Celosvětové online konzultace CzechTrade E-MEET EXPORT 2020

CzechTrade

Agentura CzechTrade s partnery letos přichází s novinkou pro podnikatele, kterou jsou první celosvětové online konzultace se zahraničními kancelářemi na exportní témata. Ty se uskuteční v průběhu týdne 22. – 26. 6. 2020. „S návazností na realizovaný průzkum sledujeme aktuální potřeby českých exportérů a jednou z nich je i příležitost poradit se a prodiskutovat exportní aktivity s odborníky na zahraniční trhy. Během celého týdne se ředitelé zahraničních kanceláří online propojí s podnikateli přímo ze svého teritoria,“ uvádí Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.

E-MEET EXPORT 2020 organizuje CzechTrade a koná se pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR jako určitá náhrada za poradu ekonomických diplomatů a ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade, která musela být za současné situace zrušena. „Osobní kontakt je sice nenahraditelný, ale i přes různá opatření chceme exportérům umožnit získat aktuální informace přímo ze zahraničí, proto jsme přišli s tímto nápadem a připravili podmínky pro akci konanou online. Vážíme si podpory partnerů a věříme, že tuto možnost firmy hojně využijí – celkem jim nabízíme 1178 půlhodinových individuálních jednání s odborníky ze zahraničí,“ dodává Radomil Doležal.

Nové příležitosti pro české podnikatele
„Podle průzkumů Svazu průmyslu a dopravy z dubna a května zaznamenalo téměř 80 % exportérů problémy s poptávkou ze zahraničí. Více než třetina exportérů očekává pokles tržeb z vývozu za celý letošní rok oproti loňskému o více než 40 %. Celkově předpokládají propad tržeb z vývozu čtyři pětiny podniků. I proto jsou online konzultace pro firmy dalším impulzem, jak po útlumu oživit komunikační kanály s partnery a potenciálními zákazníky v zahraničí. Mohou během nich představit své exportní plány a špičkové výrobky ekonomickým zástupcům Česka v zahraničí, kteří se vyznají v aktuální situaci na tamních trzích i exportních příležitostech,“ říká Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Po mnoho let patří akce tohoto typu, pořádané agenturou CzechTrade, mezi nejefektivnější formy podpory exportu, které si čeští podnikatelé oblíbili jako účinný nástroj pro oslovení nových zahraničních trhů a upevňování pozic na těch stávajících. V průběhu nedávných karanténních opatření naši exportéři neotáleli a čas využili k analýze nových příležitostí a přípravě expanzí na nová teritoria. Díky tomu víme, že nyní jsou připraveni restartovat své zahraniční relace v plné síle. V rámci vládní podpory naší ekonomiky, která je úzce spjata s exportem, proto přicházíme s novým technologickým řešením celosvětových online konzultací CzechTrade E-MEET EXPORT 2020, abychom napomohli českým podnikům naplnit jejich exportní ambice,“ uvádí Martina Tauberová, náměstkyně sekce Evropské unie a zahraničního obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Během konzultací mohou firmy zjistit, zda je jejich obor činnosti perspektivní pro vybraný zahraniční trh. Ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade dlouhodobě působí přímo v teritoriích, znají aktuální dění na tamních trzích, exportní příležitosti, obchodní podmínky, zvyklosti, jazyk i kontakty. Exportérům pomáhají otevírat více dveří, než by přineslo individuální snažení v neznámém prostředí. Pomohou s výběrem vhodných teritorií pro jejich výrobek nebo službu, s nalezením obchodních partnerů, zhodnotí reálné šance na úspěch a doporučí, jak nejlépe postupovat.

„Exportéři z řad malých a středních podniků očekávají potíže v 2. pololetí, neboť staré zakázky doběhly, na druhou polovinu roku jich mnoho není a vzhledem k situaci v západní Evropě se očekává propad byznysu. I to bude zcela jistě důvod vysokého zájmu našich firem o účast na této akci, aby měly čerstvé informace z jednotlivých trhů,“ uvádí generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) Eva Svobodová.

Zdarma a bez složitého technického vybavení
Jednotlivá teritoria budou rozdělena do časových bloků, kdy konzultace Evropy, Afriky a Blízkého východu budou probíhat 22.-23.6., konzultace Ameriky, Asie a Austrálie 24.-26.6. K účasti na akci je nutná předchozí registrace a PC, notebook nebo telefon s internetovým připojením. „Po uskutečnění rezervace bude účastník kontaktován exportním konzultantem CzechTrade, který mu upřesní konkrétní termíny jednání. Nejpozději den před konáním samotných online konzultací také obdrží link pro přihlášení,“ vysvětluje Milan Ráž, ředitel sekce Služeb pro exportéry v CzechTrade.

Online konzultace se uskuteční prostřednictvím aplikace ZOOM, jak je zvykem i u online seminářů. O hladký průběh moderovaných bloků se budou starat pracovníci centrály CzechTrade. Zahraniční pracovníci tak budou moci čas a pozornost plně věnovat konzultacím s firmami. „Zúčastnění ředitelé zahraničních kanceláří dostanou seznam konzultujících firem, který jim umožní seznámit se s profily každé z nich a efektivně se předem připravit. Díky tomu maximálně využijí časový limit na jednotlivá jednání, kterých si každý z účastníků může sjednat až pět,“ doplňuje Milan Ráž.

Zdroj zprávy: CzechTrade