Bosch představil studentům firmu, výrobu a moderní automobilové technologie

Bosch

BOSCH DIESEL s.r.o., Jihlava pozval vysokoškolské studenty na tradiční dvanáctý ročník „High-Tech Day“.

Bosch

Na již dvanáctý ročník tradiční akce „High-Tech Day“ přijelo 19. října 2019 do jihlavského závodu firmy Bosch přibližně 70 vysokoškolských studentů technických oborů. Akce se zúčastnili zejména studenti z technických univerzit z Prahy (ČVUT) a Brna (VUT), ale i dalších technických vysokých škol. Kromě prohlídky výrobních prostor jednoho z nejmodernějších závodů Bosch Group dostali studenti možnost poznat práci odborných oddělení firmy.

bosch

řínosem pro studenty byl přímý kontakt s jednotlivými odborníky a vedoucími pracovníky firmy. Dopolední program se skládal z prohlídky výrobních a podpůrných oddělení. Odpolední část nabídla interaktivní formou různé zážitkové aktivity, které si studenti volili podle svých preferencí. Jednalo se například o možnost navrhnout výrobu vysokotlakého čerpadla, osobně zažít prostředí vývojové laboratoře, ale i šanci vyzkoušet si optimalizaci obráběcího procesu vysokotlakých zásobníků, či se zapojit do zkoušky prototypů a ověřování dílů systému Common Rail v největším testovacím centru firmy Bosch. Zajímavým zpestřením programu byla výstava osobních a nákladních automobilů vybavených technologiemi Bosch a odborná přednáška na téma „Budoucnost nových pohonných systémů“.

Záměrem akce bylo představit mladým studentům inovativní techniku – zejména automobilové technologie, závod v Jihlavě, jakož i podnikovou kulturu společnosti Bosch. Personální oddělení připravilo pro studenty řadu informací o kariérních možnostech a stipendijních programech společnosti Bosch.

A co bylo motivací studentů k účasti na High-Tech Day? Za všechny studenty to shrnuli Tereza Bartlová a Bedřich Ščerban, oba studenti Fakulty strojního inženýrství VUT Brno: „Firma Bosch má v celé České republice velmi dobré jméno, proto jsme využili její nabídku a zajeli se osobně podívat na výrobní závod zde v Jihlavě. Velice nás zde zaujala moderní výroba a automatizace.“

Podpora technického vzdělávání mládeže jako součást společenské odpovědnosti firmy Bosch
Pro firmu Bosch je spolupráce s technickými vysokými a středními školami důležitým bodem do budoucna. Vedle pořádání High-Tech Day spolupracuje závod s vysokými školami například v oblasti odborných praxí a závěrečných vysokoškolských prací.

„Chceme, aby se Jihlava a Kraj Vysočina staly přitažlivým místem pro chytré mozky, nejlepší talenty a vzdělané inovátory nových myšlenek. Jako největší zaměstnavatel a investor v Kraji Vysočina zároveň vnímáme naši společenskou povinnost umožnit mladým lidem s dobrým vzděláním start do jejich profesního života,“ doplnil informace k akci vedoucí personálního oddělení BOSCH DIESEL s.r.o. Pavel Krsička.

bosch

„Vzhledem k zaměření průmyslu v České republice a nedostatku technických pracovníků na českém trhu podporuje Bosch atraktivitu technického vzdělávání u mladé generace, a to na všech úrovních. Bosch spolupracuje na různých projektech s technickými VŠ, přes odborné střední školy a vybrané základní školy, až po předškolní zařízení, jako je nedávno otevřená městská mateřská škola Bystrouška v Jihlavě. Z tohoto pohledu je investice do technického vzdělávání nejen dobrou investicí do zajištění budoucnosti našeho závodu, ale i dobrou investicí pro budoucnost nás všech,“ uzavřel na závěr akce obchodní ředitel BOSCH DIESEL s.r.o. Ralph Carle.

bosch

Závod Jihlava
Ve firmě BOSCH DIESEL s.r.o. pracuje na 4 300 zaměstnanců, vyrábějí se zde vysokotlaká čerpadla pro dieselové motory, tlakové zásobníky a regulační ventily tlaku pro systém common rail. V roce 2011 získala firma prestižní ocenění „Národní cena kvality ČR-Excelentní firma“, v roce 2013 ocenění za prorodinně orientovanou personální politiku firmy „Audit rodina & zaměstnání“, udělované Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. V prosinci 2018 se firmě opakovaně podařilo získat v renomované soutěži nejlepších českých exportérů „Exportér roku 2018“ první místo v kategorii „Exportér roku Kraje Vysočina s největším objemem exportu za rok 2017“.

Zdroj zprávy a obrázků: BOSCH