Část kolejové konstrukce v ulici Otakarova vydržela více než 20 let. Nyní se musela vyměnit.

Kolejová infrastruktura pražské hromadné dopravy prochází v letních měsících částečnou rekonstrukcí. Pražská strojírna, dceřiná společnost Dopravního podniku hl. města Prahy, dodala své výrobky do ulice Otakarova, na tramvajové tratě na Palackém náměstí a na Zahradní Město. Výměny byly na některých místech nezbytné vzhledem k opotřebení namáhaných částí kolejových křížení. Pražské strojírně se daří prodlužovat životnost výrobků až o třetinu oproti výrobkům před dvaceti lety.

V ulici Otakarova proběhla výměna jedné z částí křižovatky směrem od ulice Vršovická. Poslední kompletní rekonstrukce této křižovatky proběhla v roce 1999, nyní se postupně vyměňují jednotlivé části.

pražská strojírna

„Nové kolejové konstrukce jsou robustnější a modernější. Ačkoliv byly měněné výrobky na svou dobu dobře zpracované, míra kvality nových výrobků se značně zvýšila. Například nahrazované křížení z Otakarovy ulice bylo vyrobeno v devadesátkách, od té doby se technologické možnosti zpracování značně zlepšily,“ říká Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a. s.

Křižovatku na Palackém náměstí vyráběla Pražská strojírna v roce 2007, vydržela až do letošního léta. V průběhu let probíhaly na křižovatce také údržbové práce či navařování opotřebených částí křižovatky moderními technologiemi, díky čemuž se jí značně prodloužila životnost.

Části likvidovaného kolejového křížení, jako například stále funkční výhybkové systémy, pak putují do náhradních dílů, které využije Dopravní podnik hl. města Prahy. Zbytek nepoužitelné kolejové konstrukce je odvezen k recyklaci.

Na Zahradním Městě vzniká úplně nová tramvajová smyčka v ulici Švehlově. Současně s rekonstrukcí železniční trati probíhají i rekonstrukce tramvajových tratí v ulicích Průběžná a Na Padesátém. Nový přestupní bod zlepší přestupní vazby mezi tramvajovými a autobusovými linkami, ale i linkami příměstské a dálkové železnice, což ocení cestující již na sklonku letošního léta. Díky novému spojení se také zvýší operativnost tramvajové sítě.

Veškeré konstrukce Pražské strojírny jsou vyráběny pomocí nejnovějších výrobních postupů. Kvalitu výsledných výrobků zajišťují také nové technologie. Výrobní haly se postupně plní moderními obráběcími centry, které nejenom celý proces výrazně zrychlují, ale zajišťují stabilní kvalitu produktů. Poslední pořízený stroj dorazil do Pražské strojírny na začátku července, jednalo se o osmdesátitunové obráběcí centrum VHC 50-XTS od výrobce AXA.

Zdroj zprávy: PRAŽSKÁ STROJÍRNA a.s.
pražská strojírna