Bosch rozšiřuje v Českých Budějovicích vývojové a technologické centrum

Bosch

České Budějovice – Společnost Bosch 20. září 2019 slavnostně otevřela novou budovu vývojového a technologického centra za přítomnosti Doc. Ing. Karla Havlíčka Ph.D., ministra průmyslu a obchodu, Dr. Stefana Hartunga, člena představenstva společnosti Bosch, a dalších hostů z politických, obchodních a akademických sfér. Šestipodlažní budova bude sloužit 600 zaměstnancům společnosti. Tito experti se budou soustředit na aplikovaný výzkum automobilových komponentů, včetně modulů pro neutralizaci NOx ve vznětových motorech (DNOX), pro zákazníky společnosti Bosch po celém světě. Přispějí také k rozvoji digitálních aplikací pro výrobu a strojírenství.

Bosch české budějovice

„Vývojové a technologické centrum je součástí naší strategie přeměnit závod v Českých Budějovicích na chytrou továrnu,“ řekl Dr. Stefan Hartung, člen představenstva společnosti Bosch a vedoucí obchodní oblasti Mobility Solutions. „Závod se v popředí technologického rozvoje transformuje z ‚výrobce součástech pro automobilový průmysl‘ na ‚dodavatele kompletních služeb pro automobilový průmysl‘. Na poli moderních technologií je ‚předběžcem‘ v oblastech I4.0, Artificial Intelligence a zvláště pak v oblasti zpracování dat – Data Mining,“ dodal.

Bosch

Nové vývojové a technologické centrum je vybavené třemi akustickými testovacími komorami, které disponují prostorem pro celé vozidlo a umožňují testování a měření hluku automobilových komponentů. Jedna z akustických komor je bezdozvuková místnost pro měření zvláště tichých výrobků s hlukem pozadí okolo 6 dB(A). To je velmi důležité zejména pro zvukové zkoušky velmi tichých komponentů pro elektromobily. Nová budova centra je součástí tříleté investice do rozšíření výrobní kapacity a vývojových aktivit v českobudějovickém závodě. Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytlo společnosti Bosch jako strategickému investoru hmotnou podporu na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na základě udělení pobídky ke strategické investiční akci Vládou České republiky na konci roku 2016. Celková výše investice do výroby a vývojového centra dosáhne v období 2017–2020 téměř dvou miliard korun, z čehož zhruba 850 milionů korun je investováno do samotné budovy vývojového a technologického centra a jejího vybavení. Od začátku investice v roce 2017 do září roku 2019 bylo nově vytvořeno 640 kmenových pracovních míst, z nich 140 ve vývoji.

„Vývojové a technologické centrum společnosti Bosch je ukázkou investice s přidanou hodnotou. Přesně na ty se nyní Česká republika zaměřuje. A to v souladu s Inovační strategií 2030, která je základem připravované Národní hospodářské strategie v duchu motta a hospodářské značky Czech Republic: The Country For The Future,“ řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodal: „Našim cílem je podporovat investice, založené na vývoji, proto jsme komplet změnili zákon o investičních pobídkách. Nově mohou čerpat jakékoliv pobídky pouze společnosti, které investují do inovací a míří k finální produkci založené na přidané hodnotě, podobně jako Bosch.“

Bosch české budějovice

Bosch v Českých Budějovicích
Společnost Robert Bosch, spol. s r.o., České Budějovice byla založena 1. května 1992. Soustřeďuje se na výrobu a vývoj automobilových komponentů a v současné době zaměstnává téměř 4 000 lidí. „Naše společnost má celosvětovou působnost, v dalších regionech koordinujeme investiční kapacity a výrobní procesy u námi vyvíjených a vyráběných produktů. Naši zaměstnanci jsou velmi kvalifikovaní a motivovaní. A my jim poskytujeme výjimečné pracovní podmínky a inspirující prostředí,“ řekl Kai Frericks, obchodní ředitel českobudějovického závodu Bosch. Vedle modulu DNOX tvoří další část produkce nádržové čerpadlové moduly, elektrická palivová čerpadla, sací moduly, plynové pedály, víceúčelový aktuátor a odvzdušňovací ventil. „Pokračujeme ve vývoji automobilových komponentů s hlavním zaměřením na moduly pro neutralizaci NOx v dieselových motorech (DNOX). Rozšiřujeme také oblast IT. Nejenže jsme odborníci na zpracování dat, ale v současné době dále rozvíjíme své dovednosti, například v oblasti vývoje softwaru a programování mobilních aplikací,“ řekl Václav Pixa, technický ředitel závodu v Českých Budějovicích.

Z hlediska kvality a flexibility výroby patří českobudějovický závod ke špičce nejlepších závodů v celosvětové výrobní síti Bosch. Zároveň se pravidelně umisťuje na prvním místě v respektované anketě ,,Zaměstnavatel roku“ organizované Klubem zaměstnavatelů jako nejpopulárnější zaměstnavatel v jihočeském regionu a patří mezi nejúspěšnější společnosti v anketě „Exportér roku“ sestavované Středním podnikatelským stavem, z.s.

  • Investice do nového vývojového a technologického centra dosáhnou výše 850 milionů Kč.
  • Vývojové a technologické centrum se zaměří na aplikovaný vývoj automobilových komponentů pro zákazníky Bosche po celém světě.
  • Nová budova bude sloužit 600 vývojářům a technickým pracovníkům.

Zdroj zprávy a obrázků: Robert Bosch, spol. s r.o.