychlujeme zavádění částečně a vysoce automatizovaných jízdních funkcí na trh ve všech třídách vozidel a zpřístupňujeme je tak všem. Silniční provoz tak bude bezpečnější a pohodlnější,“ říká člen představenstva společnosti Bosch Dr. Markus Heyn. „Výsledná řešení můžeme nabídnout i našim dalším zákazníkům a stanovit tak nové standardy“ Partneři mají potřebné silné stránky k tomu, aby mohli v širokém měřítku zavádět stále více automatizované jízdy: desítky let zkušeností se sériovou výrobou, škálovatelností a schvalováním systémů vozidel, jakož i know-how v oblasti softwaru, vývoje založeného na datech a umělé inteligence.

“Cesta k jízdě bez řidiče probíhá u soukromých automobilů krok za krokem – ve společnosti Bosch na tom úspěšně pracujeme již několik let. Společně se společností Cariad nyní urychlujeme zavádění částečně a vysoce automatizovaných jízdních funkcí na trh ve všech třídách vozidel a zpřístupňujeme je tak všem. Silniční provoz tak bude bezpečnější a pohodlnější.” Člen představenstva společnosti Bosch Dr. Markus Heyn

„Automatizovaná jízda je pro náš průmysl klíčovou oblastí budoucnosti. Díky naší spolupráci společně posílíme Německo jako místo pro inovace. Společnosti Bosch a Cariad dále rozšiřují své kompetence v oblasti vývoje technologií budoucnosti,“ říká generální ředitel společnosti Cariad Dirk Hilgenberg. „Podporujeme tak naši ambici přinášet našim zákazníkům na trh v pravý okamžik ta nejlepší možná řešení.“

“Automatizovaná jízda je pro náš průmysl klíčovou oblastí budoucnosti. Díky naší spolupráci společně posílíme Německo jako místo pro inovace. Společnosti Bosch a Cariad dále rozšiřují své kompetence v oblasti vývoje technologií budoucnosti.” Generální ředitel společnosti Cariad Dirk Hilgenberg

bosch

Inteligentní zpracování informací z reálného prostředí
V různých závodech obou společností, zejména ve Stuttgartu a Ingolstadtu, budou spolupracovníci divize Bosch Cross-Domain Computing Solutions a společnosti Cariad společně vyvíjet funkce částečně a vysoce automatizované jízdy – globálně propojené a ve smíšených, agilních týmech. Ve špičce během období projektu bude na nezbytných modulech od middlewaru až po jednotlivé aplikace pracovat výrazně více než 1000 odborníků z obou společností. Obě společnosti již zahájily nábor nových talentů na trhu pro vzájemnou spolupráci.

Důraz je kladen na vývoj datového softwaru na základě informací z 360stupňového environmentálního průzkumu. Za tímto účelem se vytváří vysoce inovativní vývojové prostředí pro sběr, analýzu a zpracování dat, které mimo jiné využívá metody umělé inteligence. Výpočet je jednoduchý: Čím komplexnější je základ informací z reálného silničního provozu, tím robustnější a přirozenější mohou být částečně a vysoce automatizované jízdní funkce. To se týká například dalších vrstev pro mapy s vysokým rozlišením pro lokalizaci a příčné a podélné navádění vozidel, na kterých se v rámci spolupráce rovněž pracuje. Platí to však i pro každodenní situace při jízdě a pro zvláštní případy v silničním provozu (tzv. Corner Cases), které se vyskytují jen zřídka, ale o to složitější je pro systém jejich řešení.

bosch

Zpracování informací v reálném čase
„Pro vývoj automatizované jízdy je nejlepší školou skutečný silniční provoz. S pomocí jednoho z největších propojených vozových parků na světě získáváme obrovskou databázi, která nám umožňuje posunout systémy automatizované jízdy na novou úroveň. Všichni naši zákazníci z toho budou moci těžit,“ říká Dr. Mathias Pillin, prezident divize Bosch Cross-Domain Computing Solutions. „Společně můžeme testovat funkce automatické jízdy ve vozidlech a rychleji je implementovat. V tomto procesu se společně rozvíjíme: Bosch a Cariad jako tým. Jedná se o jedinečnou spolupráci v automobilovém průmyslu,“ říká Dr. Ingo Stürmer, vedoucí projektu spolupráce ve společnosti Cariad.

To zahrnuje skutečnost, že údaje získané z reálného provozu plynou nepřetržitě a v reálném čase do dalšího vývoje. V neposlední řadě se s každým kilometrem ujetým v reálném provozu a s daty, která se přitom shromažďují, vyhodnocují a zpracovávají, rozšiřuje informační základna potřebná k realizaci vyšší úrovně automatizované jízdy a k její bezpečné a spolehlivé realizaci na silnicích. Partneři se dohodli, že prozkoumají také možné společné cíle a časové plány vývoje směrem k plně automatizované jízdě (SAE Level 4).

Vzorec tohoto vyváženého partnerství je: jeden z největších světových automobilových společností plus jeden z největších dodavatelů automobilového průmyslu rovná se obrovský krok k rozvoji automatizované jízdy.

Zdroj zprávy: BOSCH
Bosch