Budoucí centrum BMW na Sokolovsku a emisní povolenky

bmw

V Karlovarském kraji jednal ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Společně s hejtmankou Janou Mračkovou Vildumetzovou, se zástupci BMW Group, agentury CzechInvest a představiteli společnosti Sokolovská uhelná se zabývali plánovanou výstavbou zkušebního centra BMW na Podkrušnohorské výsypce u Sokolova či cenami emisních povolenek.

Ministr upozornil, že dopad růstu cen emisních povolenek na region bude velký a zároveň s útlumem těžby ovlivní budoucnost stovek pracovníků společnosti Sokolovská uhelná a navazujících provozů. „Dnes společnost zaměstnává okolo 4 tisíc lidí. Vzhledem k tomu, že bude muset řešit stále rostoucí ceny emisních povolenek a dekarbonizaci, tedy útlum těžby v oblasti, je nutné v první řadě připravit pracovní místa pro pracovníky, kteří se po uzavření dolů budou muset přesunout jinam. Sokolovská uhelná i Karlovarský kraj k tomu přistupují velmi aktivně, kraj už dnes vytváří pro prvních několik set lidí nové pracovní příležitosti, ve spolupráci s Úřadem práce vzniknou rekvalifikační programy, kontaktní místo. Díky aktivitě paní hejtmanky bylo navíc Sokolovsko zařazeno mezi 6 uhelných regionů v Evropě, kterým se dostane zvláštní podpory. Do kraje, který patří mezi tři strukturálně postižené regiony, půjdou samozřejmě i prostředky od státu,“ uvádí vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Připravujeme nové zdroje v rámci podpory podnikání či rozvoje průmyslových areálů, investic do provozů, které nebudou montovnami, ale nabídnou práci s vyšší přidanou hodnotou.“

Jako příklad uvedl investici BMW Group, tedy výstavbu zkušebního centra na Podkrušnohorské výsypce, která se uskuteční díky úsilí kraje, Sokolovské uhelné a za podpory vlády. Podle něj jde o projekt, který ve středu Evropy nemá obdoby. „BMW počítá se vznikem 250 pracovních míst, dalších 500 bude vázáno na dodavatelsko – odběratelské řetězce a přitom se zde zaměří na vyšší technologie, rozvoj vědy a výzkumu,“ říká ministr. Zástupci BMW Group navíc potvrdili, že v současnosti pokračují v navázání vztahů se Západočeskou univerzitou v Plzni, koncern je v Sokolově hlavním partnerem Dětské technické univerzity Fakulty strojní Západočeské univerzity, spolupracuje se středními školami technického směru v Ostrově i v Sokolově.

Na realizaci investice BMW se v této chvíli podílí i Karlovarský kraj, který buduje dopravní napojení na Podkrušnohorskou výsypku, bude také stavět dobíjecí stanice a parkoviště. Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová upozorňuje: „Příprava nových pracovních míst pro zaměstnance Sokolovské uhelné a jejích provozů je pro nás prvořadá věc. Velmi oceňujeme, že nám byl ze strany pana ministra přislíben tlak na agenturu CzechInvest, která by měla v budoucnu směrovat investory hledající zázemí pro práci s přidanou hodnotou do Karlovarského kraje, protože region nutně potřebuje nabízet kvalifikovaná místa. Ráda bych ale také zdůraznila, že s útlumem těžby sice zaniknou pracovní příležitosti, na druhé straně Sokolovská uhelná zároveň už dnes dělá kroky k významnému snížení emisí. Do roku 2021 se sníží produkce CO2 z 5 milionů tun na 3 miliony ročně a to už je hmatatelný počátek transformace.“

Karel Havlíček se v rámci pracovní na Sokolovsku také setkal se starosty a diskutoval s nimi o otázkách, které jsou se vznikem centra BMW v Karlovarském kraji spojeny. S představiteli obcí i investorem se shodl, že projekt je příkladnou ukázkou souladu názorů pěti různých subjektů: seriózního komerčního subjektu, vlády, kraje, municipalit a Sokolovské uhelné. Zaznělo i to, co by tamní starostové v současné době pro zlepšení života v obcích nejvíc potřebovali: rychlé změny stavebního zákona, investice do průmyslových zóna urychlené zahájení stavby vývojového parku BMW.

Poslední zastávka dnešního výjezdu vicepremiéra byla v Kynšperku nad Ohří. Se starostou Tomášem Svobodou Karel Havlíček jednal o podmáčených domech v obci. Spodní voda se do nemovitostí dostává z nedalekých historických důlních děl poté, co se z nich přestala odčerpávat voda. Poškození vlivem spodní vody se týká asi 22 domů. Ministr řekl: “Bude se přistupovat individuálně ke každému majiteli, už proto, že každý dům je poškozený jinak. Ke každému se vezme soudní znalec, ke každému se vezme projektant a vyhodnotí se stav a na individuální bázi se domluví sanační práce. Ty půjdou na účet státu, respektive Palivového kombinátu Ústí.”

Důvodem stoupání spodní vody jsou právě bývalá důlní díla. Těžba v nich sice skončila už ve 40. letech minulého století, ale až do roku 2011 důlní vodu odčerpávala Sokolovská uhelná, i když k tomu neměla žádnou povinnost. Důlní díla pak přešla pod správu ministerstva životního prostředí a od roku 2015 se o ně stará Palivový kombinát Ústí (PKÚ). Ten by měl být také tím, který začne problémy obyvatel v Kynšperku řešit, i když není viníkem současné situace. V Kynšperku tak má mimo jiné linku, na kterou se mohou majitelé poškozených domů obracet, a samozřejmě také spolupracuje s městem Kynšperk nad Ohří. Sanace poškozených domů by mohla začít na začátku příštího roku a stát až miliony korun. Karel Havlíček se chce do Kynšperka vrátit a prověřit, jak pomoc ze strany PKÚ pokračuje.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR