Brněnská turbína Siemens dodá páru pro chladnou Sibiř

Přední světová papírenská společnost, gigant Ilim Group, investuje přes miliardu dolarů do rozšíření a modernizace papírny v sibiřském městě Ust Ilimsk, ležícím v mrazivé Irkutské oblasti Ruské federace. Součástí investice je i brněnská turbína Siemens, dodávaná včetně pomocného zařízení, která bude od roku 2021 obří papírně dodávat elektřinu i technologickou páru.

Město Ust Ilimsk je známé svými extrémními klimatickými podmínkami. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem -3° C, v zimě ale může rtuť teploměru klesnou až na skoro nepředstavitelných – 53°C. V létě se místní obyvatelé zase musí vypořádat s teplotami nad 40°C. Tyto meteorologické extrémy samozřejmě ovlivňují stavbu nové haly v prostorách papírny, na provoz parního turbosoustrojí Siemens ale nemají vliv. „Za 120 let jsme z Brna dodali turbíny do téměř sedmdesáti zemí světa a naše stroje najdete na všech obydlených kontinentech. Turbíny tedy umíme vyprojektovat v podstatě pro jakékoli podmínky a ruská Sibiř není výjimkou,“ vysvětluje Jaroslav Lahoda, ředitel Siemens Gas and Power, s.r.o.

Brněnský závod do místa dodá turbosoustrojí s protitlakovou turbínou typu SST-400 o výkonu 35 MW. Součástí dodávky je i zajištění dopravy, supervize i uvedení celého soustrojí do provozu. „Turbínu přepravíme jako nadměrný náklad do přístavu v Hamburku, poté trajektem do Petrohradu a z něj opět kamionem přímo do města Ust Ilimsk. Veškeré zařízení je tedy nutné ošetřit speciální ochranou proti slané vodě a zaizolovat proti tepelným výkyvům,“ doplňuje Lahoda.

SST-400

Foto: Siemens

Skupina Ilim Group ročně vyrobí 2 miliony tun buničiny, což jsou tři čtvrtiny veškeré ruské produkce. Kromě toho má velký podíl na výrobě kartonu (20 procent) a ruského papíru (10 procent). Svou produkcí by tak bez problémů mohla pokrýt veškerou roční spotřebu papíru a lepenky v celé České republice. Investice v hodnotě 1,2 miliardy dolarů do závodu v Ust Ilimsk zvýší její produkci téměř dvojnásobně.

Brněnský Siemens Gas and Power, odštěpný závod Industrial Turbomachinery zaměstnává na 800 odborníků ve výrobě a servisu průmyslových parních turbín do výkonu 150 MW. Díky velké zakázkové náplni hledá nyní brněnský závod téměř tři desítky nových kolegů do výroby i kanceláří, ale i pracovníky na instalaci a uvedení turbín do provozu, kteří mají jedinečnou možnost dostat se na místa po celém světě.

siemens

Foto: Siemens

Siemens Česká republika
Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými více než 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens zahrnuje produkty a řešení pro oblast výroby a distribuce elektrické energie, inteligentní infrastrukturu budov, distribuované energetické systémy a automatizaci a digitalizaci ve zpracovatelském a výrobním průmyslu. Odděleně vedené společnosti Siemens Mobility a Siemens Healthineers působí na trhu kolejové dopravy a zdravotnických technologií. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace, automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz

Zdroj zprávy: Siemens