CEET má ambice být lídrem energetického výzkumu v tuzemsku

CEET

Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET) VŠB-TUO oslavilo s příchodem nového roku první narozeniny. Po počátečních krůčcích, kdy se vypořádalo s organizačními změnami i přípravou velkých projektů, si vysokoškolský ústav klade nemalé cíle. Jeho ambicí je poskytnout moderní technologie a metody, díky nimž bude moci Česká republika úspěšně provést takzvanou zelenou tranzici a přejít od fosilních paliv k využívání čisté energie.

CEET

 

„Naším společným jmenovatelem je energetická transformace, tedy téma, které prochází nejrůznějšími oblastmi našeho života, od dopravy přes průmysl až po životní prostředí. Musíme vymyslet technologie, zařízení a metody, díky nimž se z doby uhelné dostaneme do období nízkouhlíkových technologií. K tomuto stavu se Evropa zavázala už pro rok 2050, v České republice jsme ale dlouho přešlapovali na místě. Od nás se nyní očekává, že tuto alternativu vytvoříme. Budeme postupovat podle zásadních principů udržitelnosti. Je nutné sledovat aspekty ekologické, sociální i ekonomické,“ přiblížil hlavní poslání ředitel CEET Stanislav Mišák.

Ke splnění tohoto cíle může přispět i skutečnost, že pod jednu střechu se značkou CEET se podařilo dostat špičkový tým i unikátní laboratorní zázemí. Díky tomu lze energetickou problematiku řešit skutečně komplexně. „Stejně jako celý svět i my hledáme bezemisní zdroje. Druhým důležitým požadavkem je to, aby naše řešení nevedla k vytváření dalšího odpadu a nároků na skládkování, přičemž současně musí být řešena i problematika snižování již vzniklých znečišťujících látek jak v odpadních plynech a ovzduší, tak i ve vodách. Jedna z prioritních surovin, se kterou v rámci vědy a výzkumu počítáme, je vodík. S jeho pomocí chceme například zajistit částečně energetickou soběstačnost a surovinovou nezávislost pro některé z regionů. Vodík je ale pouze jedna z mnoha dalších surovin, které chceme získávat,“ naznačil některé z výzkumných směrů Mišák.

všb

CEET, jež vzniklo spojením čtyř vědeckých center VŠB-TUO – Centra nanotechnologií, Výzkumného energetického centra, Centra ENET a Institutu environmentálních technologií, je unikátní i složením vědeckých týmů. Na 400 vědců se věnuje základnímu, základnímu orientovanému i aplikovanému výzkumu. „Pokračovali jsme v projektech zahájených ještě před vznikem CEET a intenzivně jsme se pustili do přípravy projektu REFRESH, který považujeme za velkou příležitost. Projekt je zaměřený na řešení technologických a společenských výzev v oblastech obnovitelné energie, environmentálních aplikací, dopravy i IT a měl by být motorem transformace a revitalizace krajiny Moravskoslezského kraje. Pokud jde o základní výzkum, posílili jsme například v oblasti výzkumu nanomateriálů či obnovitelných zdrojů energie,“ uvedla ředitelka CEET pro vědu, výzkum a vzdělávání Lucie Obalová.

Velmi zásadní je pro CEET i spolupráce s komerčními partnery. „Některé ze součástí, především Výzkumné energetické centrum, mají v tomto ohledu bohaté zkušenosti, na nichž můžeme stavět. U součástí zaměřených primárně na základní výzkum budeme formy spolupráce s praxí hledat a přizpůsobovat tomu i vybavení. Kooperace s průmyslem je specifická oblast, vztahy se rodí velmi dlouho a je třeba je udržovat. Úzká spolupráce s praxí je jedna z našich priorit, čímž se odlišujeme i od některých jiných výzkumných center,“ uvedl ředitel pro spolupráci s průmyslem Tadeáš Ochodek.

Již v lednu čeká CEET zahájení významné investiční akce, jíž je vybudování CEETe – Centra energetických a environmentálních technologií – explorer. Jedná se o unikátní technologické zázemí v areálu VŠB-TUO za zhruba 350 milionů korun pro přeměnu alternativních paliv, odpadů na užitečné formy energie a její využití. Systém je modulární a škálovatelný, a proto snadno přenositelný do dalších lokalit, v nichž je třeba řešit energetické či environmentální problémy. CEETe by mělo být v provozu v září 2023.

Přečíst si můžete i rozhovor s prof. Mišákem.

Zdroj zprávy: VŠB-TU Ostrava
všb