BusinessEurope zveřejnila svůj ekonomický výhled na podzim 2022

BusinessEurope

Naše podzimní ekonomická prognóza ukazuje, že ekonomika EU poroste v letech 2021 až 2022 o 2,8 %, ale v roce 2023 pouze o 0,6 %, což je revize našeho letního ekonomického výhledu směrem dolů o 1,5 procentního bodu. I tento neuspokojivý výhled nebude záviset na žádném dalším zvyšování cen energií, dalším uvolňování tlaků v dodavatelském řetězci a politikách, které reagují na cenový šok v čase, komplexně a vyváženě.

ekonomika byznys

BusinessEurope Markus J. Beyrer řekl: “Podnikatelský sentiment rychle poklesl po silném prvním pololetí způsobeném znovuotevřením sektoru služeb po Covidu. Rostoucí účty za energii a pokračující narušení dodavatelského řetězce znamenají, že náklady pro podniky rostou mnohem rychleji než pro domácnosti. S maržemi v důsledku zúžení a poklesu spotřebitelské poptávky bude mnoho podniků letos v zimě čelit boji o přežití. Současná energetická krize v EU je signálem, který nelze ignorovat. Je třeba nyní jednat, aby se zabránilo dalším únikům investic.

Vedoucí představitelé EU se musí urychleně dohodnout na nových opatřeních ke snížení nákladů na energii pro podniky. Tvůrci politik by měli zejména zvážit celoevropská opatření k dočasnému oddělení cen elektřiny od cen plynu a poskytnout vládám nezbytnou flexibilitu pro podporu podniků při zachování rovných podmínek na jednotném trhu.

ADK

Reklama

Pokud jde o makroekonomickou politiku, rychlá dohoda o reformě Paktu stability a růstu může podpořit členské státy v zajištění toho, aby dlouhodobé posilování veřejných financí nebylo nepřiměřeně zdržováno. I když další zvyšování úrokových sazeb bude pravděpodobně působit jako další brzda růstu, může být přesto nezbytné pro zajištění toho, aby inflační očekávání zůstala dobře ukotvena. Sociální partneři mohou hrát důležitou roli v tom, že pomohou i nadále předcházet vzniku škodlivé spirály mezd a cen.“

Náš ekonomický výhled na podzim 2022 je k dispozici zde.

Zdroj zprávy: BusinessEurope

BusinessEurope