Bosch v České republice opět rostl, rozšířil své aktivity ve vývoji a otevřel novou pobočku

Bosch

Společnost Bosch dosáhla na trzích v České republice ve finančním roce 2021 celkového obratu ve výši 18,8 miliardy Kč (735 miliónů eur), což meziročně představuje pokles o 4,4 procenta v korunách (1,4 procenta v eurech). Celkový obrat českých společností skupiny Bosch včetně obratu nekonsolidovaných společností a interních dodávek sesterským společnostem mimo ČR ale dosáhl téměř 50,1 miliardy Kč (1,96 miliardy eur) a meziročně se tak navýšily o 8,4 procent (11,8 procenta v eurech). ,,Pandemie koronaviru a s ní spojené výpadky v dodávkách zboží, materiálů a čipů, kterým čelil v loňském roce celý trh, ovlivnily všechny naše oblasti podnikání. Zatímco první pololetí bylo obratově silné, druhá polovina roku byla kvůli zmíněným výzvám podstatně slabší, zejména co se objemu výroby týče. Vzhledem k současné situaci očekáváme, že i rok 2022 bude plný výzev, nicméně i nadále věříme v potenciál našeho lokálního trhu,“ řekl Milan Šlachta, reprezentant Bosch Group v České republice.

Bosch
Počet zaměstnnaců společnosti Bosch v ČR k 31. 12. 2021

Investice dosáhly v roce 2021 více než 1,6 miliardy Kč (64 miliónů eur). Nejvíce se investovalo do moderních výrobních technologií, automatizace a digitalizace ve výrobních závodech. Celkově firma v letech 2017 až 2021 v České republice investovala přibližně 10,2 miliardy Kč (395,2 milionů eur).

Bosch

Obrat a investice společnosti Bosch v ČR v roce 2021

V říjnu 2021 otevřela divize Building Technologies distribuční sklad v Boru u Tachova. Sklad zajišťuje dodávky divize pro Evropu, Afriku a Střední východ. Jeden ze tří centrálních skladů divize Building Technologies na světě se rozkládá na téměř 16 000 metrech čtverečních. Divize dodává výrobky pro zabezpečení objektů, energetickou účinnost a automatizaci budov.

V osmi městech České republiky zaměstnával Bosch k 31. prosinci 2021 více než 8 100 zaměstnanců. V jižních Čechách a na Vysočině patří Bosch k největším zaměstnavatelům. ,,V odděleních vývoje pracuje v ČR již téměř 900 zaměstnanců. A i v roce 2022 plánujeme další růst, hlavně v odděleních vývoje v Českých Budějovicích, až 150 nových pozic,“ řekl Milan Šlachta.

Bosch Šlachta

Výroční výsledky za rok 2021 komentuje Milan Šlachta, reprezentant skupiny společností Bosch v ČR

Vývoj v obchodních oblastech společnosti Bosch
Obchodní oblast Mobility Solutions zabývající se především prodejem a výrobou automobilových systémů a komponentů tvoří hlavní část obratu a zaměstnanosti Bosch v České republice. V důsledku nižší výroby automobilů nedosáhl Bosch v Česku v roce 2021 očekávané výše obratu. Naopak ve výrobě české závody Bosch úspěšně čelily důsledkům narušení dodavatelských řetězců, omezením vyplývajících z protipandemických koronavirových opatření a obrat meziročně navýšily. Jihlavský a českobudějovický závod rozšířily své kompetence a získaly nové výrobky do svého portfolia. Pokračovaly v investicích do digitalizace, automatizace svých výrobních procesů a do vývoje.

V Českých Budějovicích započaly práce na stavbě nové budovy, která bude sloužit vývoji, laboratořím a oddělení vývoje softwaru. Ke konci roku 2021 zde pracovalo již více než 700 vývojářů. Místní vývojové a technologické centrum se podílí mimo jiné na konstrukci komponentů pro elektromobilitu, včetně vodíkových palivových článků. Největší část investic směřovala do výroby systémů DNOX. V letošním roce slaví českobudějovický závod 30 let od svého založení. V jihlavském závodě Bosch rozšířili portfolio vyráběných vysokotlakých dieselových čerpadel řady CP4 a zvýšili jejich odolnost vůči nekvalitním typům paliva. Ve výrobě tlakových regulačních ventilů uplatnil závod v projektech automatizace a automatické optické inspekce umělou inteligenci a robotizaci. Jihlavský vývojářský tým se skládá z téměř 150 inženýrů a techniků. Přebírá zodpovědnost za další nové produkty v rámci mezinárodní vývojové sítě Bosch a odpovídá za dlouhodobé zkoušky systému vstřikování paliva a komponent Common Rail. Obchodní divize Automotive Aftermarket zajišťuje v Česku distribuci náhradních dílů Bosch pro servisy vozidel a koncové zákazníky. Spolu s tímto zastřešuje i síť nezávislých autoservisů Bosch Car Service, kterých je v České republice 85. Tato servisní síť je v oblasti nezávislých autoservisů tou vůbec největší na světě a v loňském roce oslavila významné výročí, 100 let od svého založení. Bosch zajišťuje svým partnerům ze sítě Bosch Car Service přímý přístup k nejnovějším technologiím, produktům a školením v oblasti mobility. Bosch také zareagoval na rostoucí oblibu a poptávku po elektrokolech a vybudoval systém technické podpory a školení pro cyklocentra, která prodávají elektrokola vybavená systémem Bosch. Od začátku letošního roku je jim pak vedle technické podpory nabízena i podpora v oblasti marketingu.

Obchodní oblast Průmyslová technika zastoupená divizí Bosch Rexroth zaznamenala v porovnání s rokem 2020 rekordní nárůst obratu a objemu objednávek a rok 2021 zakončila s výrazným růstem. Hlavním důvodem pozitivních výsledků divize bylo uvolnění investic na straně zákazníků, které se v roce 2020 pozastavily nebo minimalizovaly kvůli koronavirové pandemii. Dále pak rostoucí zájem o automatizovaná řešení v průmyslové výrobě. Největší nárůst zaznamenaly divize Průmyslové automatizace a Mobilní hydrauliky, následované Průmyslovou hydraulikou. V oblasti velkých projektů byla dokončena první fáze rekonstrukce Vodního díla Gabčíkovo a rozběhl se projekt instalace jevištní techniky pro LG Art Centrum v Jižní Koreji.

Obchodní oblast Energetika a technika budov je v České republice zastoupena dvěma divizemi. Divize Termotechnika uzavřela rok 2021 s vynikajícím výsledkem ve všech tržních segmentech: rezidenčním, komerčním podnikovém i průmyslovém. Podařilo se opětovně navýšit podíl na trhu tepelných čerpadel, především díky rozvoji nového prodejního kanálu pod značkou Bosch. Na trh byla úspěšně uvedena nová řada závěsných plynových kotlů pod značkami Buderus a Bosch. V závodě v Krnově, zaměřeném na výrobu stacionárních kotlů, včetně elektrokotlů a plynových kotlů, pokračují investice do transformace výrobního portfolia a modernizace. I divize Building Technologies zaznamenala v roce 2021 nárůst obratu, zejména díky uvolnění investic, které byly v roce 2020 na straně zákazníků z důvodu pandemie koronaviru pozastaveny. Divizi se podařilo zahájit velké i menší projekty ve všech oblastech portfolia a rozvíjí své kompetence v oblasti cloudových služeb.

Obchodní oblast Spotřebního zboží dosáhla v roce 2021 velmi dobrých výsledků. Obě divize – Elektrické nářadí a BSH domácí spotřebiče – těžily z online prodejů. Došlo k nárůstu obratu a tržního podílu. V divizi Elektrické nářadí rostl prodej akumulátorového nářadí, zejména 18V řady, která uvedla na trh mnoho nových výrobků jak v profesionálním, tak hobby segmentu. V roce 2021 divize jako první v rámci skupiny Bosch úspěšně spustila v České republice originální online obchod Bosch s elektrickým nářadím. Digitální ekosystém společnosti BSH domácí spotřebiče neustále rozšiřuje portfolio produktů vybavených technologií Home Connect i možnosti jejího využití. Díky spolupracím s novými partnery je tak možné spotřebiče nejen kontrolovat a ovládat pohodlně pomocí mobilního telefonu, tabletu, chytrých hodinek nebo hlasových asistentů, ale propojovat je mezi sebou i s dalšími zařízeními nebo je snadno integrovat do systému inteligentní automatizace budov. To spotřebitelům ušetří nejen spoustu času a energie, ale zajistí také větší bezpečí a pohodlí.

Bosch Group: Výhled na rok 2022 a strategické směřování
Navzdory obtížnému prostředí v roce 2021 dosáhla společnost Bosch významného růstu tržeb a výsledku. V prvním čtvrtletí roku 2022 vzrostly tržby dodavatele technologií a služeb o 5,2 procenta. Bosch očekává, že tržby v roce 2022 vzrostou o více než 6 procent a EBIT dosáhne výše 3 až 4 procent – a to navzdory pravděpodobnosti značné zátěže, zejména kvůli rostoucím nákladům na energii, suroviny a logistiku.

„Úspěšný výsledek obchodního roku 2021 posiluje naši důvěru při řešení náročného prostředí současného roku,“ řekl Dr. Stefan Hartung, předseda představenstva společnosti Bosch.

Jednou ze značných nejistot je válka na Ukrajině a všechny její důsledky. Podle jeho názoru současná situace zdůrazňuje tlak na tvůrce politik a společnost, aby se stali méně závislými na fosilních palivech a energicky usilovali o rozvoj nových zdrojů energie. Řekl, že z tohoto důvodu, Bosch Group systematicky pokračuje ve svém úsilí o zmírnění globálního oteplování, a to navzdory náročnému ekonomickému prostředí. Kromě toho Hartung oznámil, že Bosch bude během tří let investovat přibližně tři miliardy eur do klimaticky neutrálních technologií, jako je elektrifikace a vodík.

Věří, že elektrifikace je nejrychlejší cestou ke klimatické neutralitě, pokud je založena na zelené elektřině. Proto Bosch posouvá udržitelnou mobilitu kupředu: v roce 2021 objednávky společnosti týkající se elektromobility poprvé překročily deset miliard eur.

Hartung také zdůraznil, že důležitý je i vodík. „Průmyslová politika by se měla zaměřit na to, aby byly všechny oblasti ekonomiky na vodík připraveny,“ řekl. V zájmu efektivních opatření v oblasti klimatu vstupuje Bosch také do obchodu s komponenty pro elektrolýzu vodíku. Společnost plánuje do konce desetiletí investovat do této nové oblasti podnikání téměř 500 milionů eur, z toho polovinu do doby uvedení na trh, které je plánováno na rok 2025. Předseda představenstva společnosti Bosch zároveň oznámil, že v příštích třech letech bude společnost investovat dalších deset miliard eur do digitální transformace svého podnikání.

„Digitalizace má v udržitelnosti svou zvláštní roli – a naše řešení z tohoto předpokladu vycházejí,“ řekl Hartung. Jen v letošním roce navíc Bosch plánuje přijmout 10 000 nových softwarových inženýrů po celém světě.

Výroční Bosch Talk 2021: Bosch v ČR opět rostl, rozšířil vývoj a otevřel novou pobočku

Zdroj zprávy: BOSCH
Bosch