Bosch Rexroth a MathWorks spojují simulaci a automatizaci

ctrlx bosch

Ověření digitálních řešení na začátku simulace a použití generování kódu k jejich přenosu na automatizační platformu. Vyvíjejte modely strojů v prostředí MATLAB® a Simulink®. Spusťte programový kód v reálném čase na kompaktním řídicím systému.

MathWorks bosch
Snadné nastavení digitálních dvojčat systémů a strojů
Mnoho společností v rámci svého úsilí o digitalizaci zavádí technologie nebo procesy ve výrobě, které jsou pro ně často přelomové. Pro minimalizaci rizik před uvedením do provozu a pro zvýšení efektivity – i s ohledem na známé procesy – se stále více používá plánování systémů a strojů založené na simulaci, stejně jako propojené výrobní pracovní postupy. MathWorks a Bosch Rexroth spojují simulaci a automatizaci a podporují tak například zjednodušenou tvorbu digitálních dvojčat.

MathWorksMathWorks je vývojář softwaru pro matematické výpočty, který využívá platformu MATLAB a prostředí blokového diagramu Simulink. MATLAB je jazyk a interaktivní prostředí na vysoké úrovni, které lze použít k rychlému provádění úloh náročných na výpočty. Jako software pro modelování završuje produkt Simulink. Obě řešení se používají v různých aplikacích, například ve strojírenství a systémovém inženýrství a také při vývoji automatizačních komponent. Nyní je lze kombinovat se sadou automatizačních nástrojů ctrlX AUTOMATION od společnosti Bosch Rexroth pro vývoj digitálních řešení založených na modelu. Za tímto účelem byla vytvořena rozhraní mezi portfolii řešení MathWorks a Bosch Rexroth. MathWorks je již 50. partnerem ctrlX World.

Modely strojů lze vyvíjet přímo v MATLABu a Simulinku. Prostřednictvím simulačního spojení s ctrlX AUTOMATION lze výsledný programový kód spouštět v reálném čase na řídicí platformě ctrlX CORE. Vývoj založený na modelech umožňuje digitální řešení vytvořená v MATLABu a Simulinku ověřit na začátku simulace a poté je přenést na automatizační platformu pomocí generování kódu. Živá data lze také vrátit do simulačního systému za účelem vylepšení modelu v rámci simulace.

„Díky přímému propojení mezi simulační a automatizační platformou uživatelé ušetří spoustu času, protože mohou stroj nebo systém v modelu virtuálně otestovat ještě před jeho dokončením. Digitální dvojče stroje je tedy na prvním místě, než jej nastaví výrobce stroje. Chyby tak lze rozpoznat a odstranit s předstihem, optimalizovat procesy a mnohem více,“ vysvětlil Hans Michael Krause, vedoucí produktového managementu ctrlX World ve společnosti Bosch Rexroth.

„Navíc se společným řešením pokládáme základy pro řešení založená na umělé inteligenci – například v oblasti prediktivní údržby – a navíc umožňujeme virtuální zprovoznění,“ dodal Norbert Ulshöfer, vedoucí týmu aplikačního inženýrství ve společnosti MathWorks v Německu. .

Kompletní řešení podtrhuje koncept ctrlX AUTOMATION: Otevřená automatizační platforma s aplikační technologií a ekosystémem odstraňuje klasické hranice mezi řízením strojů, IT a internetem věcí a tím vrhá pozornost na spoluvytváření.

Jako jeden z předních světových dodavatelů technologií pohonů a řízení zajišťuje Bosch Rexroth efektivní, výkonný a bezpečný pohyb ve strojích a systémech jakékoli velikosti. Společnost spojuje globální zkušenosti s aplikacemi v tržních segmentech mobilních aplikací, strojních aplikací a inženýrství a automatizace továren. Bosch Rexroth pomocí svých inteligentních komponent, přizpůsobených systémových řešení a služeb vytváří nezbytné prostředí pro plně propojené aplikace. Bosch Rexroth nabízí svým zákazníkům hydrauliku, elektrický pohon a řídicí techniku, převodovou techniku ​​a lineární pohyb a montážní techniku, včetně softwaru a rozhraní k internetu věcí. S pobočkami ve více než 80 zemích vygenerovalo v roce 2021 více než 31 000 zaměstnanců tržby ve výši přibližně 6,2 miliardy eur.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.boschrexroth.com

Zdroj zprávy: Rexroth
rexroth bosch